WD2002: Część 1: Rozpoznawanie mowy i pisma ręcznego — często zadawane pytania

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL278927
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Program Microsoft Word 2002 zawiera dwie nowe metody wprowadzania: rozpoznawanie mowy i rozpoznawanie pisma ręcznego.

Funkcja rozpoznawania mowy umożliwia mówienie do komputera przez mikrofon. Po spełnieniu odpowiednich wymagań systemowym można dyktować tekst w programie Word lub za pomocą kliknięcia myszą (lub wymówienia terminu) można zmienić tryb wprowadzania na tryb polecenia głosowego, tak żeby możliwe było kontrolowanie programu Word bez konieczności klikania menu.

Funkcja rozpoznawania pisma ręcznego umożliwia wprowadzanie pisma ręcznego za pomocą myszy lub rysownicy innych firm, takiej jak rysownica firmy Wacom lub Calcomp. Wprowadzone dane można automatycznie konwertować na tekst maszynowy lub pozostawić w postaci pisma ręcznego jako „obiekt atramentowy”. Funkcja rozpoznawania pisma ręcznego obsługuje również funkcję rysowania, tak że do dokumentu programu Microsoft Word można dołączać rysowane ręcznie szkice.

Te nowe funkcje używają aparatu SAPI 5 do włączania i wyłączania trybów polecenia głosowego i dyktowania i można je kontrolować za pomocąpaska języka.


TEMATY

Więcej informacji

Pasek języka — informacje

Pasek językajest uaktualnieniem systemowym instalowanym z pakietem Microsoft Office XP, które dodaje alternatywne urządzenia wprowadzania danych przez użytkownika oraz funkcje, do których można uzyskać dostęp i kontrolować je z centralnej lokalizacji.

Funkcjepaska językasą określone przez zainstalowane opcje. Podstawowe metody kontroli, które są dostępne zpaska języka, to język klawiatury, korekta, mikrofon, pismo ręczne oraz edytory IME (Input Method Editor).

Pytania i odpowiedzi

 1. Jak można usunąć pasek języka?

  Pasek językanie jest częścią rozpoznawania mowy lub pisma ręcznego, lecz uaktualnieniemsystemowymPanelu sterowania. Dlatego po zainstalowaniu nie można usunąć go za pomocą Instalatora, mimo że można go zamknąć lub zminimalizować.
 2. Jak można zamknąć pasek języka?

  Prawym przyciskiem myszy kliknijpasek języka, a następnie kliknij polecenieZamknij pasek języka. Kliknij przyciskOKpo pojawieniu się następującego komunikatu:
  Wybrano zamknięcie paska języka.

  Aby wyświetlić pasek języka później, zaznacz pole wyboru Pokaż pasek języka na pulpicie w oknie dialogowym Ustawienia paska języka, znajdującym się w panelu sterowania Ustawienia wprowadzania tekstu.
  UWAGA: Poprawną nazwą ikony Panelu sterowania jest nazwaUsługi tekstowe.
 3. Jak uzyskać ponownie pasek języka?

  Aby wyświetlićpasek języka, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieUstawienia, a następnie kliknij poleceniePanel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonęUsługi tekstowe.
  3. Kliknij pozycjępasek języka,a następnie kliknij, aby zaznaczyć, pole wyboruPokaż pasek języka na pulpicie.
Powrót do początku


Wymagania systemowe dotyczące używania rozpoznawania mowy — informacje

Czas odpowiedzi funkcji rozpoznawania zależy od szybkości procesora CPU i dostępnej pamięci systemowej. Szybkiej odpowiedzi można oczekiwać, gdy komputer jest wyposażony w procesor Pentium II 400 MHz oraz 128 MB pamięci RAM lub więcej. Wolniejszy komputer lub mniej pamięci powoduje wydłużenie czasu odpowiedzi.

Minimalne wymagania dla dyktowania są następujące:
 • Komputer z procesorem Pentium 400 MHz lub szybszym
 • 128 MB pamięci RAM lub więcej
 • System Microsoft Windows 98 lub nowszy albo system Microsoft Windows NT 4.0 lub nowszy
 • Program Microsoft Internet Explorer 5 lub nowszy
 • Czuły mikrofon wysokiej jakości (zestaw słuchawkowy) z obsługą regulacji wzmocnienia

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy funkcja sprawdzająca wymagania instalacyjne Instalatora sprawdza tylko minimalną szybkość procesora czy również minimalną ilość pamięci RAM?

