Jak można włączyć lub wyłączyć aktualizacje automatyczne w programie Windows Media Player?

Opis problemu
Użytkownik chce włączyć automatyczne sprawdzanie Internetu przez program Windows Media Player pod kątem nowszych wersji lub aktualizacji i powiadamianie o ich istnieniu. Lub przeciwnie: użytkownik chce wyłączyć w programie Windows Media Player wykonywanie tych zadań.

Aby włączyć w programie Windows Media Player okresowe sprawdzanie w poszukiwaniu aktualizacji, należy przejść do sekcji Włączanie okresowego sprawdzania w poszukiwaniu aktualizacji w programie Windows Media Player. Aby wyłączyć w programie Windows Media Player okresowe sprawdzanie w poszukiwaniu aktualizacji (niezalecane), należy przejść do sekcji Wyłączanie okresowego sprawdzania w poszukiwaniu aktualizacji w programie Windows Media Player (niezalecane).

Włączanie okresowego sprawdzania w poszukiwaniu aktualizacji w programie Windows Media Player
Aby automatycznie włączyć w programie Windows Media Player okresowe sprawdzanie w poszukiwaniu aktualizacji automatycznych, należy przejść do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, należy przejść do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie plików i wykonać kroki kreatora.
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany, należy przejść do sekcji Czy problem został rozwiązany?.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Okresowe sprawdzanie przez program Windows Media Player w poszukiwaniu aktualizacji można włączyć, zmieniając zawartość rejestru lub używając ustawienia zasad grupy. Ustawienie zasad grupy dotyczy systemów Windows 2000 Server, Windows XP i Windows Server 2003.Aby włączyć w programie Windows Media Player okresowe sprawdzanie w poszukiwaniu aktualizacji przez zmianę zawartości rejestru, należy przejść do sekcji Włączanie okresowego sprawdzania w poszukiwaniu aktualizacji w programie Windows Media Player przez zmianę zawartości rejestru. Aby włączyć w programie Windows Media Player okresowe sprawdzanie w poszukiwaniu aktualizacji za pomocą ustawienia zasad grupy, należy przejść do sekcji Włączanie okresowego sprawdzania w poszukiwaniu aktualizacji w programie Windows Media Player za pomocą ustawienia zasad grupy.

Uwaga Jeśli użytkownik nie jest zalogowany jako lokalny administrator, nie jest pytany o aktualizacje automatyczne i opcja Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje odtwarzacza nie jest dla niego dostępna w menu Pomoc bieżących wersji programu Windows Media Player.

Włączanie okresowego sprawdzania w poszukiwaniu aktualizacji w programie Windows Media Player przez zmianę zawartości rejestru

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003

Aby zmienić zawartość rejestru, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. W rejestrze zlokalizuj następujący klucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 4. Wpisz nazwę WindowsMediaPlayer, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Po zaznaczeniu klucza WindowsMediaPlayer w menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 6. Wpisz nazwę DisableAutoUpdate, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 8. Wpisz wartość 0 (lub usuń wartość 1), a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Zamknij program Edytor rejestru.

Włączanie okresowego sprawdzania w poszukiwaniu aktualizacji w programie Windows Media Player za pomocą ustawienia zasad grupy

Aby włączyć w programie Windows Media Player okresowe sprawdzanie w poszukiwaniu aktualizacji za pomocą ustawienia zasad grupy, wykonaj następujące kroki:
 1. W przystawce programu Microsoft Management Console (MMC) do zarządzania zasadami grupy w sekcji Konfiguracja komputera rozwiń opcję Szablony administracyjne, rozwiń opcję Składniki systemu Windows i kliknij opcję Windows Media Player.
 2. Na liście dostępnych zasad kliknij dwukrotnie pozycję Zapobiegaj automatycznym aktualizacjom.
 3. Kliknij opcję Wyłączone lub kliknij opcję Nieskonfigurowane, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Zamknij przystawkę programu MMC do zarządzania zasadami grup.

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
Wyłączanie okresowego sprawdzania w poszukiwaniu aktualizacji w programie Windows Media Player (niezalecane)
Ostrzeżenie Zdecydowanie zalecamy zezwolenie programowi Windows Media Player na okresowe sprawdzanie w poszukiwaniu aktualizacji (i włączenie tej funkcji, jeśli została wyłączona). Nawet jeśli sam program Windows Media Player nie jest używany, niektóre jego składniki są używane przez inne programy na komputerze. Wyłączenie tych składników może spowodować pominięcie ważnych aktualizacji, które mogą polepszyć pracę komputera lub pomogą w zabezpieczeniu się przed atakiem złośliwego oprogramowania (np. wirusów). Poniższe kroki należy wykonać na własną odpowiedzialność.

