WD2002: Po uaktualnieniu do programu Word 2002 pojawia się komunikat o błędzie dotyczący brakujących przycisków programu Adobe Acrobat

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL276001
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po uaktualnieniu do programu Microsoft Word 2002 (pakiet Microsoft Office XP) mogą pojawić się następujące symptomy, jeżeli na komputerze jest zainstalowany program Adobe Acrobat:
  • Na pasku narzędzi może brakować przyciskówCreate a PDF FileorazConfigure PDF Options.

    lub

  • Jeżeli przyciskiCreate a PDF FileorazConfigure PDF Optionssą wyświetlane na pasku narzędzi, po ich kliknięciu nic się nie dzieje lub pojawia się następujący komunikat o błędzie:
    Nie można odnaleźć makra lub zostało ono wyłączone z powodu ustawień zabezpieczeń makr.
UWAGA: Raportowano występowanie tego problemu z dodatkiem PDF Maker oraz programem Adobe Acrobat PDF Writer (w wersji 3.x), które można zainstalować z programem Adobe PageMaker 6.5.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy uaktualnić bieżącą wersję dodatku Adobe Acrobat PDF Maker oraz programu Adobe Acrobat PDF Writer. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą Adobe Systems, Inc.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z programu Adobe Acrobat w programami pakietu Microsoft Office XP, zobacz następującą witrynę firmy Adobe w sieci Web:
Więcej informacji
Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu skontaktowania się z firmą Adobe Systems, Inc., kliknij odpowiedni numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Lista dostawców sprzętu i oprogramowania innych firm, A-K

60781 Lista dostawców sprzętu i oprogramowania innych firm, L-P

60782 Lista dostawców sprzętu i oprogramowania innych firm, Q-Z
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie wydajności lub niezawodności tych produktów.

Zamieszczone w tym artykule informacje, jak skontaktować się z innymi firmami, mają ułatwiać uzyskiwanie potrzebnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
WD2002 prb
Właściwości

Identyfikator artykułu: 276001 — ostatni przegląd: 12/05/2015 22:09:17 — zmiana: 1.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbdta kbprb KB276001
Opinia