Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Aktualizacja jest dostępna dla roli serwera DHCP w systemie Windows Server 2008 R2

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2761544
WPROWADZENIE
W tym artykule wprowadza aktualizacji dla roli serwera protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol) w systemie Windows Server 2008 R2.

Obecnie rejestrowanie zdarzeń DHCP jest ograniczona do na poziomie zakresu. W szczególności jest rejestrowane zdarzenie DHCP, tylko wtedy, gdy zmienisz opcje DHCP w określonym zakresie.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji, gdy zmieniasz opcje DHCP, na poziomie serwera jest rejestrowane zdarzenie DHCP. Dodatkowo nazwę użytkownika, który może zmieniać opcje DHCP i właściwość, którą użytkownik zmieni znajdują się w dzienniku zdarzeń.

W przypadku opcji podglądu po zmianie IP w wersji 4 (IPv4) na poziomie serwera, jest rejestrowane następujące zdarzenie:

Nazwa dziennika: Microsoft-Windows--serwer DHCP zdarzenia/operacyjne
Źródło: Serwer DHCP
Data: Data_czas
Identyfikator zdarzenia: 85
Zadanie kategorii: Brak
Poziom: informacje
Użytkownik: Domeny\Nazwa użytkownika
Komputer: Nazwa komputera
Opis:
[Opcję poziomu serweraIdentyfikator opcji - Nazwa opcji] dla protokołu IPv4 została zaktualizowana przez Nazwa użytkownika.


W przypadku opcji podglądu po zmianie IP w wersji 6 (IPv6) na poziomie serwera, jest rejestrowane następujące zdarzenie:

Nazwa dziennika: Microsoft-Windows--serwer DHCP zdarzenia/operacyjne
Źródło: Serwer DHCP
Data: Data_czas
Identyfikator zdarzenia: 85
Zadanie kategorii: Brak
Poziom: informacje
Użytkownik: Domeny\Nazwa użytkownika
Komputer: Nazwa komputera
Opis:
[Opcję poziomu serweraIdentyfikator opcji - Nazwa opcji] dla protokołu IPv6 został zaktualizowany przez Nazwa użytkownika.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednakże ta poprawka jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy stosować tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

eśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, konieczny jest system Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Ponadto musi mieć zainstalowaną rolą serwera DHCP.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku service pack dla systemu Windows Server 2008 R2 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
976932Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę poprawkę, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje dotyczące plików poprawki

Wersja globalna tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są podane przy użyciu skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak poprawki na stronie żądanie poprawki są wymienione w obu systemach operacyjnych. Zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, należy wybrać poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2" na stronie. Zawsze odwołuje się do sekcji "Stosuje się do" artykuły, aby określić rzeczywisty system operacyjny, który odnosi się każda poprawka do.
  • Pliki dotyczące określonego produktu, poziom SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie numerów wersji plików, jak pokazano w poniższej tabeli:
    WersjaProduktPunkt kontrolnySkładnika usługi
    6.1.760 0.21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
    6.1.760 1.22xxxWindows Server 2008 R2Z DODATKIEM SP1LDR
  • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są powszechnie dostępne w rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Usługi LDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
  • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) które są instalowane dla poszczególnych środowisk są wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2". MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzony z nimi pliki wykazu (.cat), są niezwykle ważne dla utrzymania stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, dla których atrybuty nie są wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x 64 systemu Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Dhcpssvc.dll.MUI6.1.7600.2133899,84008-Paź-201217: 51Nie dotyczy
Dhcpserver.events.XMLNie dotyczy60010-Cze-200920: 34Nie dotyczy
Dhcpssvc.dll6.1.7600.21338731,13608-Paź-201217: 44x 64
Dhcpserver.events.XMLNie dotyczy60005-Lis-201001: 52Nie dotyczy
Dhcpssvc.dll6.1.7601.22128731,13608-Paź-201217: 41x 64

