Opis zbiorczego pakietu aktualizacji dla pakietu Office Communications Server 2007 R2, Communicator Web Access: grudnia 2012 r.

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2765224
Streszczenie
W tym artykule opisano pakiet aktualizacji zbiorczej dla programu Microsoft Office Communications Server 2007 R2, Communicator Web Access, wydanych grudnia 2012.

WPROWADZENIE
Ta zbiorcza aktualizacja zwiększa niezawodność, stabilność i wydajność pakietu Office Communications Server 2007 R2. Ta zbiorcza aktualizacja zawiera także następujące uprzednio wydane aktualizacje:
 • 2228420 Wartości zwrócone przez identyfikator użytkownika i CONID w Communicator Web Access 2007 R2 różnią się od wartości zwrócone przez identyfikator użytkownika i CONTACTID w Office Communicator 2007 R2
 • 2232054 Zmiany wprowadzone do opcji "Menedżer informacji osobistych" w Office Communicator 2007 R2 są tracone po zmianie opcji "Zmień kolor tła, po zmianie moduł zapisujący" w programie Office Communicator Web Access 2007 R2
 • 2251441 Otrzymasz okno dialogowe "Czy chcesz uruchomić to oprogramowanie?" kilka razy podczas instalowania dodatku Plug-in programu pakietu Office Communicator Web Access na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows 7
 • 2253603 Przekazywanie połączeń nie działa w przypadku konfigurowania przekazywanie ustawienie przy użyciu programu Office Communicator Web Access 2007 R2 połączeń
 • 975899 Udostępnianie pulpitu i udostępnianie aplikacji nie działa w konferencjach, gdy używasz programu Office Communicator Web Access 2007 R2
 • 978365 Udostępnianie aplikacji dostępu do programu pakietu Office Communicator sieci Web nie działa dla użytkowników wewnętrznych
 • 978373 Strony telefonowania ustawień konferencji w Office Communicator Web Access 2007 R2 monituje o wprowadzenie numeru PIN, który jest co najmniej 5 cyfr, nawet jeśli zasady długość numeru PIN jest ustawiony na używanie numeru PIN, który jest mniej niż 5 cyfr
 • 981248 Nie można zainstalować dodatku Plug-in programu pakietu Office Communicator Web Access, w systemie Windows Vista, w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2
 • 972724 Strona konferencji telefonicznych dla konferencji, znajdującej się na Office Communications Server 2007 R2 nie zapewnia wystarczającej ilości informacji w przypadku wystąpienia błędu
 • 972711 Anonimowi użytkownicy mogą wysyłać wiadomości błyskawiczne pod nazwą wyświetlaną przez uwierzytelnionych użytkowników pakietu Office Communications Server 2007 R2
 • 972712 Communicator Web Access 2007 R2 nie honoruje kolejność reguł normalizacji w profilu lokalizację programu Office Communications Server 2007 R2
 • 972708 Strony sieci Web "Ustawienia konferencji telefonicznych" w Communicator Web Access w programie Office Communications Server 2007 można wyświetlić zawartości w preferowanym języku
 • 968805 Strona Office Server 2007 R2 telefonowania Conferencing ustawienia komunikacyjne nie będą wyświetlane identyfikator konferencji użytkownika, gdy zasady globalnej spotkania ustawiono opcję Nie zezwalaj na użytkowników anonimowych
 • 968807 Po kliknięciu Communications Server (OCS) 2007 OCS 2007 R2 audio sprzężenia odsyłacz, użytkownik otrzyma komunikat o błędzie niepoprawne
 • 968939 Użytkownik programu Communicator Web Access, który łączy konferencji jako użytkownika federacyjnego nie można udostępnić pulpit komputera w Office Communications Server 2007 R2
 • 968945 Kiedy użytkownik korzysta z programu Communicator Web Access (CWA) aby wysłać wiadomość wiadomości Błyskawicznych do federacyjnego lub użytkowników publicznych wiadomości błyskawicznych, CWA mogą dawać niepoprawne powiadomień o stanie dostarczania wiadomości Błyskawicznych
 • 968946 Wybrany język nie jest używany, gdy użytkownik w zlokalizowanej wersji Communications Server 2007 R2 zaloguje się na stronie konferencji telefonicznych przy użyciu zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows, a następnie wybiera język z listy rozwijanej
 • 968947 Logo u góry strony Communications Server 2007 R2 konferencje ustawień telefonowania jest tylko w języku angielskim, nawet po zainstalowaniu pakietu językowego programu Communicator Web Access
 • 969004 Użytkownicy, którzy mają znaków specjalnych w nazwach nie można zarejestrować się do strony Office Server 2007 R2 telefonowania Conferencing ustawienia komunikacyjne

Więcej informacji

Centrum pobierania firmy Microsoft

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft Download Center:
PobierzPobierz teraz pakiet Cwamain.msp.
Data wydania: Grudnia 2012 r.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Microsoft użył najbardziej aktualnego oprogramowania do wykrywania wirusów, jaki dostępny był w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o zwiększonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Nie ma wymagań wstępnych dla instalowania tego pakietu aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ten pakiet poprawek zastępuje następującą aktualizację zbiorczą:
2603287 Opis zbiorczego pakietu aktualizacji dla pakietu Office Communications Server 2007 R2, Communicator Web Access: września 2011

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć jednego z pakietów aktualizacji zbiorczej, w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Aktualizowanie informacji o instalacji pakietu

Aby zainstalować pakiet aktualizacji zbiorczej, należy zainstalować pakiet Cwamain.msp na komputerach z systemem Communicator Web Access 2007 R2.

