Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis menu Start w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL279767
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano menuStartw systemie Microsoft Windows XP.
Więcej informacji
System Windows XP zawiera nowe menuStart, które umożliwia szybki dostęp do często używanych programów i obszarów systemu, takich jak Mój komputer, Panel sterowania i Wyszukaj. W tym artykule opisano funkcje różnych obszarów nowego menuStart.

Lewa strona menuStartzawiera listę programów, która jest podzielona na dwie sekcje, „listę przypiętą” (u góry) i listę programów najczęściej używanych. Te dwie sekcje są oddzielone linią. Funkcje tych list są następujące:

Lista przypięta:
Lista przypięta pozwala użytkownikom na umieszczanie skrótów do programów i innych elementów w menuStart. Jest ona wstępnie wypełniona przez domyślną przeglądarkę sieci Web i program poczty e-mail użytkownika (można je usunąć).

Program (plik .exe) lub skrót do programu można „przypiąć” do menuStart, klikając element prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając poleceniePrzypnij do menu Start. Każdy inny element można dodać do listy przypiętej przez przeciągnięcie i upuszczenie go na przyciskStartlub menuStart. Element można usunąć z tej listy, klikając go prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając polecenieWypnij z menu StartlubUsuń z tej listy. Kolejność elementów na tej liście można zmieniać, przeciągając i upuszczając elementy w żądanych miejscach.

UWAGA: Jeśli program lub skrót, który przypięto do menuStart, zostanie przeniesiony lub usunięty, łącze do niego w menuStartprzestaje działać.

Lista najczęściej używanych programów:
Lista najczęściej używanych programów pojawia się pod listą przypiętą w menu Start. Ta lista śledzi, jak często są używane programy, i wyświetla je w kolejności od najczęściej (na górze) do najrzadziej (na dole) używanych. Program można usunąć z tej listy, klikając go prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając polecenieUsuń z tej listy. Kolejności elementów na tej liście nie można zmienić ręcznie (jest ona ustalana na podstawie częstotliwości ich używania). U dołu tej listy znajduje się menuWięcej programów, które wyświetla inne zainstalowane programy.

Aby skonfigurować ustawienia listy programów, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar w menuStarti wybierz polecenieWłaściwości.
  2. Kliknij przycisk Dostosuj.
  3. Opcje konfiguracji dla listy programów znajdują się na karcieOgólne.
Po prawej stronie menuStartwyświetlane są łącza do określonych folderów (Moje dokumenty, Moje obrazy, Moja muzyka) i obszarów systemu (Mój komputer, Wyszukaj, Panel sterowania). Aby skonfigurować ten obszar, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar w menuStarti kliknij polecenieWłaściwości.
  2. Kliknij przycisk Dostosuj.
  3. Opcje konfiguracji dla prawej strony menuStartznajdują się na karcieZaawansowane.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 279767 — ostatni przegląd: 12/05/2015 22:51:06 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB279767
Opinia