Aby automatycznie wyłączyć w programie Windows Media Player okresowe sprawdzanie w poszukiwaniu aktualizacji automatycznych, należy przejść do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, należy przejść do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Uwaga Ten kreator jest tymczasowo dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany, należy przejść do sekcji Czy problem został rozwiązany?.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Okresowe sprawdzanie przez program Windows Media Player w poszukiwaniu aktualizacji można wyłączyć, zmieniając zawartość rejestru lub używając ustawienia zasad grupy. Ustawienie zasad grupy dotyczy systemów Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003.Aby wyłączyć w programie Windows Media Player okresowe sprawdzanie w poszukiwaniu aktualizacji przez zmianę zawartości rejestru, należy przejść do sekcji Wyłączanie okresowego sprawdzania w poszukiwaniu aktualizacji w programie Windows Media Player przez zmianę zawartości rejestru. Aby wyłączyć w programie Windows Media Player okresowe sprawdzanie w poszukiwaniu aktualizacji za pomocą ustawienia zasad grupy, należy przejść do sekcji Wyłączanie okresowego sprawdzania w poszukiwaniu aktualizacji w programie Windows Media Player za pomocą ustawienia zasad grupy. Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
Uwaga Jeśli użytkownik nie jest zalogowany jako lokalny administrator, nie jest pytany o aktualizacje automatyczne i opcja Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje odtwarzacza nie jest dla niego dostępna w menu Pomoc bieżących wersji programu Windows Media Player.

Wyłączanie okresowego sprawdzania w poszukiwaniu aktualizacji w programie Windows Media Player przez zmianę zawartości rejestru

Aby zmienić zawartość rejestru, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. W rejestrze zlokalizuj następujący klucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 4. Wpisz nazwę WindowsMediaPlayer, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Po zaznaczeniu klucza WindowsMediaPlayer w menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 6. Wpisz nazwę DisableAutoUpdate, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 8. Wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Zamknij program Edytor rejestru.
Uwagi
 • Program Windows Media Player 7.0: Wyłączenie automatycznego sprawdzania w poszukiwaniu aktualizacji za pośrednictwem rejestru spowoduje, że po wybraniu opcji Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje odtwarzacza z menu Pomoc wyświetlone zostanie okno dialogowe z następującym komunikatem:
  Ta funkcja została wyłączona przez administratora sieci.
  Dodatkowo, gdy nadejdzie czas planowanego sprawdzania, nieoczekiwanie zostanie wyświetlony monit o sprawdzenie dostępności aktualizacji, ale po kliknięciu opcji Tak w monicie Sprawdzanie dostępności aktualizacji wyświetlony zostanie następujący komunikat o błędzie:
  Ta funkcja została wyłączona
  W obu przypadkach aktualizacja programu Windows Media Player będzie niemożliwa.
 • Program Windows Media Player 8 i nowsze wersje: Wyłączenie automatycznego sprawdzania w poszukiwaniu aktualizacji za pośrednictwem rejestru spowoduje, że opcja Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje odtwarzacza w menu Pomoc będzie niedostępna. Dodatkowo opcje Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje nie są dostępne w sekcji Aktualizacje automatyczne na karcie Odtwarzacz w oknie dialogowym Opcje programu Media Player.

Wyłączanie okresowego sprawdzania w poszukiwaniu aktualizacji w programie Windows Media Player za pomocą ustawienia zasad grupy

Aby wyłączyć w programie Windows Media Player okresowe sprawdzanie w poszukiwaniu aktualizacji za pomocą ustawienia zasad grupy, wykonaj następujące kroki:
 1. W przystawce programu Microsoft Management Console (MMC) do zarządzania zasadami grupy w sekcji Konfiguracja komputera rozwiń opcję Szablony administracyjne, rozwiń opcję Składniki systemu Windows i kliknij opcję Windows Media Player.
 2. Na liście dostępnych zasad kliknij dwukrotnie pozycję Zapobiegaj automatycznym aktualizacjom.
 3. Kliknij opcję Włączone, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Zamknij przystawkę programu MMC do zarządzania zasadami grup.

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
automatyczne rozwiązywanie problemu netshow wmp
Właściwości

Identyfikator artykułu: 278960 — ostatni przegląd: 09/27/2011 15:31:00 — zmiana: 10.0

Microsoft Windows Media Player 11, Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 7.0

 • kbfixme kbmsifixme kbproductlink kbinfo KB278960
Opinia