Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Aktualizacja rozwiązuje kilka problemów Report Viewer, po zainstalowaniu Visual Studio 2010 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub raportu Viewer 2010 z dodatkiem SP1 pakietu redystrybucyjnego

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2778094
Wprowadzenie
W tym artykule opisano aktualizację rozwiązującą dwie kwestie funkcjonalność przeglądarki raportów, które mogą występować po zainstalowaniu programu Microsoft Visual Studio 2010 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Te problemy występują także podczas korzystania z formantu przeglądarki raportów w funkcji pakietu redystrybucyjnego oprogramowania systemu Microsoft raport Viewer 2010 z dodatkiem SP1.

Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację

Problem 1

Podczas renderowania raportu przy użyciu formantu Microsoft raport Viewer 2010 format HTML raportu jest nie spełnia następujące normy w sekcji "Opartych na sieci Web w sieci Intranet i Internet informacji i aplikacji" z (1194.22) elektronicznej i standardów dostępności technologii informatycznych (Section 508) dokumentu:
() dostarcza się odpowiednika tekstowego dla każdego elementu nietekstowego (na przykład "alt", "longdesc" lub w zawartości elementu).
W szczególności Oglądając kod źródłowy HTML strony internetowej, która zawiera formanty raportu Viewer 2010, występują następujące czynności:
  • "<label>" Tag i związanych z nią dla atrybutu nie są używane do wskazywania związanych z parametrów wejściowych.<b00> </b00> </label>
  • Element "Loading" obraz nie zawiera atrybutu alt.
Problem 2

Załóżmy, że formant Windows Forms 2010 Podgląd raportu w aplikacji Microsoft Visual C++ MFC. Po ustawieniu właściwości ShowContextMenu na wartość false , aby ukryć menu skrótów, to ustawienie jest ignorowane. W związku z tym Przeglądarka raportów nie powoduje ukrycia menu skrótów w czasie wykonywania.

Informacje o aktualizacji

Obsługiwana poprawka jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosować go tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z biurem obsługi klienta firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty, które są zwykle naliczane za telefoniczną pomoc techniczną mogą zostać anulowane, jeśli pracownik profesjonalnego wsparcia firmy Microsoft stwierdzi, że określona aktualizacja może rozwiązać problem. Koszty obsługi zwykłe zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do określonej aktualizacji.

Tę poprawkę można również pobrać z następującej witryny Microsoft Connect:

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musi mieć Microsoft raport Viewer Redistributable 2010 Service Pack 1 (SP1) lub Microsoft Visual Studio 2010 SP1 zainstalowane.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej aktualizacji. Jednak po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić usługi Internet Information Services (IIS).

Aby uruchomić ponownie usługi IIS, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia i naciśnij klawisz Enter:
POLECENIE IISRESET/RESTART.
UwagaStara wersja formantu Podgląd raportu można przez aplikacje sieci web dopiero po ponownym uruchomieniu usług IIS.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje dotyczące plików poprawki

Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików, jest konwertowany na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Zakładka w Data i godzina element w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.ReportViewer.common.dll10.0.40219.4326,392,94405-Gru-201220: 58x86
Microsoft.ReportViewer.WebForms.dll10.0.40219.4322,138,73605-Gru-201220: 58x86
Microsoft.ReportViewer.Winforms.dll10.0.40219.432548,97605-Gru-201220: 58x86
ReportViewer.exe10.0.40219.4324,774,36805-Gru-201221: 46x86
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft, które są wymienione w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2778094 — ostatni przegląd: 01/22/2013 05:19:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Report Viewer Redistributable 2010, Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate, Microsoft Visual Studio 2010 Professional, Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN

  • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2778094 KbMtpl
Opinia