Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Dostępna jest aktualizacja pozwalająca administratorom zaktualizować listy zaufania certyfikatów zaufanych i niedozwolonych w środowiskach rozłączonych w systemie Windows

Streszczenie
Ta aktualizacja oprogramowania zapewnia następujące ulepszenia w systemie Windows:
 • Pozwala ona administratorom skonfigurować na komputerach przyłączonych do domeny używanie funkcji automatycznego aktualizowania list zaufania certyfikatów zaufanych i niedozwolonych. Komputery mogą używać funkcji automatycznego aktualizowania bez uzyskiwania dostępu do witryny Windows Update.
 • Umożliwia administratorom skonfigurowanie na komputerach przyłączonych do domeny niezależnego wybierania list zaufania certyfikatów zaufanych i niedozwolonych za pomocą funkcji automatycznego aktualizowania.
 • Umożliwia administratorom zbadanie zestawu głównych urzędów certyfikacji w programie certyfikatów głównych firmy Microsoft.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tych zmian i ulepszeń, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
Wymagania wstępne dotyczące wiedzy
Ten artykuł z bazy wiedzy jest przeznaczony dla administratorów infrastruktury kluczy publicznych, którzy znają podstawy zasad grupy, aktualizacji certyfikatów głównych innych podmiotów, certyfikatów niezaufanych i list certyfikatów niedozwolonych. Ten artykuł z bazy wiedzy jest też przeznaczony dla administratorów infrastruktury kluczy publicznych, którzy mogą edytować proste pliki ADM/ADMX w celu wdrażania zasad za pomocą narzędzia aktualizacji zasad grupy. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu plików ADMX, zobacz Zarządzanie plikami ADMX zasad grupy: przewodnik krok po kroku.
Informacje ogólne
Program certyfikatów głównych systemu Windows umożliwia automatyczne rozpowszechnianie w systemie Windows zaufanych certyfikatów głównych. Aby uzyskać informacje o liście uczestników programu certyfikatów głównych systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Zaufane certyfikaty główne można rozpowszechniać następującą metodą:
 • klienci mogą pobierać lub aktualizować zaufane certyfikaty główne za pomocą mechanizmu automatycznego aktualizowania. Lista zaufanych certyfikatów głównych jest przechowywana na liście zaufania certyfikatów (liście zaufania certyfikatów zaufanych) na serwerach usługi Windows Update.
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak certyfikaty główne są rozpowszechniane, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Niezaufane certyfikaty główne (certyfikaty, o których powszechnie wiadomo, że są fałszywe) można rozpowszechniać następującą metodą:
 • klienci mogą pobierać lub aktualizować zaufane certyfikaty główne za pomocą mechanizmu automatycznego aktualizowania. Lista niezaufanych certyfikatów głównych jest przechowywana na liście zaufania certyfikatów (liście zaufania certyfikatów niezaufanych) na serwerach usługi Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji o automatycznym pobieraniu niezaufanych certyfikatów głównych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Uwaga Automatyczne aktualizowanie zaufanych i niezaufanych certyfikatów głównych jest obsługiwane przez ten sam mechanizm. Mechanizm automatycznego aktualizowania obu rodzajów certyfikatów można wyłączyć za pomocą tego samego ustawienia rejestru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sterowanie funkcją aktualizowania certyfikatów głównych w celu zapobiegania przepływowi informacji z i do Internetu.

W przypadku zarządzania własnym zestawem zaufanych certyfikatów głównych należy wyłączyć mechanizm automatycznego aktualizowania dla listy zaufania certyfikatów zaufanych.
Znane problemy
Przed zainstalowaniem tej aktualizacji oprogramowania podczas zarządzania certyfikatami może wystąpić jeden z następujących problemów:
 • Aby zaktualizować zaufane lub niezaufane certyfikaty główne w środowisku rozłączonym, trzeba użyć pakietów IEXPRESS opisanych w sekcji „Informacje ogólne” tego artykułu z bazy wiedzy. Jednak pakiety IEXPRESS należy zainstalować ręcznie. Ponadto mimo starań o to, aby pakiety IEXPRESS były udostępniane jednocześnie z listami zaufania certyfikatów, pakiety te mogą być publikowane z pewnym opóźnieniem.

