Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

MS13-008: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer: 14 stycznia 2013

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-008. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, należy przejść do jednej z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy przejść do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu.
Więcej informacji

Często zadawane pytania

Czy ta aktualizacja, MS13-008, jest skumulowaną aktualizacją zabezpieczeń dla programu Internet Explorer?
Nie. Ta aktualizacja zabezpieczeń, MS13-008, rozwiązuje wyłącznie problem luki w zabezpieczeniach opisany w tym biuletynie.

Czy trzeba instalować ostatnią skumulowaną aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, MS12-077? 
Tak. Aktualizacja MS13-008 we wszystkich przypadkach chroni klientów przed luką w zabezpieczeniach omówioną w tym biuletynie. Jednak klienci, którzy nie zainstalowali najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń programu Internet Explorer mogą po zainstalowaniu MS13-008 napotkać problemy ze zgodnością. 

Aby uniknąć problemów ze zgodnością, klienci muszą upewnić się, że mają zainstalowaną najnowszą skumulowaną aktualizację zabezpieczeń, MS12-077.
Automatyczne rozwiązywanie problemu

Wymagania wstępne dotyczące tej poprawki automatycznej

Przed zainstalowaniem tego rozwiązania w postaci poprawki automatycznej należy najpierw zainstalować najnowsze aktualizacje dla programu Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8. Aby zainstalować najnowszą aktualizację dla programu Internet Explorer, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszej (w momencie powstawania tego artykułu) aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2761465MS12-077: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer: 11 grudnia 2012


Rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej opisane w tej sekcji nie zastępuje żadnej aktualizacji zabezpieczeń. Zalecane jest regularne instalowanie najnowszych aktualizacji zabezpieczeń. To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej jest udostępniane jako opcja obejścia problemu w niektórych scenariuszach.

Aby uzyskać więcej informacji o tym obejściu, należy odwiedzić następującą stronę biuletynu zabezpieczeń firmy Microsoft w sieci Web: Ten biuletyn zawiera więcej informacji o tym problemie, między innymi następujące informacje:
 • Scenariusze, w których można zastosować lub wyłączyć to obejście problemu.
 • Instrukcje dotyczące ręcznego stosowania tego obejścia problemu.
Aby włączyć lub wyłączyć tę poprawkę automatyczną, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it w obszarze nagłówka Włącz lub Wyłącz. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Włącz obejście problemu dotyczącego podkładki MSHTMLWyłącz obejście problemu dotyczącego podkładki MSHTML
Notatki
 • Kreatorzy mogą być dostępni tylko w języku angielskim. Jednak te poprawki automatyczne działają również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.
 • Aby uruchomić cichą instalację tego rozwiązania w postaci poprawki automatycznej, należy wykonać następujące czynności:
  1. Otwórz okno wiersza polecenia z poświadczeniami administratora.
  2. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter:
   msiexec /i MicrosoftFixit50971.msi /quiet

Potwierdzanie pomyślnego zainstalowania tej poprawki automatycznej

Aby potwierdzić pomyślne zainstalowanie tego rozwiązania w postaci poprawki automatycznej, należy użyć jednej z podanych niżej metod.
 • Metoda 1
  Otwórz Edytor rejestru i potwierdź, że są w nim następujące wpisy:

  Następujący wpis powinien istnieć w systemach 32- i 64-bitowych:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{a1447a51-d8b1-4e93-bb19-82bd20da6fd2}.sdb


  Następujący wpis powinien istnieć w systemach 64-bitowych:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{6631f21e-4389-4c67-9b10-cf2b559b8d4a}.sdb
 • Metoda 2
  Otwórz Edytor rejestru i potwierdź, że w podkluczu iexplore.exe, który znajduje się w poniższej gałęzi, są następujące wpisy REG_QWORD:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Custom\iexplore.exe


  Następujący wpis powinien istnieć w systemach 32- i 64-bitowych:
  {a1447a51-d8b1-4e93-bb19-82bd20da6fd2}.sdb


  Następujący wpis powinien istnieć w systemach 64-bitowych:
  {6631f21e-4389-4c67-9b10-cf2b559b8d4a}.sdb

