Konfigurowania wyłączenia oprogramowania antywirusowego w środowisku programu System Center Service Manager

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2787044
Streszczenie

Wyłączenia oprogramowania antywirusowego muszą być właściwie skonfigurowane w środowisku programu System Center 2012 Service Manager (SCSM 2012) lub System Center Service Manager 2010 (SCSM 2010) w celu uniknięcia potencjalnych problemów z wydajnością stosownie do A / V operacji skanowania. Aby skonfigurować wyjątki dla danego środowiska programu Service Manager, trzeba będzie skonfigurować wyjątki opisano poniżej.

Więcej informacji

W przypadku serwerów programu Service Manager

Dla serwerów zarządzania programu Service Manager i hurtowni danych programu Service Manager Skonfiguruj wykluczenia dla następujących plików wykonywalnych procesu/folderów:

%windir%\temp\smtrace
%windir%\temp\opsmgrtrace
%programfiles%\Microsoft stanu usługi system Center\Service Manager 2010\Health i wszystkich podkatalogów
%programfiles%\Microsoft system Center\Service Manager 2010\HealthService.exe
%programfiles%\Microsoft system Center\Service Manager 2010\MonitoringHost.exe
%programfiles%\Microsoft system Center\Service Manager 2010\Microsoft.Mom.Sdk.ServiceHost.exe
%programfiles%\Microsoft system Center\Service Manager 2010\Microsoft.Mom.ConfigServiceHost.exe

Uwaga 2012 programu Service Manager należy określić folder jest "%programfiles%\Microsoft System Center 2012\Service Manager"

Dla konsoli programu Service Manager

Dla serwera lub klienta, w którym zainstalowano konsolę programu Service Manager należy skonfigurować następujące wyłączenie oprogramowania antywirusowego, oparte na pliku wykonywalnego procesu:

%ProgramFiles%\Microsoft system Center\Service Manager 2010\Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe

Uwaga 2012 programu Service Manager należy określić folder jest "%programfiles%\Microsoft System Center 2012\Service Manager"

Dla serwerów baz danych programu Service Manager

Z serwerami SQL Service Manager powiązanych baz danych, Konfigurowanie wykluczeń dla folderu zawierającego pliki danych i dziennika, jak w poniższym przykładzie:

• E:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data
• E:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Log

Alternatywnie można skonfigurować wyjątki dla następujących rozszerzeń pliku:

• MDF
• NDF
• LDF
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2787044 — ostatni przegląd: 06/18/2015 21:18:00 — zmiana: 1.0

Microsoft System Center 2012 Service Manager, Microsoft System Center 2012 Service Manager Service Pack 1, Microsoft System Center Service Manager 2010, Microsoft System Center Service Manager 2010 R2

  • kbmt KB2787044 KbMtpl
Opinia