Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

WD2002: Po uaktualnieniu do programu Word 2002 pojawia się komunikat o błędzie dotyczący brakujących przycisków programu Adobe Acrobat

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL276001
Symptomy
Po uaktualnieniu do programu Microsoft Word 2002 (pakiet Microsoft Office XP) mogą pojawić się następujące symptomy, jeżeli na komputerze jest zainstalowany program Adobe Acrobat:
  • Na pasku narzędzi może brakować przyciskówCreate a PDF FileorazConfigure PDF Options.

    lub

  • Jeżeli przyciskiCreate a PDF FileorazConfigure PDF Optionssą wyświetlane na pasku narzędzi, po ich kliknięciu nic się nie dzieje lub pojawia się następujący komunikat o błędzie:
    Nie można odnaleźć makra lub zostało ono wyłączone z powodu ustawień zabezpieczeń makr.
UWAGA: Raportowano występowanie tego problemu z dodatkiem PDF Maker oraz programem Adobe Acrobat PDF Writer (w wersji 3.x), które można zainstalować z programem Adobe PageMaker 6.5.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy uaktualnić bieżącą wersję dodatku Adobe Acrobat PDF Maker oraz programu Adobe Acrobat PDF Writer. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą Adobe Systems, Inc.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z programu Adobe Acrobat w programami pakietu Microsoft Office XP, zobacz następującą witrynę firmy Adobe w sieci Web:
Więcej informacji
Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu skontaktowania się z firmą Adobe Systems, Inc., kliknij odpowiedni numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Lista dostawców sprzętu i oprogramowania innych firm, A-K

60781 Lista dostawców sprzętu i oprogramowania innych firm, L-P

60782 Lista dostawców sprzętu i oprogramowania innych firm, Q-Z
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie wydajności lub niezawodności tych produktów.

Zamieszczone w tym artykule informacje, jak skontaktować się z innymi firmami, mają ułatwiać uzyskiwanie potrzebnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
WD2002 prb
Właściwości

Identyfikator artykułu: 276001 — ostatni przegląd: 04/09/2003 09:46:00 — zmiana: 1.0

  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
  • kbdta kbprb KB276001
Opinia