Wdrażanie bazy danych zgodności aplikacji na wielu komputerach

Aby wdrożyć bazę danych zgodności aplikacji na wielu komputerach, można użyć rozwiązania do zarządzania systemem, na przykład programu Microsoft System Center Configuration Manager 2007, a następnie zainstalować bazę danych za pomocą narzędzia wiersza polecenia SDBInst.exe. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji SDBInst, należy przejść na następującą stronę TechNet w sieci Web: Aby wdrożyć poprawkę Microsoft Fix it 50971 na wielu komputerach za pomocą narzędzia SDBInst, należy wykonać następujące czynności:

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji o opcjach wiersza polecenia dotyczących instalowania tej poprawki, należy odwiedzić następującą stronę witryny MSDN w sieci Web:
 1. Wyodrębnij plik CAB z pakietu poprawki Fix it. W tym celu wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  msidb.exe -x CabFile -d MicrosoftFixit50971.msi
  Uwaga Plik Msidb.exe jest częścią narzędzi programistycznych Instalatora Windows. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Wyodrębnij pliki SDB z pliku CAB, używając narzędzia do wyodrębniania zawartości plików CAB:
  extract.exe /E plik_CAB
 3. Użyj narzędzia SDBInst, aby zastosować wcześniej wyodrębnione pliki sdb. W tym celu wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  SDBInst -p ścieżka_do_pliku_sdb\nazwa_pliku.sdb

  Tabela skrótów plików

  W poniższej tabeli wymieniono odciski palców certyfikatów, za pomocą których podpisano pliki sdb. Odcisk palca certyfikatu podany w tej tabeli należy porównać z odciskiem palca certyfikatu wskazanym dla wyodrębnionego pliku sdb.
  Nazwa plikuInformacje o skrócie
  mshtml_shim32.sdb(SHA1 695750970F6595D247FA30775579BD22E034252B)
  mshtml_shim64.sdb(SHA1 29444332522F8F06A88953071B3BA13C14FBD70A)
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Mogą one również ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Internet Explorer 6

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll6.0.2900.63253,089,40804-Jan-201319:59MD5: D4F670221B085638BFB4FE8361CBB38B
SHA1: 7AB92909F2BCD0CA7EB1C7CFCF7824BA1395CEA2
x86SP3SP3GDR
Mshtml.dll6.0.2900.63253,089,40804-Jan-201319:58MD5: 57D55F355760D66F29E096220F88B686
SHA1: BCE65FF17864B802A0DEA69C3348955E8389C2D6
x86SP3SP3QFE

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll6.0.3790.50983,156,48005-Jan-201305:27MD5: 436DB87D2FA7D01417095DF1FC556331
SHA1: B16C9D2BC9D036F3702ED3772F86803417B3108A
x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.50983,159,04005-Jan-201305:25MD5: 73EC2D53BD6D177FCAAD48E87547FD4A
SHA1: 3C04D0B3750AFF8E2AA5233548A51D449A81C2EE
x86SP2SP2QFE

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll6.0.3790.50989,447,93605-Jan-201319:05MD5: B4B53B0C7D603E2A56B280AF900A238A
SHA1: 52FEE79F3C7A15D0A777E3C90046B401B458B149
IA-64SP2SP2GDR
Wmshtml.dll6.0.3790.50983,156,48005-Jan-201319:05MD5: 436DB87D2FA7D01417095DF1FC556331
SHA1: B16C9D2BC9D036F3702ED3772F86803417B3108A
x86SP2SP2GDR\WOW
Mshtml.dll6.0.3790.50989,455,10405-Jan-201319:02MD5: E358550E985BA64F254D6FE231FA0CDC
SHA1: 6B7598ED64A23A1B19D4C9FD3D175233D7AE688F
IA-64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll6.0.3790.50983,159,04005-Jan-201319:02MD5: 73EC2D53BD6D177FCAAD48E87547FD4A
SHA1: 3C04D0B3750AFF8E2AA5233548A51D449A81C2EE
x86SP2SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll6.0.3790.50986,050,81605-Jan-201319:05MD5: EB1120D4FC8101D6F29CC1A6DB12C835
SHA1: 680B7B039AFA76AABABE51BF73EE06C0C1441C5E
x64SP2SP2GDR
Wmshtml.dll6.0.3790.50983,156,48005-Jan-201319:05MD5: 436DB87D2FA7D01417095DF1FC556331
SHA1: B16C9D2BC9D036F3702ED3772F86803417B3108A
x86SP2SP2GDR\WOW
Mshtml.dll6.0.3790.50986,057,47205-Jan-201319:03MD5: 57CA6054A55FC476028D8BE0293B11FC
SHA1: A3068934B885CADB37EF0E6BF6A2C5B0AE446FB3
x64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll6.0.3790.50983,159,04005-Jan-201319:03MD5: 73EC2D53BD6D177FCAAD48E87547FD4A
SHA1: 3C04D0B3750AFF8E2AA5233548A51D449A81C2EE
x86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll7.0.6000.171173,619,32811-Jan-201301:27MD5: 830BB7F63412366F3AAD7BB723C29DE4
SHA1: A7BCF76BF709FDC04CCFC5C770AE95DD3E7771EF
x86SP3SP3GDR
Mshtml.dll7.0.6000.213193,621,37611-Jan-201301:26MD5: 728F5E630CDF204DF0707BEA5E0F3D28
SHA1: D3433E4553ACD52C7EC634D567F619E43B933A00
x86SP3SP3QFE

