Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Włączanie automatycznego logowania do pulpitu zdalnego w systemie Windows XP

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL281262
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano włączanie automatycznego logowania do pulpitu zdalnego.W tej wersji systemu Windows XP każdy użytkownik nawiązujący połączenie z klientem pulpitu zdalnego musi po wyświetleniu monitu wprowadzić hasło. Dzieje się tak nawet w przypadku, gdy przed zalogowaniem wprowadzono poprawną nazwę użytkownika i hasło w polu Podłączanie pulpitu zdalnego. W tym artykule opisano, jak to zmienić.


Włączanie logowania do pulpitu zdalnego

Aby zezwolić na automatyczne logowanie się do komputera z tą wersją systemu Windows XP przy użyciu Pulpitu zdalnego, po zalogowaniu się jako administrator wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie MMC, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.
  3. Kliknij przycisk Dodaj, wybierz pozycję Zasady grupy, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
  4. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Przejdź do następującego katalogu:
    Lokalne zasady komputera/Konfiguracja komputera/Szablony administracyjne/Składniki systemu Windows/Usługi terminalowe/Szyfrowanie i zabezpieczenia
  6. Kliknij dwukrotnie pozycję Zawsze monituj klienta o hasło po połączeniu.
  7. Kliknij pole Wyłączone, a następnie kliknij przycisk OK.Można teraz zamknąć przystawkę MMC. Klienci pulpitu zdalnego mogą podłączać się do tego komputera z systemem Windows XP przy użyciu funkcji automatycznego logowania klienta pulpitu zdalnego.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 281262 — ostatni przegląd: 12/05/2015 23:02:29 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbenv KB281262
Opinia