Wymagane są uprawnienia systemu plików Windows NTFS, po uruchomieniu programu Word na dowolnej partycji NTFS, zawierający system Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 lub zainstalowany system Windows Vista

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 277867
Streszczenie
W tym artykule opisano uprawnienia systemu plików NTFS systemu Windows firmy Microsoft, które są wymagane podczas wykonywania określonych operacji programu Microsoft Word na dowolnej partycji NTFS, o jednym z następujących systemów operacyjnych Microsoft Windows:
 • System Windows 2000
 • System Windows XP Professional
 • System Windows Server 2003
 • Windows Vista
Więcej informacji

Opis folderu systemu plików oraz uprawnienia do plików

System Windows wymusza zabezpieczenia na każdym poziomie folderu. Na komputerze z systemem Windows jeśli użytkownik nie ma uprawnień dla folderów wysokiego poziomu, użytkownik nie może uzyskać dostępu do tego folderu lub przeglądać jego zawartości.

Uprawnienia do folderu kontroluąj ogólny dostęp do folderu, jego plików i podfolderów. Po udzieleniu uprawnienia na poziomie folderu, uprawnienia dotyczą wszystkich plików i podkatalogów w tym folderze, o ile nie są definiowane uprawnienia na poziomie pliku lub podfolderu.

Następujące sześć uprawnień może być udzielane na poziomie folderu w systemie plików systemu Windows.
Uprawnienia folderuWyjaśnienie
Wyświetlanie zawartości folderuUżytkownik może zobaczyć tylko listy plików i podkatalogów w tym folderze. Użytkownik nie może otwierać żadnych plików utworzonych w tym folderze.
OdczytUżytkownik może czytać zawartość plików w tym folderze.
Czytaj & wykonaćUżytkownik może odczytywać zawartość plików w tym folderze i również wykonać pliki w tym folderze.
ModyfikowanieUżytkownik może czytać, pisać, wykonać, tworzyć i usuwać pliki w tym folderze.
NapiszUżytkownik może czytać, pisać i tworzyć pliki lub foldery w tym folderze.
Pełna kontrolaUżytkownik może czytać i zmieniać pliki, dodawać nowe, zmieniać uprawnienia dla folderu i jego plików i przejąć na własność folder i jego pliki.
W poniższej tabeli przedstawiono logiczne grupy uprawnień specjalnych związanych z uprawnienieniami do folderu.
Uprawnienia specjalnePełna kontrolaModyfikowanieCzytaj & wykonaćWyświetlanie zawartości folderuOdczytNapisz
Przechodzenie przez Folder/wykonywanie plikuXXXX
Wyświetlanie folderu/Odczyt danychXXXXX
Odczyt atrybutówXXXXX
Odczyt atrybutów rozszerzonychXXXXX
Tworzenie plików/Zapis danychXXX
Tworzenie folderów/Dołączanie danychXXX
Zapis atrybutówXXX
Zapis atrybutów rozszerzonychXXX
Usuwanie podfolderów i plikówX
UsuńXX
Odczyt UprawnieńXXXXXX
Zmień uprawnieniaX
Przejęcie na własnośćX
SynchronizujXXXXXX
Plik uprawnienia kontrolują dostępu do określonych plików w folderze. Służą one do ponownego zdefiniowania uprawnień, które użytkownicy dziedziczą wraz z uprawnieniami do folderu.

