Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie: Operacja została anulowana ze względu na ograniczenia nałożone na ten komputer

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas próby uruchomienia programu po zalogowaniu się może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Operacja została anulowana ze względu na ograniczenia nałożone na ten komputer. Skontaktuj się z administratorem systemu.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli istnieje obiekt zasad grupy (GPO), który ogranicza możliwości uruchamiania programów. Uruchamianie programów można ograniczyć przez zastosowanie jednej z następujących zasad w zasadach grupy jednostki organizacyjnej domeny lub w zasadach grupy komputera lokalnego:
  • Nie uruchamiaj określonych aplikacji systemu Windows.
  • Uruchamiaj tylko dozwolone aplikacje systemu Windows.
Rozwiązanie
Jeśli trzeba uruchomić program, którego dotyczy ograniczenie, należy się skontaktować z administratorem systemu i poprosić go o zmodyfikowanie obiektu GPO.
Stan
Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.
Więcej informacji
Będąc administratorem, można sprawdzić, jakie zasady są włączone. Aby to zrobić, należy kliknąć folder Konfiguracja użytkownika, kliknąć folder Szablony administracyjne, a następnie kliknąć folder System.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 278839 — ostatni przegląd: 12/05/2015 22:38:00 — zmiana: 3.4

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbgpo kbprb KB278839
Opinia