  Zależy to od systemu operacyjnego używanego przez komputer. W przypadku instalowania w systemie Microsoft Windows 98 lub Microsoft Millennium Edition (Me) program instalacyjny sprawdza tylko, czy jest dostępna minimalna ilość pamięci. Jednak w przypadku instalowania w systemie Microsoft Windows NT 4.0 lub Microsoft Windows 2000, program instalacyjny sprawdza oba parametry: minimum zainstalowanej pamięci RAM oraz minimalną szybkość procesora.
Powrót do początku


Instalowanie rozpoznawania mowy lub pisma ręcznego — informacje

Aby zainstalować rozpoznawanie mowy lub pisma ręcznego, może być konieczne ponowne uruchomienie Instalatora, ponieważ funkcje rozpoznawania mowy i pisma ręcznego nie są instalowane z typową instalacją lub uaktualnieniem pakietu Office.

Pytania i odpowiedzi

 1. Jak zainstalować rozpoznawanie mowy?

  Aby zainstalować rozpoznawanie mowy, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieUstawienia, a następnie kliknij poleceniePanel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • W systemach Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) lub Microsoft Windows NT 4.0 kliknij, aby wybrać, pozycjęMicrosoft Office XPna karcieInstalowanie/Odinstalowanie, a następnie kliknij przyciskDodaj/Usuń.

    lub
   • W systemie Microsoft Windows 2000 kliknij, aby wybrać, przyciskZmień lub usuń programy. Na liście zainstalowanych programów kliknij, aby wybrać, pozycjęMicrosoft Office XP, a następnie kliknij przyciskZmień.
  4. Kliknij, aby wybrać, przyciskDodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przyciskDalej.
  5. Na liścieFunkcje do zainstalowaniakliknij, aby rozwinąć, pozycjęFunkcje wspólne pakietu Office.
  6. Kliknij, aby rozwinąć, pozycjęAlternatywny typ wprowadzania danych przez użytkownika.
  7. Kliknij ikonęMowa, a następnie kliknij, aby wybrać, polecenieUruchamiaj wszystko z mojego komputeraw menu skrótów, które się pojawi.
  8. Kliknij przyciskAktualizuj, aby zainstalować składniki mowy.
 2. Jak włączyć rozpoznawanie mowy?

  Po zainstalowaniu rozpoznawania mowy zostanie uruchomiony Kreator mikrofonu. Ten Kreator jest uruchamiany po ponownym uruchomieniu komputera po zainstalowaniu rozpoznawania mowy lub po kliknięciu po raz pierwszy poleceniaMowa(w menuNarzędzia).

  UWAGA: Dostęp do Kreatora mikrofonu można uzyskać również za pomocą ikonyMowaz Panelu sterowania (kliknij przyciskStart, wskaż polecenieUstawienia, a następnie kliknij poleceniePanel sterowania).

  Po wykonaniu kroków prowadzących do ustawienia mikrofonu rozpoznawanie mowy jest zainstalowane w sensie technicznym. Następnie należy wykonać szkolenie głosowe (zalecane są co najmniej dwie sesje). Po wykonaniu tych czynności powinno być możliwe rozpoczęcie korzystania z rozpoznawania mowy, aby zmienić sposób interakcji z komputerem.

  Aby włączyć rozpoznawanie mowy, kliknij przyciskMikrofonnapasku języka, a następnie kliknij, aby wybrać, polecenieDyktowanielubPolecenie głosowe.
 3. Jak usunąć rozpoznawanie mowy?

  Aby usunąć rozpoznawanie mowy, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieUstawienia, a następnie kliknij poleceniePanel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • W systemach Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) lub Microsoft Windows NT 4.0 kliknij, aby wybrać, pozycjęMicrosoft Office XPna karcieInstalowanie/Odinstalowanie, a następnie kliknij przyciskDodaj/Usuń.

    lub
   • W systemie Microsoft Windows 2000 kliknij, aby wybrać, przyciskZmień lub usuń programy. Na liście zainstalowanych programów kliknij, aby wybrać, pozycjęMicrosoft Office XP, a następnie kliknij przyciskZmień.
  4. Kliknij, aby wybrać, przyciskDodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przyciskDalej.
  5. Na liścieFunkcje do zainstalowaniakliknij, aby rozwinąć, pozycję Funkcje wspólne pakietu Office.
  6. Kliknij, aby rozwinąć, pozycjęAlternatywny typ wprowadzania danych przez użytkownika.
  7. Kliknij ikonęMowa, a następnie kliknij, aby wybrać, polecenieNiedostępnew menu skrótów, które się pojawi.
  8. Kliknij przyciskAktualizuj, aby usunąć składniki mowy.
  WAŻNE INFORMACJE: Po usunięciu rozpoznawania mowy nie można usunąćpaska języka. Aby uzyskać więcej informacji dotyczącychpaska języka, zobacz sekcjęPasek języka — informacjew tym artykule.
 4. Jak zainstalować rozpoznawanie pisma ręcznego?