Uwaga Po zastosowaniu tej aktualizacji zbiorczej na serwerach, na których jest uruchomione systemu Windows Server 2008 i mają Kontrola konta użytkownika (UAC) włączone, należy zainstalować aktualizację (pliku msp), przy użyciu wiersza polecenia. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przyciskStart, kliknij przycisk Wszystkie Programy, kliknij przycisk Akcesoria, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszyWiersz polecenia.
 2. Kliknij przyciskUruchom jako administrator. Jeśli jesteś zostanie wyświetlony monit o has³o administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 3. Zainstalowanie aktualizacji (pliku msp).

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć ten pakiet aktualizacji zbiorczej, należy użyć Dodawanie lub usuwanie Programy funkcje w Panelu sterowania.

Podczas próby zainstalowania pakietu aktualizacji zbiorczej może monit o włożenie źródłowego dysku CD do stacji dysków CD. Jeśli to zachowanie występuje, włóż dysk CD z źródła lub podaj ścieżkę, do której można znaleźć plików źródłowych.

Informacje dotyczące plików poprawki

Ta zbiorcza aktualizacja może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta zbiorcza aktualizacja zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów, które są wymienione w niniejszym artykule.

Po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej wersja globalna tej aktualizacji zbiorczej ma atrybuty plików lub nowszą wersją atrybuty plików, które są wymienione w poniższej tabeli:

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
File_appshajx.dll3.5.6907.3767,40030-Lis-201217: 13x86
File_appshmta.dll3.5.6907.26639,48030-Lis-201217: 13x86
File_conference.aspxNie dotyczy10,71930-Lis-201217: 13Nie dotyczy
File_conference.dll3.5.6907.19663,32030-Lis-201217: 13x86
File_cwaauth.dll3.5.6907.9734,55230-Lis-201217: 13x 64
File_cwaserver.dll3.5.6907.236961,36830-Lis-201217: 13x 64
File_cwawebpages.dll3.5.6907.23675,61630-Lis-201217: 13x86
File_dialinform.jsNie dotyczy55,72630-Lis-201217: 13Nie dotyczy
File_dialinhandler.dll3.5.6907.23692,00030-Lis-201217: 13x86
File_logonoverall.jsNie dotyczy348,98730-Lis-201217: 13Nie dotyczy
File_mainframe.htmNie dotyczy14,99330-Lis-201217: 13Nie dotyczy
File_mcxmcpp.dll3.5.6907.966,90430-Lis-201217: 13x 64
File_mcxserver.dll3.5.6907.371,213,76830-Lis-201217: 13x 64
File_mcxwebpages.dll3.5.6907.9251,74430-Lis-201217: 13x86
File_microsoft.Exchange.instantmessaging.dll_114.1.20.060,21630-Lis-201217: 13Nie dotyczy
File_microsoft.Exchange.instantmessaging.dll_214.1.20.060,21630-Lis-201217: 13Nie dotyczy
File_microsoft.RTC.internal.Collaboration.appsharing.dll3.5.6907.196952,23230-Lis-201217: 13x86
File_microsoft.RTC.ucweb.dll_13.5.6907.206382,83230-Lis-201217: 13Nie dotyczy
File_microsoft.RTC.ucweb.dll_23.5.6907.206382,83230-Lis-201217: 13Nie dotyczy
File_outsidevoicecall.dll3.5.6907.236575,33630-Lis-201217: 13x86
File_overall.jsNie dotyczy1,629,36130-Lis-201217: 13Nie dotyczy
File_rdpclient.js_1Nie dotyczy79,99130-Lis-201217: 13Nie dotyczy
File_resource.jsNie dotyczy2,38530-Lis-201217: 13Nie dotyczy
File_web.config_1Nie dotyczy2,43230-Lis-201217: 13Nie dotyczy
File_web.config_2Nie dotyczy2,21930-Lis-201217: 13Nie dotyczy
File_web.config_3Nie dotyczy2,21930-Lis-201217: 13Nie dotyczy
File_web.config_6Nie dotyczy2,21930-Lis-201217: 13Nie dotyczy
File_x32_cwaplugin.exe3.5.6907.2663,986,48830-Lis-201217: 13x86


Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący artykuł numer w celu wyświetlenia artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszych aktualizacji dla programu Communications Server 2007 R2 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
968802 Aktualizacje dla programu Communications Server 2007 R2

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2765224 — ostatni przegląd: 12/14/2012 08:02:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition, Microsoft Office Communications Server 2007 Standard Edition

 • kbexpertiseinter atdownload kbsurveynew kbmt KB2765224 KbMtpl
Opinia