Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OFF2000: Jak uzyskać i zastosować aktualizację dodatku SP-2 dla Instalacji administracyjnych

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL278272
Streszczenie
Aktualizacja administracyjna dodatku Service Pack 2 (SP-2) dla pakietu Microsoft Office 2000 została zaprojektowana do aktualizowania instalacji administracyjnych programów pakietu Office 2000 SR-1/SR-1 i plików pomocniczych do poziomu dodatku SP-2. W tym artykule wyjaśniono, jak pobrać i zainstalować Aktualizację administracyjną dodatku SP-2 dla pakietu Microsoft Office 2000.
Więcej informacji

Wymagania aktualizacyjne

Aby zastosować Aktualizację administracyjną dodatku SP-2, aktualna instalacja administracyjna pakietu Office 2000 musi być na poziomie dodatku SR-1/SR-1a. Próba zastosowania Aktualizacji administracyjnej dodatku SP-2 do instalacji administracyjnej nie będącej na poziomie dodatku SR-1/SR-1a spowoduje pojawienie się następującego komunikatu o błędzie:
Poprawki uaktualniające nie mogą zostać zainstalowane przez usługę Instalator Windows, ponieważ nie ma programu do uaktualnienia albo poprawki uaktualniające są przeznaczone do innej wersji tego programu. Sprawdź, czy program, który ma być uaktualniony, znajduje się na dysku i czy masz prawidłowe poprawki uaktualniające.
Jeśli musisz zaktualizować instalację administracyjną pakietu Office 2000 do poziomu dodatku SR-1/SR-1a, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257983 OFF2000: Jak uzyskać dodatek SR-1 dla Instalacji Administracyjnych

Które programy można zaktualizować?

Aktualizacja administracyjna dodatku SP-2 aktualizuje instalacje administracyjne następujących programów firmy Microsoft:
 • Microsoft Office 2000 w wersjach Premium Edition, Professional Edition, Standard Edition i Small Business Edition
 • Wszystkie wersje autonomiczne programów z pakietu Microsoft Office 2000, w tym programy Microsoft Excel 2000, Microsoft Word 2000, Microsoft Outlook 2000, Microsoft Access 2000, Microsoft PowerPoint 2000, Microsoft FrontPage 2000 i Microsoft Access RunTime 2000.

Jak pobrać i zainstalować Aktualizację administracyjną dodatku SP-2

Pobieranie Aktualizacji administracyjnej dodatku SP-2

UWAGA: Pomiń tę sekcję, jeśli masz Aktualizację dodatku SP-2 na dysku CD.
 1. Przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij łącze, aby pobrać plikSp2admin.exe.
 3. Kliknij pozycjęZapisz ten program na dysku, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.
 5. W programie Eksplorator Windows, kliknij dwukrotnie plikSp2admin.exe.
 6. Kliknij przyciskTak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 7. Wpisz polecenieC:\Sp2adminw oknie dialogowymWpisz lokalizację, w której mają być zapisane wyodrębnione pliki, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij przyciskTakpo wyświetleniu monitu o utworzenie folderu.

Instalowanie Aktualizacji administracyjnej dodatku SP-2

UWAGA: Należy uruchomić to polecenie z komputera, na którym Instalator systemu Windows jest już zainstalowany.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W poluOtwórzwpisz polecenie:
  msiexec /aŚcieżka administracyjna\Data1.msi /pŚcieżka źródłowa\Sp2admin.msp SHORTFILENAMES=1
  gdzieŚcieżka administracyjnajest ścieżką wskazywaną przez instalację administracyjną pakietu Office 2000 SR-1, aŚcieżka źródłowato ścieżka do pliku Sp2admin.msp. Ścieżka do pliku Sp2admin.msp może być różna, zgodnie z następującą tabelą.
    Źródło dodatku SP-2             Ścieżka do pliku .msp  ----------------------------------------------------------------------  Pobrany plik Sp2admin.exe          C:\Sp2admin  Płyta CD z aktualizacją SP-2 Update     <stacja CD-ROM>\Sp2\Admin
  UWAGA: Parametr <Stacja CD-ROM> w powyższej tabeli oznacza literę stacji CD-ROM lub DVD-ROM.

  Pojawi się okno dialogoweMicrosoft Office 2000 - tryb administracyjny.

 2. gdzieKliknij przycisk Dalej w oknie dialogowymMicrosoft Office 2000 - tryb administracyjny.UWAGA: W oknie dialogowym Microsoft Office 2000 - tryb administracyjnynie trzeba wpisywać klucza CD ani nazwy firmy.