  Uwaga Środowisko rozłączone to takie, w którym są spełnione następujące warunki:
  • Dostęp bezpośredni do usługi Windows Update jest zablokowany.
  • Mechanizm automatycznego aktualizowania list zaufania certyfikatów zaufanych i niezaufanych jest wyłączony.
 • Mechanizmu automatycznego aktualizowania nie można wyłączyć osobno dla list zaufania certyfikatów zaufanych i dla list zaufania certyfikatów niezaufanych. Mechanizm automatycznego aktualizowania można wyłączyć jedynie dla list zaufania certyfikatów zaufanych i niezaufanych.

  Uwaga Administratorom zarządzającym własnymi listami zaufanych certyfikatów głównych zaleca się wyłączenie usługi automatycznego aktualizowania dla list zaufania certyfikatów zaufanych. Jednak nie zaleca się administratorom wyłączania usługi automatycznego aktualizowania dla list zaufania certyfikatów niezaufanych.
 • Nie ma żadnego mechanizmu, za pomocą którego użytkownicy zarządzający własnymi listami zaufanych certyfikatów głównych mogliby łatwo wyświetlić certyfikaty główne w programie certyfikatów głównych i wybrać certyfikaty godne zaufania.

Rozwiązanie
Ta nowa aktualizacja oprogramowania zawiera następujące poprawki rozwiązujące problemy opisane w sekcji „Opis problemów” tego artykułu z bazy wiedzy.
 • Ta aktualizacja oprogramowania dodaje do systemu Windows następujące funkcje, które umożliwiają korzystanie z mechanizmu automatycznego aktualizowania w środowiskach rozłączonych:
  1. Nowe ustawienie rejestru: ustawienie rejestru pozwalające zmienić określaną adresem URL lokalizację do pobierania list zaufania certyfikatów zaufanych i niezaufanych z usługi Windows Update do lokalizacji udostępnionej w organizacji. W tym ustawieniu rejestru jest obsługiwany schemat zarówno FILE, jak i HTTP. Aby uzyskać więcej informacji o tym ustawieniu rejestru, zobacz sekcję Klucze rejestru tego artykułu z bazy wiedzy.

   Uwaga Jeśli określana adresem URL lokalizacja zostanie zmieniona na lokalny folder udostępniony, ten folder musi być synchronizowany z folderem usługi Windows Update.
  2. Nowy zestaw opcji narzędzia Certutil: te opcje zapewniają więcej metod synchronizowania folderów. Aby uzyskać więcej informacji o tych opcjach, zobacz sekcję Nowe polecenia w narzędziu Certutil tego artykułu z bazy wiedzy.
 • Ta aktualizacja oprogramowania rozszczepia mechanizm automatycznego aktualizowania list zaufania certyfikatów zaufanych i list zaufania certyfikatów niezaufanych. Po zastosowaniu tej aktualizacji można na przykład wyłączyć za pomocą klucza rejestru tylko mechanizm automatycznego aktualizowania list zaufania certyfikatów zaufanych. Aby uzyskać więcej informacji o kluczach rejestru, zobacz sekcję Klucze rejestru tego artykułu z bazy wiedzy.
 • Ta aktualizacja oprogramowania dodaje nowe narzędzie, za pomocą którego administratorzy mogą wyświetlać zestaw zaufanych certyfikatów głównych w programie certyfikatów głównych firmy Microsoft. To narzędzie jest przeznaczone dla administratorów zarządzających zestawem zaufanych certyfikatów głównych w środowisku przedsiębiorstwa. Za pomocą tego narzędzia administrator może wybrać zestaw zaufanych certyfikatów głównych, wyeksportować je do zserializowanego magazynu certyfikatów i rozpowszechnić za pomocą zasad grupy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Nowe polecenia w narzędziu Certutil tego artykułu z bazy wiedzy.

