Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Office 365: zasoby dotyczące rozwiązywania problemów z łącznością programu Outlook i urządzenia przenośnego


Nie wiadomo, która wersja usługi Office 365 jest używana? Przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
WPROWADZENIE
Ten artykuł zawiera łącza do zasobów technicznych i informacji pomocy technicznej dotyczących rozwiązywania problemów z łącznością programu Microsoft Outlook i urządzeń przenośnych w usłudze Office 365.
ZASOBY

Poniższy link przekieruje Twoją przeglądarkę internetową do samouczka z przewodnikiem, który ułatwi rozwiązanie problemu

Rozpocznij instruktaż z przewodnikiem.

Nie można połączyć się z usługą Exchange Online przy użyciu programu Outlook

Artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base
 • 2847916 Jak naprawić połączenie z kontem usługi Exchange Online w programie Outlook
 • 814441 Komunikat o błędzie „Wystąpił nieznany błąd” w programie Outlook
 • 2389390 Komunikat o błędzie podczas próby migrowania użytkowników ze środowiska lokalnego programu Exchange Server do usługi Exchange Online w usłudze Office 365: „Nie można połączyć się z serwerem”
 • 2459968 Program Outlook 2011 dla komputerów Mac nie konfiguruje automatycznie ustawień serwera poczty e-mail dla usługi Exchange Online w usłudze Office 365 w wersji przed uaktualnieniem
 • 924625 Podczas używania programu Outlook ze skrzynką pocztową programu Exchange 2007 nie można połączyć się z programem Exchange 2007 i jest wyświetlany komunikat o błędzie
Filmy

Niska wydajność

Artykuły z bazy wiedzy
 • 2413813 Jak rozwiązywać problemy, w których program Outlook 2007 lub Outlook 2010 ulega awarii lub zawiesza się (przestaje odpowiadać), gdy jest używany z usługą Office 365
 • 2441551 Niska wydajność programu Outlook w środowisku usługi Office 365
 • 2646504 Jak usunąć automatyczne mapowanie dla udostępnionej skrzynki pocztowej w usłudze Office 365

Automatyczne konfigurowanie konta kończy się niepowodzeniem w usłudze Office 365

Artykuły z bazy wiedzy
 • 2404385 W programie Outlook nie można skonfigurować nowego profilu przy użyciu usługi wykrywania automatycznego programu Exchange dla skrzynki pocztowej usługi Exchange Online w usłudze Office 365
 • 2427141 Nie można odnaleźć użytkownika w książce adresowej offline w usłudze Office 365
 • 2429946 Jak rozwiązywać problemy z książką adresową trybu offline programu Outlook w środowisku usługi Office 365
 • 2644437 Jak zaktualizować ustawienia wykrywania automatycznego w celu rozwiązania problemów z programem Outlook, które występują po przejściu z usługi BPOS-S na usługę Office 365
 • 2710604 Komunikat o błędzie „Nie znaleziono wszystkich wymaganych metod uwierzytelniania” podczas używania narzędzia Remote Connectivity Analyzer do testowania metod uwierzytelniania określonej usługi w usłudze Office 365
 • 2710605 Komunikat o błędzie „Włączono anonimowe uwierzytelnianie dla katalogu wirtualnego” podczas używania narzędzia Analizator programu Exchange do wysyłania anonimowego żądania HTTP z serwera zdalnego do adresu URL w usłudze Office 365
 • 2710606 Komunikat o błędzie w narzędziu Exchange Remote Connectivity Analyzer podczas testowania funkcji Outlook Anywhere w środowisku usługi Office 365: „Nie można ustanowić wzajemnego uwierzytelniania”
 • 2710608 Komunikat o błędzie podczas korzystania z narzędzia MOSDAL do przeprowadzania wyszukiwania DNS w celu pobrania rekordu hosta (A) w środowisku usługi Office 365: „Nie można rozpoznać nazwy w systemie DNS”

Powtarzające się monity o podanie hasła w programie Outlook

Artykuły z bazy wiedzy
 • 2466333 Użytkownicy federacyjni nie mogą nawiązać połączenia ze skrzynką pocztową usługi Exchange Online
 • 2637629 Jak rozwiązywać problemy z komputerem ograniczające uwierzytelnianie rozbudowanego klienta usługi Office 365

Nie można wyświetlić informacji o czasie wolnym/zajętym w kalendarzu programu Outlook

Artykuły z bazy wiedzy
 • 2555008 Jak rozwiązywać problemy z informacjami o czasie wolnym/zajętym we wdrożeniu hybrydowym lokalnego programu Exchange Server i usługi Exchange Online w usłudze Office 365
 • 2581088 Jak rozwiązywać problemy uniemożliwiające użytkownikowi wyświetlanie informacji o czasie wolnym/zajętym innych użytkowników w programach Outlook 2007 i Outlook 2010 pakietu Office w środowisku usługi Office 365

Nie można skonfigurować urządzeń przenośnych

Artykuły z bazy wiedzy
 • 2427193 Urządzenie przenośne nie może nawiązać połączenia z usługą Exchange Online przy użyciu programu Exchange ActiveSync
 • 2679626 Konto e-mail usługi Office 365 nie jest automatycznie konfigurowane na urządzeniu z systemem Google Android lub urządzeniu z systemem Apple iOS przez usługę wykrywania automatycznego
Artykuły typu wiki dotyczące diagnostyki i narzędzi w społeczności usługi Office 365

Inne

artykuły z bazy wiedzy
 • 960625 Zestaw narzędzi pomocy technicznej Microsoft Online Services Diagnostics and Logging (MOSDAL)
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Społeczność usługi Office 365 w sieci Web.
Egenskaper

Artikkel-ID: 2757863 – Forrige gjennomgang: 11/04/2013 15:06:00 – Revisjon: 5.0

Microsoft Exchange Online

 • o365022013 o365062011 pre-upgrade after upgrade o365 gwt guided walk through kbtshoot o365a o365e o365p o365m KB2757863
Tilbakemelding