Można udzielić następujących uprawnień na poziomie plików w systemie plików systemu Windows.
Uprawnienia do plikuOpis
Czytaj & wykonaćUżytkownik może odczytywać zawartość pliku lub wykonać pliku.
OdczytUżytkownik może czytać zawartość pliku.
ModyfikowanieUżytkownik może czytać, pisać, usunąć i utworzyć plik.
NapiszUżytkownik może zapisywać do plików.
Pełna kontrola (wszystko)Użytkownik może odczytać i zmienić plik, dodawać nowe, zmiany uprawnień dla pliku i przejąć na własność plik.
W poniższej tabeli przedstawiono logiczne grupy uprawnień specjalnych związanych z uprawnieniami do pliku.
Uprawnienia specjalnePełna kontrolaModyfikowanieCzytaj & wykonaćOdczytNapisz
Przechodzenie przez Folder/wykonywanie plikuXXX
Wyświetlanie folderu/Odczyt danychXXXX
Odczyt atrybutówXXXX
Odczyt atrybutów rozszerzonychXXXX
Tworzenie plików/Zapis danychXXX
Tworzenie folderów/Dołączanie danychXXX
Zapis atrybutówXXX
Zapis atrybutów rozszerzonychXXX
Usuwanie podfolderów i plikówX
UsuńXX
Odczyt UprawnieńXXXXX
Zmień uprawnieniaX
Przejęcie na własnośćX
SynchronizujXXXXX

Opis uprawnień specjalnych dla plików i folderów

Można ustawić niektóre lub wszystkie z następujących uprawnień specjalnych do plików i folderów.
Uprawnienia specjalneOpis
Przechodzenie przez Folder/wykonywanie pliku Przechodzenie przez Folder zezwala na lub zabrania przechodzenia przez foldery, aby dotrzeć do innych plików lub folderów, nawet jeśli użytkownik nie ma uprawnień do folderów otwieranych (dotyczy tylko folderów). Przechodzenie przez Folder działa tylko wtedy, gdy grupie lub użytkownikowi nie przyznano prawa obejścia sprawdzania użytkownika przy przechodzeniu w przystawce zasady grupy (domyślnie wszystkie posiadają prawo obejdścia sprawdzania użytkownika przy przechodzeniu)

Wykonywanie pliku zezwala lub odmawia uruchamianie plików programów (dotyczy tylko plików).

Uwaga Ustawienie uprawnienia Przechodzenie przez Folder dla folderu nie ustawia automatycznie uprawnienia Wykonywanie pliku dla wszystkich plików w tym folderze.
Wyświetlanie folderu/Odczyt danychWyświetlanie folderu zezwala lub nie, wyświetlanie nazw plików i podfolderów w obrębie danego folderu (dotyczy tylko folderów). Odczyt danych zezwala lub odmawia przeglądanie danych w plikach (dotyczy tylko plików).
Odczyt atrybutówPozwala lub nie na wyświetlanie atrybutów pliku lub folderu, takich jak tylko do odczytu lub ukryty. Atrybuty są definiowane przez system plików NTFS.
Odczyt atrybutów rozszerzonychPozwala lub nie na wyświetlanie rozszerzonych atrybutów pliku lub folderu. Atrybuty rozszerzone są definiowane przez programy i mogą się różnić przez program.
Tworzenie plików/Zapis danychKreator plików pozwala lub nie pozwala na tworzenie plików w obrębie danego folderu (dotyczy tylko folderów).

Zapis danych zezwala lub odrzuca zmiany wprowadzone w pliku i zastępowanie istniejącej zawartości (dotyczy tylko plików).
Tworzenie folderów/Dołączanie danychKreator folderów zezwala na lub zabrania na tworzenie folderów wewnątrz folderu (dotyczy tylko folderów).

