Jak Podłączanie pulpitu zdalnego wpływa na system Windows XP Professional

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL280828
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak działa system Microsoft Windows XP Professional podczas używania Podłączania pulpitu zdalnego.
Więcej informacji
System Windows XP Professional obejmuje funkcję pulpitu zdalnego, której można użyć do zdalnego połączenia się z konsolą za pośrednictwem klienta usług terminalowych. W danym momencie tylko jeden użytkownik może używać komputera z systemem Windows XP Professional — przez zalogowanie się do konsoli lub zdalne połączenie się z nią.

Żaden użytkownik nie jest zalogowany do konsoli

Jeśli żaden użytkownik nie jest zalogowany do konsoli komputera z systemem Windows XP Professional, dowolny członek grupy Administratorzy lub grupy Użytkownicy pulpitu zdalnego może ustanowić połączenie z pulpitem zdalnym.

Administrator jest zalogowany do konsoli

Jeśli administrator jest zalogowany do konsoli komputera z systemem Whistler Professional, dowolny członek grupy Administratorzy może ustanowić połączenie z pulpitem zdalnym.

Jeśli próbuje połączyć się użytkownik nie będący administratorem, wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Użytkownik Domena\nazwa_użytkownika jest aktualnie zalogowany do tego komputera. Tylko bieżący użytkownik lub administrator może zalogować się do tego komputera.
Jeśli próbuje połączyć się administrator, który jest aktualnie zalogowany do konsoli, administrator ten może połączyć się zdalnie z daną sesją konsoli.

Jeśliadministrator1jest zalogowany do konsoli, aadministrator2próbuje się połączyć, wyświetlany jest następujący komunikat:
UżytkownikDomena\administrator1 jest aktualnie zalogowany do tego komputera. Jeśli będziesz kontynuować, sesja systemu Windows tego użytkownika zostanie zakończona i wszelkie niezapisane dane zostaną utracone. Czy chcesz kontynuować?
UWAGA: Jeśliadministrator2będzie kontynuował proces logowania się,administrator1zostanie rozłączony.

Użytkownik nie będący administratorem jest zalogowany do konsoli

Jeśli użytkownik nie będący administratorem jest zalogowany do konsoli komputera z systemem Windows XP Professional, tylko ten użytkownik lub członek grupy Administratorzy może ustanowić połączenie z pulpitem zdalnym.

Jeśliużytkownik1jest zalogowany do konsoli, aużytkownik2próbuje się połączyć, wyświetlany jest następujący komunikat:
UżytkownikDomena\użytkownik1 jest aktualnie zalogowany do tego komputera. Tylko bieżący użytkownik lub administrator może zalogować się do tego komputera.
Jeśli próbuje połączyć się użytkownik nie będący administratorem, który jest aktualnie zalogowany do konsoli, użytkownik ten może połączyć się zdalnie z daną sesją konsoli.

Jeśli użytkownik nie będący administratorem jest zalogowany, a administrator próbuje się połączyć, wyświetlany jest następujący komunikat:
UżytkownikDomena\użytkownik1 jest aktualnie zalogowany do tego komputera. Jeśli będziesz kontynuować, sesja systemu Windows tego użytkownika zostanie zakończona i wszelkie niezapisane dane zostaną utracone. Czy chcesz kontynuować?
Jeśli administrator będzie kontynuował, użytkownik zostanie rozłączony. Zdalne połączenie administracyjne ma wyższy priorytet od każdego innego połączenia. Dlatego użytkownik lokalny (administrator lub nie) jest zawsze rozłączany, gdy loguje się administrator.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 280828 — ostatni przegląd: 12/05/2015 22:59:11 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtool KB280828
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)