Jak przywrócić wcześniejszą wersję pakietu Office 2013 lub kliknij 2016 pakietu Office do uruchomienia

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2770432
Streszczenie
Domyślnie Szybka instalacja systemów Microsoft Office 2013 lub 2016 pakietu Office są skonfigurowane do automatycznej aktualizacji instalacji pakietu Office, gdy nowe aktualizacje są udostępniane publicznie. Od czasu do czasu być może trzeba powrócić do wcześniejszej wersji pakietu Office 2013 lub instalacji pakietu Office kliknij 2016 do uruchomienia. Na przykład aktualizacje automatyczne mogą wprowadzać nieoczekiwane zachowanie przez jedną z aplikacji pakietu Office. W takim przypadku można powrócić do poprzedniej wersji do nowej wersji jest zwolniony, która rozwiązuje problem, który wystąpił.

Ten artykuł zawiera listę zalecanych kroków, aby powrócić do wcześniejszej wersji pakietu Office 2013 lub instalacji pakietu Office kliknij 2016 do uruchomienia.
Więcej informacji
W tej sekcji omówiono niektóre zagadnienia, które należy wziąć pod uwagę, aby przywrócić wcześniejszą wersję instalacji moduł Szybka instalacja pakietu Office.

Należy wziąć pod uwagę powagi sytuacji

Zanim zdecydujesz się przywrócić wcześniejszą wersję instalacji moduł Szybka instalacja pakietu Office, należy zważyć nasilenia problemu, które występują przed korzyści z posiadania udoskonalenia zabezpieczeń, wydajności i niezawodności, które są uwzględnione w najnowszej kliknij do uruchomienia aktualizacji.

Przywrócenie poprzedniej wersji moduł Szybka instalacja pakietu Office

Wykonaj następujące kroki, aby przywrócić poprzednią wersję moduł Szybka instalacja pakietu Office.

Ważne: Instalacja szybka instalacja pakietu Office jest przesyłany strumieniowo z Internetu. Upewnij się, że połączenie z Internetem jest wiarygodne i trwałe.

Krok 1: Ustaw przypomnienie, aby włączyć funkcję automatycznych aktualizacji w przyszłości

Aby przywrócić instalację moduł Szybka instalacja pakietu Office, należy wyłączyć aktualizacje automatyczne. Aby upewnić się, że nie zapomnisz przyszłych aktualizacji, należy ustawić przypomnienie ręcznie sprawdzać w przyszłych wersjach. Jeśli nowa wersja jest dostępna, a nowa wersja nie wykazują ten sam problem, który wystąpił wcześniej, należy ponownie włączyć Aktualizacje automatyczne.

Utwórz przypomnienie, aby ponownie włączyć Aktualizacje automatyczne. Można to zrobić w programie Microsoft Outlook, na Outlook.com, lub za pomocą innej aplikacji, która ma kalendarz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji moduł Szybka instalacja pakietu Office zobacz następujące artykuły:

Aktualizacja programu Microsoft Office 2013 kliknij do uruchomienia

Microsoft Office 2016 Szybka-instalacja aktualizacji

Krok 2: Instalacja poprzedniej wersji moduł Szybka instalacja pakietu Office

Aby zainstalować poprzednią wersję programu pakietu Office kliknij 2013 do uruchomienia, wykonaj następujące kroki:
 1. Określić i zanotuj numer poprzedniej wersji. Znajdź wersję aktualizacji wcześniejszych niż bieżąca wersja przy użyciu następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:
 2. Określ poziom bitowego systemu operacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat jak to zrobić kliknij następujący numer artykułu, aby przejść do artykułu w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  827218 Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa lub 64-bitowa wersja systemu operacyjnego Windows
 3. Otwórz podwyższone okna wiersza polecenia. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wpisz cmd w polu Rozpocznij wyszukiwanie kliknij prawym przyciskiem myszy cmd.exe, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
 4. W wierszu polecenia Uruchom jedno z następujących poleceń:

  Dla danej instalacji pakietu Office 2013 w 32-bitowej wersji systemu Windows:
  cd %programfiles%\Microsoft Office 15\ClientX86
  Dla instalacji 2013 pakietu Office w 64-bitowej wersji systemu Windows:
  cd %programfiles%\Microsoft Office 15\ClientX64
  W przypadku instalacji 2016 pakietu Office:
  cd %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun
  Porady W 64-bitowych wersji systemu Windows można zainstalować pakietu Office 32-bitowy lub Office 64-bitowych. 32-bitowy jest jednak bardziej zgodne. Aby uzyskać więcej informacji zobaczWybierz 32-bitowy lub 64-bitowej wersji pakietu Office
 5. Uruchom następujące polecenie:

  2013 pakietu Office
  officec2rclient.exe /update user updatetoversion=15.0.xxxx.yyyy

  Dla pakietu Office 2016
  officec2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.xxxx.yyyy 

  Uwaga: W tym poleceniu 15,0. xxxx.yyyylub 16.0. xxxx.yyyyoznacza numer wersji pełnej zanotowaną w kroku 1.
 6. Kiedy pojawi się okno dialogowe Napraw, kliknij przycisk Napraw Online.
 7. Kliknij przycisk Napraw, a następnie kliknij przycisk Napraw .

  Uwaga: Jeśli monit o ponowne aktywowanie pakietu Office, podaj konto Microsoft i hasło. Ten krok nie dodaje komputer na konto po raz drugi.

Krok 3: Wyłącz Aktualizacje automatyczne dla moduł Szybka instalacja pakietu Office

Ten krok jest bardzo ważne. Proces naprawy ponownie włącza aktualizacje automatyczne. Aby zapobiec sytuacji, w której najnowszej wersji moduł Szybka instalacja pakietu Office automatycznie uaktualniana, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Outlook.
 2. Kliknij plik, a następnie kliknij Konto pakietu Office.
 3. W kolumnie Informacje o produkcie kliknij przycisk Opcje aktualizacji, a następnie kliknij Wyłącz aktualizacje.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2770432 — ostatni przegląd: 02/29/2016 08:50:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Academic 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013, Microsoft Office Home & Business 2016 for Mac, Microsoft Office Home & Student 2016 for Mac, Microsoft Office Home and Business 2016, Microsoft Office Home and Student 2016, Microsoft Office Personal 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Office Standard 2016

 • kbmt KB2770432 KbMtpl
Opinia