Jak połączyć się z usługami terminalowymi systemu Windows XP przy rozdzielczości większej niż 256 kolorów

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL278502
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Łącząc się z komputerem z systemem Microsoft Windows XP przy użyciu klienta Podłączania pulpitu zdalnego systemu Windows XP, można wybrać rozdzielczość koloru, z którą ma być uruchomiona sesja klienta. Ta funkcja pozwala na zwiększenie rozdzielczości powyżej wcześniejszego ograniczenia 256 kolorów. Jednak po wybraniu tej wartości nie ma gwarancji połączenia się z taką rozdzielczością, ponieważ ustawienie klienta jest tylko jednym z ustawień wymaganych do wygenerowania określonej rozdzielczości koloru w sesji.
Więcej informacji
Łącząc się z komputerem z systemem Windows XP przy użyciu klienta Podłączania pulpitu zdalnego, można określić, że klient ma być uruchomiony z rozdzielczością większą niż 256 kolorów. Przed określeniem ustawienia rozdzielczości koloru trzeba skonfigurować Podłączanie pulpitu zdalnego. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Mój komputer, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Zdalny.
 2. Kliknij, aby zaznaczyć, pole wyboruZezwalaj użytkownikom na zdalne łączenie się z tym komputerem, a następnie kliknij przyciskOK.
 3. Na drugim komputerze uruchom Podłączanie pulpitu zdalnego. W tym celu kliknij przyciskStart, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Komunikacja, a następnie kliknij poleceniePodłączanie pulpitu zdalnego.
 4. Wpisz nazwę komputera, z którym się łączysz.
 5. Kliknij przyciskOpcje, aby rozwinąć okno połączenia.
 6. Na karcieEkranwybierz rozdzielczość koloru inną niż 256.
 7. Kliknij przyciskPołącz, aby rozpocząć sesję.
W wielu wypadkach po wykonaniu tych kroków klient nadal łączy się przy rozdzielczości 256 kolorów, a nie rozdzielczości określonej w poluPodłączanie pulpitu zdalnego. To zachowanie może wystąpić z powodu zasad grupy na komputerze z systemem Windows XP, określających maksymalną liczbę kolorów, którą może wynegocjować klient. W systemie Windows XP domyślnym ustawieniem zasad jest 256 kolorów, ale to ustawienie można zmienić przy użyciu Edytora zasad grupy.

Aby użyć Edytora zasad grupy do zmiany tego ustawienia, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenieMMC.
 2. Kliknij menuKonsola, kliknij polecenieDodaj/Usuń przystawkę, a następnie kliknij przyciskDodaj. Zaznacz przystawkęZasady grupy.
 3. Kliknij przyciskDodaj, upewnij się, że w polu Obiekt zasad grupyjest zaznaczona opcjaKomputer lokalny, kliknij przyciskZakończ, a następnie kliknij przyciskZamknij.
 4. Kliknij węzełKonfiguracja komputera, kliknij węzełSzablony administracyjne, a następnie kliknij węzełUsługi terminalowe.
 5. Zaznacz węzełMaksymalna liczba kolorów i ustaw żądaną liczbę.
Po zmianie tego ustawienia powinno być możliwe określenie dowolnej rozdzielczości koloru większej niż ustawienie domyślne 256 kolorów i ustanowienie przez klienta połączenia przy rozdzielczości nie większej niż określona.

UWAGA: Nie można określić ani łączyć się przy rozdzielczości większej niż rozdzielczość obsługiwana przez sprzęt wideo. Dlatego jeśli karta wideo w komputerze obsługuje maksymalnie 256 kolorów, nie można połączyć się z sesją przy większej rozdzielczości.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 278502 — ostatni przegląd: 12/05/2015 22:34:05 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbenv kbdisplay KB278502
Opinia