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll7.0.6000.171173,619,32811-Jan-201301:37MD5: EB46DC0CD14BE2653FC66DB37BDB32B2
SHA1: BAE63F9726298D24273DBA43C27E3E13BAA8E65D
x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.213193,621,37611-Jan-201301:36MD5: DCA28ABC243D8422ACBC3C334F1564A7
SHA1: 2ED9729FEFDB76E7CD6DD5F85F69925D4031AADF
x86SP2SP2QFE

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll7.0.6000.1711710,130,43211-Jan-201315:15MD5: C90F0669557365AD806EA0EB87AE6F6A
SHA1: 299C2BC6B8C491B26C1846092C6CC8CCFCF41C73
IA-64SP2SP2GDR
Wmshtml.dll7.0.6000.171173,619,32811-Jan-201315:15MD5: EB46DC0CD14BE2653FC66DB37BDB32B2
SHA1: BAE63F9726298D24273DBA43C27E3E13BAA8E65D
x86SP2SP2GDR\WOW
Mshtml.dll7.0.6000.2131910,136,57611-Jan-201315:12MD5: 1FA97D77517FE46111C66B4E07E3600F
SHA1: 375F92920EAA3292B6E3C0D329C6F09C9B4818E3
IA-64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll7.0.6000.213193,621,37611-Jan-201315:12MD5: DCA28ABC243D8422ACBC3C334F1564A7
SHA1: 2ED9729FEFDB76E7CD6DD5F85F69925D4031AADF
x86SP2SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll7.0.6000.171175,720,57611-Jan-201315:15MD5: 3319F4D81C9661D4769B8D6E61D8921E
SHA1: DA7898F44763DECD0C7810B6D33D45939CBF5D53
x64SP2SP2GDR
Wmshtml.dll7.0.6000.171173,619,32811-Jan-201315:15MD5: EB46DC0CD14BE2653FC66DB37BDB32B2
SHA1: BAE63F9726298D24273DBA43C27E3E13BAA8E65D
x86SP2SP2GDR\WOW
Mshtml.dll7.0.6000.213195,726,20811-Jan-201315:12MD5: 8DB84F4E4CEA798F75C77ECACB23FD3F
SHA1: 4B00082F1953BC32FDD0648BFDDC07FD021DA683
x64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll7.0.6000.213193,621,37611-Jan-201315:12MD5: DCA28ABC243D8422ACBC3C334F1564A7
SHA1: 2ED9729FEFDB76E7CD6DD5F85F69925D4031AADF
x86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 8

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll8.0.6001.193946,009,85606-Jan-201305:34MD5: BDF6CC938C0644FE3643BC0D6A678E26
SHA1: ABAE2BA2117F14530D1959FEF1994C987DAD58B6
x86SP3SP3GDR
Mshtml.dll8.0.6001.234626,011,39206-Jan-201305:33MD5: 14FD1CAEFB6D2749019AC2F54859568C
SHA1: 5249EE06612934F7DA0224DBDD16A556E00040BF
x86SP3SP3QFE

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll8.0.6001.193946,009,85606-Jan-201305:36MD5: E425E608F1A1CA4D90CCAF7E3BD98812
SHA1: 365CCC7054E6484553A2F1BE5B30F14B2336D834
x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll8.0.6001.234626,011,39206-Jan-201305:36MD5: 54992A090C6D7AE9B2ADE653FCA52E01
SHA1: 9037369E55896D2672ACF15F04F1A39F0AFBD94C
x86SP2SP2QFE

