Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Identyfikatory zdarzeń ESENT 1000, 1202, 412 i 454 są często rejestrowane w dzienniku zdarzeń aplikacji

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL278316
Symptomy
Komunikaty z następującymi identyfikatorami zdarzenia są rejestrowane co pięć minut w dzienniku zdarzeń aplikacji:
Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Userenv
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1000
Data: 6/7/2000
Godzina: 14:56:53
Użytkownik: WINDOWS NT AUTHORITY\SYSTEM
Komputer: ASKO-ONE
Opis: Do rozszerzenia obiektu zasad grupy ze strony klienta Zabezpieczenia przekazano flagi (17) i zwrócono kod stanu błędu (1208).
oraz
Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
Źródło zdarzenia: SceCli
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1202
Data: 6/7/2000
Godzina: 14:56:53
Użytkownik: N/D
Komputer: ASKO-ONE
Opis: Zasady zabezpieczeń są propagowane z ostrzeżeniem. 0x4b8: Wystąpił błąd rozszerzony. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji dotyczącej rozwiązywania problemów w Pomocy na temat zabezpieczeń.
oraz
Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: ESENT
Kategoria zdarzenia: Rejestrowanie/Odzyskiwanie
Identyfikator zdarzenia: 454
Data: 6/7/2000
Godzina: 14:56:53
Użytkownik: N/D
Komputer: ASKO-ONE
Opis:Usługi (PID) Nie można zainicjować przywracania bazy danych. Błąd -530.
oraz
Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: ESENT
Kategoria zdarzenia: Rejestrowanie/Odzyskiwanie
Identyfikator zdarzenia: 412
Data: 6/7/2000
Godzina: 14:56:53
Użytkownik: N/D
Komputer: ASKO-ONE
Opis: Usługi (PID) Nie można odczytać nagłówka dziennika. Błąd -530.
Przyczyna
Ten problem występuje w przypadku uszkodzenia pliku bazy danych zasad grupy.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj procedurę opisaną w tej sekcji i ponownie utwórz lokalny plik zasad grupy.

UWAGA: Po zastosowaniu tej procedury komputer jest przywracany do stanu pierwotnej instalacji; zasady zabezpieczeń lokalnych nie są zdefiniowane.

WAŻNE: Przed wykonaniem poniższych kroków na kontrolerze domeny utwórz kopię zapasową udziału SYSVOL. Znany jest niepotwierdzony wypadek zresetowania zasad domyślnego kontrolera domeny po wykonaniu tych kroków.
 1. Otwórz folder %SystemRoot%\Security, utwórz nowy folder i nadaj mu nazwę „OldSecurity”.
 2. Przenieś wszystkie pliki z rozszerzeniem .log z folderu %SystemRoot%\Security do folderu OldSecurity.
 3. Znajdź plik Secedit.sdb w folderze %SystemRoot%\Security\Database i zmień jego nazwę na „Secedit.old”.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz poleceniemmc, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij menu Konsola, kliknij polecenieDodaj/Usuń przystawkę, a następnie dodaj przystawkę Konfiguracja i analiza zabezpieczeń.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycjęKonfiguracja i analiza zabezpieczeń, a następnie kliknij przycisk Otwórz bazę danych.
 7. Przejdź do folderu %SystemRoot%\Security\Database, wpisz Secedit.sdb w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 8. Kiedy pojawi się monit o zaimportowanie szablonu, kliknij plikSetup Security.inf, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  UWAGA: Jeśli pojawi się komunikat „Odmowa dostępu”, można bezpiecznie go zignorować.
Secedit sdb
Właściwości

Identyfikator artykułu: 278316 — ostatni przegląd: 09/19/2003 18:39:00 — zmiana: 1.2

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2

 • kberrmsg kbtool kbprb KB278316
Opinia