 3. gdzieKliknij pole wyboruAkceptuję warunki Umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. gdzieKliknij przycisk Zainstaluj teraz.
 5. gdziePo zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk OK.
 6. gdziePunkt instalacji administracyjnej został zaktualizowany przy użyciu pierwszego z czterech plików .msp. Powtórz kroki od 1 do 5 dla każdego z pozostałych trzech plików .msp o następujących nazwach:

  • Excelmst.msp
  • Out2kmst.msp
  • Pptmst.msp
  Podczas stosowania każdego z plików .msp upewnij się, że nazwa pliku .msp użyta w wierszu polecenia w kroku 1 została zmieniona.

  Pominięcie instalacji pliku Out2kmst.msp nie jest opcjonalne, jeżeli nie chcesz instalować Aktualizacji programu Outlook - zabezpieczenia poczty e-mail, ponieważ niezbędne aktualizacje Rejestru są zawarte w pliku. Pliki Out2kmst.msp, Pptmst.msp i Excelmst.msp aktualizują Rejestr, a plik Sp2admin.msp aktualizuje pliki na komputerze. Zaktualizowane wersje wszystkich plików .msp należy zastosować na komputerze, aby pomyślnie wykonać uaktualnienie. Niepowodzenie zastosowania plików .msp wprowadzi obraz administracyjny dodatku SP-2 dla pakietu Office 2000 w stan nieobsługiwany.

  UWAGA: Jeśli zostanie zastosowany plik Excelmst.msp, Out2kmst.msp lub Pptmst.msp do instalacji administracyjnej, może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędzie:
  Błąd wewnętrzny 2250: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc.
  lub
  Błąd wewnętrzny 2251: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc.
  W przypadku pojawienia się jednego z tych komunikatów o błędzie, kliknij przyciskOK, a następnie kontynuuj instalowanie kolejnego pliku .msp z podanej listy. Nie są to błędy krytyczne; ich pojawienie się oznacza, że dla instalacji administracyjnej zastosowano już aktualizację identyczną z plikiem .msp użytym przed chwilą.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
278078 OFF2000: Błąd 2250 lub 2251 Aktualizowanie Instalacji Administracyjnej do poziomu dodatku SP-2

Jak aktualizować stacje robocze

Użyj jednej z następujących metod do zaktualizowania stacji roboczych, na których pakiet Office 2000 SR-1 został już zainstalowany z punktu instalacji administracyjnej.

UWAGA: Nie używaj autonomicznej poprawki klienckiejSp2upd.exedo aktualizowania klientów sieciowych, na których początkowo został zainstalowany pakiet Office 2000 SR-1 za pomocą instalacji administracyjnej. Autonomiczna poprawka klienckaSp2upd.exejest przeznaczona do użycia na komputerach, na których został zainstalowany pakiet Office 2000 SR-1 z dysku CD.

Metoda 1: Uruchom plik setup.exe z instalacji administracyjnej

Wykonaj następujące kroki, aby zaktualizować klienta sieci przy użyciu pliku setup.exe z instalacją administracyjną pakietu Office:
 1. Kliknij przyciskStart, a następnie kliknij polecenieUruchom. W poluOtwórzwpisz polecenie:
  Ścieżka administracyjna\Setup.exe
  gdzieŚcieżka administracyjnajest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 SR-1.

 2. gdzieKliknij przyciskTakpo pojawieniu się monitu o zaktualizowanie instalacji.
 3. gdzieKliknij pole wyboruAkceptuję warunki Umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. gdzieKliknij przyciskOKpo pojawieniu się komunikatu, że instalacja została ukończona pomyślnie.

Metoda 2: Użyj wiersza polecenia Instalatora systemu Windows

Wykonaj następujące kroki, aby zaktualizować pakiet Office zainstalowany na klientach sieci przy użyciu wiersza polecenia Instalatora systemu Windows:
 1. Kliknij przyciskStart, a następnie kliknij polecenieUruchom. W poluOtwórzwpisz polecenie:
  msiexec /iŚcieżka administracyjna\Data1.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus
  gdzieŚcieżka administracyjnajest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 SR-1.

 2. gdzieKliknij przyciskOKpo pojawieniu się komunikatu, że instalacja została ukończona pomyślnie.
OFF2000 administrator aktualizacja sp2 admin instalacja
Właściwości

Identyfikator artykułu: 278272 — ostatni przegląd: 04/09/2003 10:01:08 — zmiana: 2.3

Microsoft Office 2000 Service Pack 2

 • kbdta kbinfo KB278272
Opinia