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft, które są wymienione w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji x 64 systemu Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuAmd64_020a4c0ff4ef717ff21695d6770caac3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_e7fa25511152fcd7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_025e2492fdf14c6b1ecf9226402440df_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_8987ae8edc9b712a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_0299e6be2d853fcaca3d3d3d62ded76b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_e404a6f7b48c482f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_075d909042104cc4215f4c94a151a7f9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_99bd267841c86c03.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_1028e9a6e08c9b2cba69e8929b81116e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_8dd3590995f979e8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_12d43b5e57cd91399886bbbecc75b308_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_913188cabb0d1f2b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku709
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_163b2dc9111a582b6cf261c38472fff4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_58700861f26f3e96.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_2d8fb00f0d5bad4976bd9589dbbcd41e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_903979a5ff1fe925.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_369e969208ad8f0290faf7f629e921b4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_8261ab074da1d64f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_3b53369c90c8e6773183e785c7b36043_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_d3948cc5987e2be8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_44183b55e1bdd4c9fbe755fd11ee6c11_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_68ba89d1e80f9cce.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_48bc756a9ecf4d873c1a161bc20b172c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_3798f8f2799d175e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku709
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_4e4f03038bc531d0994bfec270fcae25_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_ee968293d642abe3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_52e55809db7d167c38293decdb0b4a53_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_bd036e1dfb189cb4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_59e3bb0139cfe1c86d3c882f5f437aac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_f9c9693cc556a42a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_68cd5bbcb333c9eaf76ee027cc4adffd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_cfb5aba5467d962d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6d8f4f2462473ae10e7ad67c1b045aaa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_4b3b5882a9b95227.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_7086875bfa58e0ca8473223def6d358d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_59c3a7be3f38d691.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_778639bf393f92e5fc0169034230d5bf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_199e3bd1cdaaeaec.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_80ef827ce6b404d2954e6b65114e756a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_575c71299dfd5ac8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_8467ab1a14d13a12d402c3f7402dc324_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_27c9bc5545fb50ff.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_9355faa08e033cc795b2e28183c31aba_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_f36329748b790990.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_939c8206ae0e0829fd07f8dcbbb3dada_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_86ae260a4934cad5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_941031e4a1f37cc837890afa2d1a0b65_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_9789d8e56acdc00b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a6c6213fb1f8d3edc2ae837c90ed77f1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_610cee48d7544b21.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a7c1932d0327e36f954e6195ca7eb68b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_41bbb189ef953dbb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_aab869c0b20dbeceeed55ef2f14591fa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_2044b99fce1ac013.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_aad11aac69356db5fd1b1ac3d328dceb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_fec2b65ad61ac61f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b1392b8ed3265094c89ecf485652452a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_9790035da2790449.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b2d00c402ac7e979ebc6f29b02444ae0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_3cfc1a8519229aef.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b8b120542fe4903606201b957501e0f5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_e216619f47369674.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ba9d47cce7cd79fea38ba55726c9291d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_f7b0aec077ee7287.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_d2c9b3ae029e113d708bb8979d9f980b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_1c8fccbbc453adff.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_d97f8429763dacaaad778538d64c0f44_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_1edf269483f8e96b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_e56e7d848547e8d7ebb98a1bb1048ca9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_cf4b7e4b706800d7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_eaedee454a6804adf96e951a9e149574_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_06669ac272b797b8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_f31004063759fdc33e5e22b05de8ed75_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_8cce6ed0070b3fb1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ff574b3d0dbd6ca8cbbbdf43d7ec29f8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_60d9dcb4c4f3308e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Dnia (UTC)09-Paź-2012
Godzina (UTC)10: 24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w...erruntime.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_en-us_9b2e7bc880608a28.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,105
Dnia (UTC)08-Paź-2012
Godzina (UTC)18: 08
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w...erruntime.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_en-us_9d1fa8ba7d7eda23.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,105
Dnia (UTC)08-Paź-2012
Godzina (UTC)18: 05
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-dhcpserverruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_85c15fe3ca2e649b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku195,275
Dnia (UTC)08-Paź-2012
Godzina (UTC)18: 31
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-dhcpserverruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_87b28cd5c74cb496.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku195,275
Dnia (UTC)08-Paź-2012
Godzina (UTC)18: 16
PlatformaNie dotyczy

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2761544 — ostatni przegląd: 11/14/2012 12:24:00 — zmiana: 1.0

Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2761544 KbMtpl
Opinia