Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis funkcji nagrywania dysków CD w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL279157
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano funkcję nagrywarki dysków CD. Używając systemu Windows XP, można zapisywać dane na dysku CD-R albo zapisywać i ponownie zapisywać dane na dysku CD-RW. Ponadto można usuwać dane z dysku CD-RW, ale nie z dysku CD-R.
Więcej informacji

Opis obszaru przemieszczania

Aby ułatwić nagrywanie dysków CD, w systemie Windows XP używany jest obszar przemieszczania służący do przechowywania danych przeznaczonych do nagrania, który znajduje się w następującym folderze ukrytym:
litera_dysku:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Local Settings\Application Data\Microsoft\CD Burning
Ponadto informacje z obszaru przemieszczania są przed nagraniem kopiowane do monolitycznego pliku obrazu dysku. Domyślną nazwą tego pliku jest CD Burning Stash File.bin, a domyślną lokalizacją folder główny. Lokalizację tę można zmienić w oknie dialogowymWłaściwościnagrywarki dysków CD.

Jak przenieść pliki do obszaru przemieszczania

Istnieją cztery metody kopiowania plików do obszaru przemieszczania:
 • Metoda 1: Użyj operacji „przeciągnij i upuść” do przeniesienia plików na ikonę nagrywarki dysków CD.
 • Metoda 2: Kliknij plik lub pliki prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenieWyślij do, a następnie kliknij polecenieZapisywalny dysk CD.
 • Metoda 3: Kliknij plik, kliknij polecenieWyślij dow menuPlik, a następnie kliknij polecenieZapisywalny dysk CD.
 • Metoda 4: Ręczne skopiowanie plików do obszaru przemieszczania.

Jak zainicjować proces nagrywania

Istnieją dwie metody rozpoczęcia procesu nagrywania po umieszczeniu plików w obszarze przemieszczania:
 • Metoda 1: Kliknij zadanieZapisz na dysku CDw oknieEksplorator.
 • Metoda 2: Kliknij dysk CD prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenieZapisz na dysku CD.
Na tym etapie dane są kopiowane z obszaru przemieszczania do monolitycznego pliku obrazu dysku, który jest następnie nagrywany na dysku jako obraz.

Opis okna dialogowego Właściwości nagrywarki dysków CD

Okno dialogowe Właściwości nagrywarki dysków CD zawiera kartęNagrywanie(oprócz standardowych kart występujących dla wszystkich dysków). Ta karta zawiera następujące ustawienia, które są specyficzne dla dysków CD-R:
 • Włącz nagrywanie dysków CD z pulpitu dla tego urządzenia CD-R: To ustawienie włącza operacje „przeciągnij i upuść” dla dysku CD-R.
 • Przechowaj obraz dysku na: To ustawienie służy do zmiany lokalizacji, w której tworzony jest plik obrazu dysku, zanim zostanie on zapisany na dysku CD.
 • Szybkość zapisu: To ustawienie służy do ustawienia szybkości zapisu dla urządzenia; szybkość ta nie może być większa od maksymalnej szybkości obsługiwanej przez urządzenie.
 • Automatycznie wysuń nośnik po zakończonym nagrywaniu: To ustawienie włącza lub wyłącza automatyczne wysuwanie nośnika po zakończonym nagrywaniu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 279157 — ostatni przegląd: 12/05/2015 22:43:40 — zmiana: 3.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbtool KB279157
Opinia