Informacje dotyczące aktualizacji

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Embedded Standard 7 dla systemów opartych na procesorach x86

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Embedded Standard 7 dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x86

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.
Data wydania: 11 czerwca 2011

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka zastępuje poprawkę 2661254.

Informacje o skrótach plików

File nameSHA1 hashSHA256 hash
Windows6.0-KB2813430-ia64.msu2B6A1847C360B82A35250D3A9CD8E8DC2FEC885F6198697F00EE9EB4B5A37CFC70BC729916B28B2CFA24AC8E4980F54F87DA5C33
Windows6.0-KB2813430-x64.msuBBC684457A68E0542ABE5E373BA62A5D7FDD0999A45AAF6C5675BB094455AB26161AE58FC43DB3F8A7986F47F3ADF78B309A0EA3
Windows6.0-KB2813430-x86.msu4D56BE42FECA7D90A36E0725882C7E34460455DAAB23E22924D4DCB2B42DD7C519D689FE3415B722C44FBE4DCDB9FA9934DEFD3F
Windows6.1-KB2813430-ia64.msu8FC61E9AE55F9E176D6C2CB16219FBB7B526B37B5AB06A25409C5664F5F69FCACAF0D74EFD1CD9B9D829BDB1FA446CA479CD0BA3
Windows6.1-KB2813430-x64.msu0A282A6077331C034BA2D31B85DFE65DCC71E3805D486E4B1277FF25CDB4DB7263BE87DAA589199008B10D1095BA115B545F2E96
Windows6.1-KB2813430-x86.msuC82381FD35C3BC0003E4A921E777CD26BF432EEAC79CE234AD14D14E733C3AFC1078AF106A696078571D3E72220E159E8CAD1BAE
Windows8-RT-KB2813430-arm.msuA509DCEB1FAFB462AFCA4626C90DC0286D3EC45C00D34060278889A2F216AA6D8F0F7496796D6F1FA514E7A0DC85866055404D96
Windows8-RT-KB2813430-x64.msu3641B990798222670A7D0DB5DD90509FDDC1AD0E2868E8DA5DADD19F84E165092F098FC306929062A49751B11424683BB92BE08F
Windows8-RT-KB2813430-x86.msu4A22CFF4CCBD35F548371CA530B08487E074F23EE5CFAB87709F561393B5DC6BB15E06CDED75DA015628F6E79A0EDAD491763905