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll8.0.6001.193949,330,17609-Jan-201313:10MD5: C847911DEDABC9405FF1C8A8B0B5FC34
SHA1: 9E6F8ECF399CF2AE2EB5226EC44CE2388578162A
x64SP2SP2GDR
Wmshtml.dll8.0.6001.193946,009,85609-Jan-201313:11MD5: E425E608F1A1CA4D90CCAF7E3BD98812
SHA1: 365CCC7054E6484553A2F1BE5B30F14B2336D834
x86SP2SP2GDR\WOW
Mshtml.dll8.0.6001.234629,333,76009-Jan-201313:08MD5: 112E11962BAB76765266967F08A3FA27
SHA1: 8F7D2812B4D89477B5A53ADBED424B374A7BC4AA
x64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll8.0.6001.234626,011,39209-Jan-201313:08MD5: 54992A090C6D7AE9B2ADE653FCA52E01
SHA1: 9037369E55896D2672ACF15F04F1A39F0AFBD94C
x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Internet Explorer 7

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatform
Mshtml.dll7.0.6002.187473,620,86404-Jan-201313:03MD5: 7A43FE10EF4467B326907E4351A222F3
SHA1: 2642E4EA2C1B7DFBA7A63C19147418B991CA077E
x86
Mshtml.tlb7.0.6002.187271,383,42410-Nov-201201:48Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.229953,621,88804-Jan-201313:47MD5: EC9FCBB660CBCD29070841DE407B4CC4
SHA1: 4B864D75AC25BF7AF8D0550BE85F22F8433B685B
x86
Mshtml.tlb7.0.6002.229951,383,42404-Jan-201312:18Not ApplicableNot Applicable

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatform
Mshtml.dll7.0.6002.1874710,139,13604-Jan-201314:57MD5: AEAF887E6A194F15E74889AC62178ECA
SHA1: E8602077A6741E02832166FE51965816A42FE5FD
IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.187271,383,42410-Nov-201201:46Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.2299510,141,18404-Jan-201312:42MD5: BC42E854B7611F73C103E5ABCEBA856E
SHA1: DA7E920958092D97EC0CA5E020482166B04C6E83
IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.229951,383,42404-Jan-201311:46Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.187473,620,86404-Jan-201313:03MD5: 7A43FE10EF4467B326907E4351A222F3
SHA1: 2642E4EA2C1B7DFBA7A63C19147418B991CA077E
x86
Mshtml.tlb7.0.6002.187271,383,42410-Nov-201201:48Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.229953,621,88804-Jan-201313:47MD5: EC9FCBB660CBCD29070841DE407B4CC4
SHA1: 4B864D75AC25BF7AF8D0550BE85F22F8433B685B
x86
Mshtml.tlb7.0.6002.229951,383,42404-Jan-201312:18Not ApplicableNot Applicable

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatform
Mshtml.dll7.0.6002.187475,724,16004-Jan-201313:23MD5: FEADA3CE6B10506AC413F62435D267AD
SHA1: 62E6D55132C1262C232170CC28E3C437431213F4
x64
Mshtml.tlb7.0.6002.187271,383,42410-Nov-201202:08Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.229955,726,72004-Jan-201313:06MD5: 1B3562C69D654D1973B46A83B43FB4D7
SHA1: AB9A380766D35854FF5D4A900A1196D78745C9E2
x64
Mshtml.tlb7.0.6002.229951,383,42404-Jan-201312:04Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.187473,620,86404-Jan-201313:03MD5: 7A43FE10EF4467B326907E4351A222F3
SHA1: 2642E4EA2C1B7DFBA7A63C19147418B991CA077E
x86
Mshtml.tlb7.0.6002.187271,383,42410-Nov-201201:48Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.229953,621,88804-Jan-201313:47MD5: EC9FCBB660CBCD29070841DE407B4CC4
SHA1: 4B864D75AC25BF7AF8D0550BE85F22F8433B685B
x86
Mshtml.tlb7.0.6002.229951,383,42404-Jan-201312:18Not ApplicableNot Applicable

Internet Explorer 8

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatform
Mshtml.dll8.0.6001.193946,009,85604-Jan-201300:54MD5: E5E53D8532FAD7837B9A7C15A68C0498
SHA1: 381495336FC91D61D48AD64BA2E6234B2515DE88
x86
Mshtml.tlb8.0.6001.193941,638,91203-Jan-201318:34Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.6001.234626,011,39204-Jan-201300:58MD5: 8C98ADBFCAB768AEAD26E49B6B61AAE0
SHA1: 7EAB389E819D45C44F2BCEB2A501B67BCDC08D17
x86
Mshtml.tlb8.0.6001.234621,638,91203-Jan-201318:49Not ApplicableNot Applicable

