Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Poprawka: Aktualizacji umożliwia wykluczanie systemowych baz danych z kwerendy statystyki kolekcji zestawów korzystając z zarządzania hurtowni danych w programie SQL Server

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2793580
W tym artykule opisano aktualizację umożliwiającą wyłączenie systemu baz danych ze zbioru statystyki kwerendy zestaw przy użyciu zarządzania hurtowni danych w Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008 lub Microsoft SQL Server 2012.
Symptomy
Załóżmy, że funkcja magazynu danych zarządzania w programie SQL Server. Domyślnie bazy danych systemu są zawarte w zestawy zbierania statystyk kwerendy. W tej sytuacji może wyczerpać miejsce na dysku w środowisku dużej przepływności. W szczególności następujące dwie tabele, które przechowywać tekst kwerendy i plan może wzrosnąć bardzo duże:
 • snapshots.notable_query_text
 • snapshots.notable_query_plan
Po zastosowaniu tej aktualizacji, ustawienie IncludeSystemDatabases jest dostępna w następujące parametry konfiguracyjne dla elementu kolekcji danych kwerendy statystyki. Można skonfigurować IncludeSystemDatabases podjęcie decyzji, czy systemowych baz danych są uwzględniane.

<ns:QueryActivityCollector xmlns:ns="DataCollectorType"><Databases IncludeSystemDatabases="True" /></ns:QueryActivityCollector>
Zwróć uwagę Domyślnie wartość IncludeSystemDatabases ustawiono wartość True.

Na przykład można uruchomić następujące skrypty języka Transact-SQL, aby wykluczyć systemowych baz danych:
USE MSDBGO DECLARE @collection_item_name NVARCHAR(128);DECLARE @parameters xml;DECLARE @collection_set_uid uniqueidentifier;DECLARE @collection_set_id int; DECLARE @collection_item_id int; SET @collection_set_uid = N'2DC02BD6-E230-4C05-8516-4E8C0EF21F95'; SET @collection_item_name = 'Query Statistics - Query Activity'; SELECT @collection_set_id = collection_set_idFROM syscollector_collection_sets WHERE collection_set_uid = @collection_set_uid; SET @collection_item_id = NULL;SELECT @collection_item_id = collection_item_idFROM syscollector_collection_items_internal WHERE collection_set_id = @collection_set_id   AND (name = @collection_item_name OR name = @collection_item_name); SELECT @parameters = convert(xml, N'<ns:QueryActivityCollector xmlns:ns="DataCollectorType"><Databases IncludeSystemDatabases="false" /></ns:QueryActivityCollector>'); EXEC dbo.sp_syscollector_update_collection_item     @collection_item_id = @collection_item_id,     @parameters = @parameters;
Rozwiązanie

Informacje dotyczące zbiorczej aktualizacji

Zbiorcza aktualizacja 4 dla programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP2

Zbiorcza aktualizacja 13 programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

Aktualizacje zbiorcze dla programu SQL Server — informacje

Każdej nowej aktualizacji zbiorczej dla programu SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały zawarte w poprzedniej zbiorczej aktualizacji. Sprawdź najnowsze aktualizacje zbiorcze dla programu SQL Server:

12 aktualizację zbiorczą dla programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 3

Poprawkę dotyczącą tego problemu został wydany w 12 aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania tego pakietu skumulowanego aktualizacji dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2863205 Pakiet aktualizacji zbiorczej 12 dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008
Zwróć uwagę Ponieważ kompilacje kumulują się, każde nowe wydanie poprawka zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały dołączone do poprzedniego programu SQL Server 2008 Service Pack 3 dla uwalniania. Zaleca się rozważyć zastosowanie najnowszej wersji poprawki, zawierający tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2629969 SQL Server 2008 buduje wydane po wydaniu dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008

Zbiorcza aktualizacja 7 programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

Poprawkę dotyczącą tego problemu najpierw została wydana w zbiorczej aktualizacji 7. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania tego pakietu skumulowanego aktualizacji dla dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2008 R2 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2844090 7 zbiorczy pakiet aktualizacji dla dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2008 R2
Zwróć uwagę Ponieważ kompilacje kumulują się, każde nowe wydanie poprawka zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały zawarte w poprzednich SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 2 release naprawić. Zaleca się rozważyć zastosowanie najnowszej wersji poprawki, zawierający tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2730301 SQL Server 2008 R2 buduje wydane po wydaniu dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2008 R2

10 aktualizację zbiorczą dla programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 3

Poprawkę dotyczącą tego problemu został wydany w 10 aktualizacja zbiorcza. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania tego pakietu skumulowanego aktualizacji dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2814783 Pakiet aktualizacji zbiorczej 10 dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008
Zwróć uwagę Ponieważ kompilacje kumulują się, każde nowe wydanie poprawka zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały dołączone do poprzedniego programu SQL Server 2008 Service Pack 3 dla uwalniania. Zaleca się rozważyć zastosowanie najnowszej wersji poprawki, zawierający tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2629969 SQL Server 2008 buduje wydane po wydaniu dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008

5 aktualizację zbiorczą dla programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP2

Poprawkę dotyczącą tego problemu najpierw została wydana w zbiorczej aktualizacji 5. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania tego pakietu aktualizacji zbiorczej dla programu SQL Server 2008 R2 SP 2 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2797460 Zbiorczego pakietu aktualizacji 5 dla dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2008 R2
Zwróć uwagę Ponieważ kompilacje kumulują się, każde nowe wydanie poprawka zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały dołączone do poprzedniego programu SQL Server 2008 R2 SP 2 fix wydania. Zaleca się rozważyć zastosowanie najnowszej wersji poprawki, zawierający tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2730301 SQL Server 2008 R2 buduje wydane po wydaniu dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2008 R2
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o magazynie danych zarządzania przejdź do następującej witryny sieci Web MSDN:

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2793580 — ostatni przegląd: 01/19/2015 22:12:00 — zmiana: 6.0

Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2793580 KbMtpl
Opinia