  Aby zainstalować rozpoznawanie pisma ręcznego, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieUstawienia, a następnie kliknij poleceniePanel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • W systemach Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) lub Microsoft Windows NT 4.0 kliknij, aby wybrać, pozycjęMicrosoft Office XPna karcieInstalowanie/Odinstalowanie, a następnie kliknij przyciskDodaj/Usuń.

    lub
   • W systemie Microsoft Windows 2000 kliknij, aby wybrać, przyciskZmień lub usuń programy. Na liście zainstalowanych programów kliknij, aby wybrać, pozycjęMicrosoft Office XP, a następnie kliknij przyciskZmień.
  4. Kliknij, aby wybrać, przyciskDodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przyciskDalej.
  5. Na liścieFunkcje do zainstalowaniakliknij, aby rozwinąć, pozycjęFunkcje wspólne pakietu Office.
  6. Kliknij, aby rozwinąć, pozycjęAlternatywny typ wprowadzania danych przez użytkownika.
  7. Kliknij ikonęPismo ręczne, a następnie kliknij, aby wybrać, polecenieUruchamiaj wszystko z mojego komputeraw menu skrótów, które się pojawi.
  8. Kliknij przyciskAktualizuj, aby zainstalować składniki pisma ręcznego.
 5. Jak włączyć rozpoznawanie pisma ręcznego?

  Napasku językakliknij przyciskPismo ręczne, a następnie wybierz preferowaną metodę wprowadzania danych. Na przykład można wybrać z następujących metod wprowadzania rozpoznawania pisma ręcznego:
  • Po kliknięciu przyciskuBlok pisarskipojawi się pole wprowadzania, w którym można rysować.
  • Po kliknięciu przyciskuPisz gdziekolwiekmożna pisać w dowolnym miejscu na ekranie. Pismo zostanie rozpoznane i umieszczone w punkcie wstawiania.
  • Po kliknięciu przyciskuBlok rysunkowypojawi się edytor wprowadzania szkicu, w którym można wstawić ręcznie rysowane obrazy do dokumentu.
 6. Jak usunąć rozpoznawanie pisma ręcznego?

  Aby usunąć rozpoznawanie pisma ręcznego, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieUstawienia, a następnie kliknij poleceniePanel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • W systemach Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) lub Microsoft Windows NT 4.0 kliknij, aby wybrać, pozycjęMicrosoft Office XPna karcieInstalowanie/Odinstalowanie, a następnie kliknij przyciskDodaj/Usuń.

    lub
   • W systemie Microsoft Windows 2000 kliknij, aby wybrać, przyciskZmień lub usuń programy. Na liście zainstalowanych programów kliknij, aby wybrać, pozycjęMicrosoft Office XP, a następnie kliknij przyciskZmień.
  4. Kliknij, aby wybrać, przyciskDodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przyciskDalej.
  5. Na liścieFunkcje do zainstalowaniakliknij, aby rozwinąć, pozycjęFunkcje wspólne pakietu Office.
  6. Kliknij, aby rozwinąć, pozycjęAlternatywny typ wprowadzania danych przez użytkownika.
  7. Kliknij ikonęPismo ręczne, a następnie kliknij, aby wybrać, polecenieNiedostępnew menu skrótów, które się pojawi.
  8. Kliknij przyciskAktualizuj, aby usunąć składniki pisma ręcznego.
  WAŻNE INFORMACJE: Po usunięciu rozpoznawania pisma ręcznego nie można usunąćpaska języka. Aby uzyskać więcej informacji dotyczącychpaska języka, zobacz sekcjęPasek języka — informacjew tym artykule.
Powrót do początku


Rozpoznawanie mowy — informacje

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozpoznawania mowy i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283159 WD2002: Part 2: Speech and Handwriting Recognition Frequently Asked Questions
Powrót do początku


Rozpoznawanie pisma ręcznego — informacje

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozpoznawania pisma ręcznego i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283160 WD2002: Part 3: Speech and Handwriting Recognition Frequently Asked Questions
Powrót do początku
inf
Właściwości

Identyfikator artykułu: 278927 — ostatni przegląd: 12/05/2015 22:38:59 — zmiana: 1.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbdta KB278927
Opinia