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatform
Mshtml.dll8.0.6001.193949,330,17604-Jan-201301:01MD5: 2143A2C06D6654EA91FB38CC3FCA3EEA
SHA1: 6A57C6F716C28FE27963DF47C8E2ABA11476CD7C
x64
Mshtml.tlb8.0.6001.193941,638,91203-Jan-201318:53Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.6001.234629,333,76004-Jan-201301:00MD5: 47FB7148B45010EAA073EF118668420E
SHA1: 45781559E9E52B2B2652A9D6AD829E0297FBC0B6
x64
Mshtml.tlb8.0.6001.234621,638,91203-Jan-201319:08Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.6001.193946,009,85604-Jan-201300:54MD5: E5E53D8532FAD7837B9A7C15A68C0498
SHA1: 381495336FC91D61D48AD64BA2E6234B2515DE88
x86
Mshtml.tlb8.0.6001.193941,638,91203-Jan-201318:34Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.6001.234626,011,39204-Jan-201300:58MD5: 8C98ADBFCAB768AEAD26E49B6B61AAE0
SHA1: 7EAB389E819D45C44F2BCEB2A501B67BCDC08D17
x86
Mshtml.tlb8.0.6001.234621,638,91203-Jan-201318:49Not ApplicableNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Internet Explorer 8

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatform
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14130-Jun-201000:35Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.7600.171856,029,82404-Jan-201318:11MD5: B61C48277ABB5EA3840E8416369ED10B
SHA1: E32627C863CCF7A984DC6D9217001BE3F0A26781
x86
Mshtml.tlb8.0.7600.167001,638,91204-Nov-201004:08Not ApplicableNot Applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14113-Jul-200920:45Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.7600.213936,032,38404-Jan-201319:37MD5: A000F3F12437641F05A840BC6E197C82
SHA1: AF96E41AC53A9BCE11EE6762EE7A03EDC4F0F639
x86
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213-Jul-200923:42Not ApplicableNot Applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14130-Sep-201123:14Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.7601.180216,029,82404-Jan-201315:32MD5: 2F83E05045CE9FCDE2F0986C4F5DC171
SHA1: CF216194CEADAE3C0841B8FCE33E57F986A28D78
x86
Mshtml.tlb8.0.7601.179981,638,91212-Nov-201211:52Not ApplicableNot Applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14113-Jul-200920:45Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.7601.221856,030,33604-Jan-201317:34MD5: 0ECEDD5CC58B3C88DB418A2C0DFA7BC5
SHA1: 563B147904A60FF95E36AEE02761A33DAFF5B69C
x86
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213-Jul-200923:42Not ApplicableNot Applicable

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatform
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14130-Jun-201000:23Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.7600.1718517,433,08804-Jan-201316:37MD5: 4FECCB6AABA099537C730AA587D093D6
SHA1: B0FEF02BD8A6D8B27D30961736A8B8A0F56585A3
IA-64
Mshtml.tlb8.0.7600.167001,638,91204-Nov-201004:09Not ApplicableNot Applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14113-Jul-200920:36Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.7600.2139317,437,18404-Jan-201316:14MD5: D34FF48F0AA27C5FDA31818D4C458180
SHA1: DE7A1B7B72E64B37C87FBCD7C16F1174747616EA
IA-64
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91214-Jul-200900:12Not ApplicableNot Applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14130-Sep-201122:59Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.7601.1802117,435,64804-Jan-201314:29MD5: 3CC15C70FB763B5F497C5C669F010D46
SHA1: C17D6A556C4F887CA98843E402E5226EFEEEC145
IA-64
Mshtml.tlb8.0.7601.179981,638,91212-Nov-201211:41Not ApplicableNot Applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14113-Jul-200920:36Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.7601.2218517,437,18404-Jan-201314:25MD5: 6079359CA718039BBE225F5951D98208
SHA1: 227E7CEBA82D034FCECFBAF9E01CE711898E172F
IA-64
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91214-Jul-200900:12Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.7600.171856,029,82404-Jan-201318:11MD5: B61C48277ABB5EA3840E8416369ED10B
SHA1: E32627C863CCF7A984DC6D9217001BE3F0A26781
x86
Mshtml.tlb8.0.7600.167001,638,91204-Nov-201004:08Not ApplicableNot Applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14130-Jun-201000:36Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.7600.213936,032,38404-Jan-201319:37MD5: A000F3F12437641F05A840BC6E197C82
SHA1: AF96E41AC53A9BCE11EE6762EE7A03EDC4F0F639
x86
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213-Jul-200923:42Not ApplicableNot Applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14113-Jul-200920:45Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.7601.180216,029,82404-Jan-201315:32MD5: 2F83E05045CE9FCDE2F0986C4F5DC171
SHA1: CF216194CEADAE3C0841B8FCE33E57F986A28D78
x86
Mshtml.tlb8.0.7601.179981,638,91212-Nov-201211:52Not ApplicableNot Applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14130-Sep-201123:14Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.7601.221856,030,33604-Jan-201317:34MD5: 0ECEDD5CC58B3C88DB418A2C0DFA7BC5
SHA1: 563B147904A60FF95E36AEE02761A33DAFF5B69C
x86
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213-Jul-200923:42Not ApplicableNot Applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14113-Jul-200920:45Not ApplicableNot Applicable

