MS13-040: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemach Windows XP i Windows Server 2003: 14 maja 2013

Wprowadzenie
W tym artykule opisano sposób wyeliminowania luki w zabezpieczeniach programu Microsoft .NET Framework, która umożliwia fałszowanie tożsamości w systemie klienta.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-040. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Informacje dotyczące pobierania

Ta aktualizacja jest dostępna do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2844699 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji programu Microsoft .NET Framework (strona może być w języku angielskim)

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

O ile aktualizowane pliki nie są zablokowane ani używane, po zastosowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać systemu.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemach Windows XP i Windows Server 2003:

979909 MS10-041: Opis aktualizacji zabezpieczeń programów .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 i .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemach Windows 2000, Windows Server 2003 i Windows XP: 8 czerwca 2010

Informacje o usuwaniu aktualizacji

Uwaga Nie zaleca się usuwania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86
Składnik usługi GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Security.dll2.0.50727.3646262,14405-Feb-201313:29
Składnik usługi LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Security.dll2.0.50727.7019262,14414-Feb-201314:04
Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x64
Składnik usługi GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Security.dll2.0.50727.3646262,14405-Feb-201313:07
System.Security.dll2.0.50727.3646262,14405-Feb-201313:29
Składnik usługi LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Security.dll2.0.50727.7019262,14414-Feb-201313:41
System.Security.dll2.0.50727.7019262,14414-Feb-201314:04
Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach IA-64
Składnik usługi GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Security.dll2.0.50727.3646262,14405-Feb-201313:07
System.Security.dll2.0.50727.3646262,14405-Feb-201313:29
Składnik usługi LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Security.dll2.0.50727.7019262,14414-Feb-201313:41
System.Security.dll2.0.50727.7019262,14414-Feb-201314:04

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w razie używania tego programu z:
    • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3
    • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Propriedades

ID do Artigo: 2804577 - Última Revisão: 05/17/2013 15:56:00 - Revisão: 1.0

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2804577
Comentários