Dołączanie danych zezwala lub odmawia wprowadzania zmian na końcu pliku, ale nie dotyczy to zmiany, usuwania lub zastępowania istniejących danych (dotyczy tylko plików).
Zapis atrybutówZezwala lub nie na zmianę atrybutów pliku lub folderu, takich jak tylko do odczytu lub ukryty. Atrybuty są definiowane przez system plików NTFS.
Zapis atrybutów rozszerzonychZezwala lub nie na zmianę rozszerzonych atrybutów pliku lub folderu. Atrybuty rozszerzone są definiowane przez programy i mogą się różnić przez program.
Usuwanie podfolderów i plikówPozwala lub nie na usuwanie podfolderów i plików, nawet jeśli dla danego podfolderu lub pliku nie zostało udzielone uprawnienie Usuwanie.
UsuńPozwala lub nie, na usunięcie pliku lub folderu. Jeśli nie masz uprawnienia Usuwanie do pliku lub folderu, to może on usunąć ten jeśli przyznano mu uprawnienie Usuwanie podfolderów i plików do folderu nadrzędnego.
Odczyt UprawnieńZezwala lub zabrania odczytywania uprawnień do pliku lub folderu, takich jak Pełna kontrola oraz Odczyt i zapis.
Zmień uprawnieniaZezwala lub zabrania zmieniania uprawnień do pliku lub folderu, takich jak Pełna kontrola oraz Odczyt i zapis.
Przejęcie na własnośćZezwala lub nie na przejęcie na własność pliku lub folderu. Właściciel pliku lub folderu może zawsze zmienić uprawnienia do niego, niezależnie od wszelkich istniejących uprawnień, które chronią dany plik lub folder.
SynchronizujPozwala lub nie różnym wątkom oczekiwanie na dojście do pliku lub folderu i synchronizację z innym wątkiem. To uprawnienie dotyczy tylko programów wielowątkowych i wieloprocesowych.

Uprawnienia NTFS wymagane tylko do odczytywania dokumentów

PRZECZYTAJ, LUB PRZECZYTAĆ & WYKONAĆ
Oto lista folderów, w których użytkownicy muszą tylko do odczytu lub odczyt & Execute uprawnienia do uruchomienia programu Word (tylko muszą być w stanie odczytać z tych folderów):
 • Lokalizacja serwera drzewa folderu programu Word (instalacji administracyjnej)
 • Lokalizacja serwera aplikacji (MSAPPS) folderu drzewa (instalacji administracyjnej) udostępnionego firmy Microsoft
 • Folder programu Windows, systemem uruchomiony jest Windows
 • Wszelkie katalogi serwera przechowywania grafiki lub innych plików źródłowych dla łącza, których użytkownicy będą mogli modyfikować w programie Word
Uwaga: Dodatkowo trzeba zastosować Tylko do Odczytu i współużytkowanie flagi do wszystkich plików w tych lokalizacjach. Zwykle Windows administrator sieci ustawia tej sekwencji uprawnień i atrybutów po wykonaniu instalacji serwera systemu Windows lub programu.

Uprawnienia NTFS wymagane do tworzenia i modyfikowania dokumentów

MODYFIKOWANIE LUB PEŁNA KONTROLA
Oto lista folderów, w których użytkownicy muszą mieć te uprawnienia do uruchomienia programu Word:
 • Stacja robocza drzewa folderów programu Word, jeśli znajduje się na serwerze
 • Folder tymczasowy, jeśli znajduje się na serwerze
 • Wszystkie foldery serwera, na którym użytkownik przechowuje dokumenty
 • Wszystkie foldery serwera, gdzie znajdują się źródłowe pliki lub linki, które użytkownik chce zmodyfikować (na przykład arkusze programu Microsoft Excel lub wykresy)
Uwaga: Ustawienia minimalnych uprawnień niezbędnych do otwierania, edycji i zapisania dokumentu w ramach systemu Windows folder jest Modyfikuj.

Objawy braku uprawnień systemu plików NTFS

UprawnienieSymptom
Zawartość folderu listy i zapisuBłąd podczas próby otwarcia pliku pojawia się komunikat "Program Word nie może otworzyć dokumentu".
Odczyt, zapisTe uprawnienia pozwalają na otwieranie dokumentu, ale po zamknięciu dokumentu, nie są usuwane pliki tymczasowe skojarzony z tym dokumentem. Również nie może zapisać dokumentu, ponieważ nie może być zmienione lub usunięte pliki tymczasowe.
winnt praw wd2000 WD2002 WD2003 WD2007

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 277867 — ostatni przegląd: 06/11/2016 22:03:00 — zmiana: 11.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB277867 KbMtpl
Opinia