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatform
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14130-Jun-201000:28Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.7600.171859,376,25604-Jan-201318:51MD5: 14470D396157D2C03209F47B71C2EEA7
SHA1: 5CFB16E2D95F96A84A0B9AC30191F57CEC1C362D
x64
Mshtml.tlb8.0.7600.167001,638,91204-Nov-201004:35Not ApplicableNot Applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14113-Jul-200920:36Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.7600.213939,379,32804-Jan-201319:09MD5: 98A9587AB8EF8783F604610B60259BC0
SHA1: 2BACAA77CFAC38CA3AD446D3E4A7DA9C831514F7
x64
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213-Jul-200923:58Not ApplicableNot Applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14130-Sep-201123:11Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.7601.180219,060,86404-Jan-201315:53MD5: D7A6EA0D6BD8B2357B51B436824DD0C5
SHA1: 0030220E5CAE1B83CF742F32D8FB419AFD11BFB7
x64
Mshtml.tlb8.0.7601.179981,638,91212-Nov-201212:28Not ApplicableNot Applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14113-Jul-200920:36Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.7601.221859,060,35204-Jan-201318:27MD5: 229C53E836D62E6F1A8D75378681DDD5
SHA1: 8293715446089ACDF45A2AE4BA11C72113038C7B
x64
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213-Jul-200923:58Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.7600.171856,029,82404-Jan-201318:11MD5: B61C48277ABB5EA3840E8416369ED10B
SHA1: E32627C863CCF7A984DC6D9217001BE3F0A26781
x86
Mshtml.tlb8.0.7600.167001,638,91204-Nov-201004:08Not ApplicableNot Applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14130-Jun-201000:36Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.7600.213936,032,38404-Jan-201319:37MD5: A000F3F12437641F05A840BC6E197C82
SHA1: AF96E41AC53A9BCE11EE6762EE7A03EDC4F0F639
x86
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213-Jul-200923:42Not ApplicableNot Applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14113-Jul-200920:45Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.7601.180216,029,82404-Jan-201315:32MD5: 2F83E05045CE9FCDE2F0986C4F5DC171
SHA1: CF216194CEADAE3C0841B8FCE33E57F986A28D78
x86
Mshtml.tlb8.0.7601.179981,638,91212-Nov-201211:52Not ApplicableNot Applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14130-Sep-201123:14Not ApplicableNot Applicable
Mshtml.dll8.0.7601.221856,030,33604-Jan-201317:34MD5: 0ECEDD5CC58B3C88DB418A2C0DFA7BC5
SHA1: 563B147904A60FF95E36AEE02761A33DAFF5B69C
x86
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213-Jul-200923:42Not ApplicableNot Applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14113-Jul-200920:45Not ApplicableNot Applicable

Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows

Jeśli nie można ustalić, czy jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, należy uruchomić program Informacje o systemie (Msinfo32.exe) i odczytać wartość wyświetloną na liście dla elementu Typ systemu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom lub Rozpocznij wyszukiwanie.
 2. Wpisz ciąg msinfo32.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W programie Informacje o systemie odczytaj wartość dla elementu Typ systemu.
  • W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x86.
  • W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x64.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827218Określanie, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Egenskaper

Artikkel-ID: 2799329 – Forrige gjennomgang: 01/17/2013 14:33:00 – Revisjon: 2.0

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmsifixme kbfixme KB2799329
Tilbakemelding