Błąd FTP: 500 Nieprawidłowe polecenie PORT

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL281193
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas używania programu Ftp.exe lub innych narzędzi FTP może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
500 Nieprawidłowe polecenie PORT
Przyczyna
Po zainicjowaniu sesji FTP przez klienta serwer ustanawia nowe połączenie zwrotne z klientem. Połączenie obejmuje serwer (poza granicami zapory) i dynamicznie przydzielany numer portu na komputerze klienckim. Ponieważ numer portu jest znany z góry, stare filtry pakietów otwierają cały zakres portów o wysokich numerach (większych niż 1023) dla połączeń przychodzących. Toponowne łączenieprzy użyciu wyższego portu jest wykonywane przy użyciu następującego polecenia FTP:
port h1, h2, h3, h4, p1, p2
Wartości od h1 do h4 są oktetami adresu IP klienta. Ostatnie dwie wartości, p1 oraz p2, są używane do określenia portu. Następujących formuł używa się dla wartości p1 oraz p2:
p1 X 256 + p2 = port
Rozwiązanie
Jeżeli translacja adresów sieciowych (NAT) zapory nie zmienia poprawnie tego adresu IP (h1 do h4), serwer generuje komunikat o błędzie (wymieniony w sekcji „Symptomy” tego artykułu) po wykonaniu polecenia.

Ten problem może pojawiać się dużo częściej, gdy serwer FTP zmienia nasłuchiwanie z portu 21 na inny, wyższy port.
Więcej informacji
Następujące polecenie jest przykładem poleceniaport:
port 10,20,30,40,5,25 = (IP Address: 10.20.30.40 / Port: 1305)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 281193 — ostatni przegląd: 12/05/2015 23:00:31 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtool kbenv kbprb KB281193
Opinia