Informacje o plikach

W poniższych tabelach przedstawiono atrybuty plików instalowanych przez tę poprawkę w wersji globalnej. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008
Ważne Poprawki dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak na stronie „Żądanie dotyczące poprawki” jest wymieniony tylko system Windows Vista. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows Vista” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktPoziom SRSkładnik usługi
  6.0.6002,18xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista”. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201309:38Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201309:44Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201312:22Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201312:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823159,74413-Apr-201308:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201311:01Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823159,74413-Apr-201311:07Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201306:20Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823122,88013-Apr-201306:24Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201307:51Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213-Apr-201307:56Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:25Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201310:30Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:00Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823167,93613-Apr-201310:05Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201312:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823155,64813-Apr-201312:12Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201307:39Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201307:44Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882390,11213-Apr-201310:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882381,92013-Apr-201308:11Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201311:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823135,16813-Apr-201311:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201313:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201313:40Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213-Apr-201308:28Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201313:04Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213-Apr-201313:09Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201311:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201311:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201309:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823139,26413-Apr-201309:12Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201309:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201309:26Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201313:57Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823135,16813-Apr-201314:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:16Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213-Apr-201310:21Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201314:11Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213-Apr-201314:15Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:43Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201320:50Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095159,74413-Apr-201320:27Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095159,74413-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201311:01Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095122,88013-Apr-201311:05Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095167,93613-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:45Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095155,64813-Apr-201320:53Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:41Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309590,11213-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309581,92013-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095135,16813-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:41Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213-Apr-201320:49Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:48Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213-Apr-201320:55Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:55Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:01Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095139,26413-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:58Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:04Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:32Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095135,16813-Apr-201321:38Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:38Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213-Apr-201320:48Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:49Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213-Apr-201321:57Not applicable
Certenc.dll6.0.6002.1882341,98413-Apr-201306:15x86
Certutil.exe6.0.6002.18823812,54413-Apr-201303:30x86
Certenc.dll6.0.6002.2309541,98413-Apr-201310:56x86
Certutil.exe6.0.6002.23095813,05613-Apr-201309:39x86
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882332,76813-Apr-201311:30Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,47213-Apr-201309:58Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201309:56Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201312:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613-Apr-201309:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,96013-Apr-201311:23Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,30413-Apr-201306:34Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,98413-Apr-201308:07Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,81613-Apr-201313:01Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,35213-Apr-201310:41Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882343,00813-Apr-201310:16Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882332,76813-Apr-201310:48Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201313:54Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201312:24Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201307:55Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882326,11213-Apr-201311:08Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,60013-Apr-201308:20Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201312:54Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201308:42Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,84013-Apr-201311:45Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,40013-Apr-201313:52Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201308:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,47213-Apr-201313:21Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613-Apr-201312:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201311:38Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201309:24Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,44813-Apr-201312:28Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201308:50Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201313:24Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,40013-Apr-201309:39Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,86413-Apr-201311:49Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,32813-Apr-201314:11Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201313:32Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213-Apr-201310:31Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213-Apr-201314:22Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309532,76813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,47213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613-Apr-201320:38Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,96013-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,30413-Apr-201311:12Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,98413-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,81613-Apr-201321:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,35213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309543,00813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309532,76813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:05Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:56Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309526,11213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,60013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:04Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,84013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,40013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,47213-Apr-201321:08Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613-Apr-201321:14Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,44813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:03Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,40013-Apr-201321:17Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,86413-Apr-201321:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,32813-Apr-201321:51Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213-Apr-201321:00Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213-Apr-201322:08Not applicable
Crypt32.dll6.0.6002.18823985,60013-Apr-201306:15x86
Crypt32.dll6.0.6002.23095986,11213-Apr-201310:56x86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882398,30413-Apr-201306:15x86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309598,30413-Apr-201310:56x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18823133,12013-Apr-201306:15x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23095135,16813-Apr-201310:56x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:29Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823138,75213-Apr-201309:35Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823136,70413-Apr-201309:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201307:54Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823150,01613-Apr-201307:59Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:24Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823152,06413-Apr-201309:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201304:16Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823111,61613-Apr-201304:19Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:24Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823141,82413-Apr-201309:30Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823137,72813-Apr-201308:28Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:22Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823158,20813-Apr-201308:27Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823144,38413-Apr-201309:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201307:56Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823137,21613-Apr-201308:01Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882378,84813-Apr-201308:25Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201307:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882373,72813-Apr-201307:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823127,48813-Apr-201308:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201307:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823139,77613-Apr-201307:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823143,36013-Apr-201308:26Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201307:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823142,84813-Apr-201307:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:54Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823136,19213-Apr-201309:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:13Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823129,02413-Apr-201309:20Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:24Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823137,21613-Apr-201309:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823123,90413-Apr-201308:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882359,39213-Apr-201308:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882360,41613-Apr-201309:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201313:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095138,75213-Apr-201313:33Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:08Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095136,70413-Apr-201314:17Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:07Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095150,01613-Apr-201314:17Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:29Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095152,06413-Apr-201314:35Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201303:44Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095111,61613-Apr-201303:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095141,82413-Apr-201312:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201313:56Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095137,72813-Apr-201314:06Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:31Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095158,20813-Apr-201314:36Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:49Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095144,38413-Apr-201312:54Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095137,21613-Apr-201314:23Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201313:56Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309578,84813-Apr-201314:06Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201313:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309573,72813-Apr-201313:30Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:29Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095127,48813-Apr-201314:35Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095139,77613-Apr-201312:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:47Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095143,36013-Apr-201312:52Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:22Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095142,84813-Apr-201314:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095136,19213-Apr-201312:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095129,02413-Apr-201314:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:50Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095137,21613-Apr-201312:55Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095123,90413-Apr-201312:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201313:09Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309559,39213-Apr-201313:13Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:47Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309560,41613-Apr-201312:52Not applicable
Certenc.dll6.0.6002.1882350,68813-Apr-201304:12x64
Certutil.exe6.0.6002.188231,078,27213-Apr-201302:10x64
Certenc.dll6.0.6002.2309550,68813-Apr-201303:34x64
Certutil.exe6.0.6002.230951,078,78413-Apr-201302:14x64
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882332,25613-Apr-201309:37Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,96013-Apr-201308:32Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201309:44Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201310:04Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201308:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,44813-Apr-201309:38Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882333,79213-Apr-201304:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,47213-Apr-201309:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,30413-Apr-201308:07Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,84013-Apr-201308:36Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882342,49613-Apr-201308:37Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882332,25613-Apr-201309:10Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201309:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,91213-Apr-201310:06Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,91213-Apr-201308:11Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,60013-Apr-201308:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,08813-Apr-201308:05Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,91213-Apr-201309:08Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201310:03Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,32813-Apr-201309:11Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201308:07Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,91213-Apr-201308:36Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,96013-Apr-201308:07Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201310:06Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,86413-Apr-201309:16Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201309:32Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613-Apr-201308:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,91213-Apr-201309:10Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,86413-Apr-201309:14Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201309:39Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,35213-Apr-201309:12Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,81613-Apr-201309:12Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201309:04Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,04013-Apr-201309:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,04013-Apr-201310:03Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309532,25613-Apr-201314:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,96013-Apr-201314:35Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201313:43Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201314:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201314:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,44813-Apr-201314:44Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309533,79213-Apr-201303:49Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,47213-Apr-201312:42Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,30413-Apr-201312:57Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,84013-Apr-201314:25Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309542,49613-Apr-201314:46Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309532,25613-Apr-201314:25Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201312:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,91213-Apr-201313:04Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,91213-Apr-201314:35Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,60013-Apr-201314:25Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,08813-Apr-201313:37Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,91213-Apr-201314:15Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201312:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,32813-Apr-201314:44Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201312:42Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,91213-Apr-201313:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,96013-Apr-201314:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201312:42Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,86413-Apr-201314:15Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201314:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613-Apr-201313:18Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,91213-Apr-201314:36Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,86413-Apr-201314:15Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201313:05Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,35213-Apr-201314:17Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,81613-Apr-201312:42Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201314:15Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,04013-Apr-201313:20Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,04013-Apr-201312:59Not applicable
Crypt32.dll6.0.6002.188231,269,24813-Apr-201304:13x64
Crypt32.dll6.0.6002.230951,270,27213-Apr-201303:34x64
Cryptnet.dll6.0.6002.18823132,09613-Apr-201304:13x64
Cryptnet.dll6.0.6002.23095132,09613-Apr-201303:34x64
Cryptsvc.dll6.0.6002.18823174,59213-Apr-201304:13x64
Cryptsvc.dll6.0.6002.23095177,66413-Apr-201303:34x64
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201309:38Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201309:44Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201312:22Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201312:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823159,74413-Apr-201308:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201311:01Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823159,74413-Apr-201311:07Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201306:20Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823122,88013-Apr-201306:24Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201307:51Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213-Apr-201307:56Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:25Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201310:30Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:00Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823167,93613-Apr-201310:05Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201312:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823155,64813-Apr-201312:12Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201307:39Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201307:44Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882390,11213-Apr-201310:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882381,92013-Apr-201308:11Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201311:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823135,16813-Apr-201311:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201313:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201313:40Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213-Apr-201308:28Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201313:04Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213-Apr-201313:09Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201311:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201311:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201309:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823139,26413-Apr-201309:12Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201309:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201309:26Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201313:57Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823135,16813-Apr-201314:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:16Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213-Apr-201310:21Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201314:11Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213-Apr-201314:15Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:43Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201320:50Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095159,74413-Apr-201320:27Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095159,74413-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201311:01Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095122,88013-Apr-201311:05Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095167,93613-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:45Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095155,64813-Apr-201320:53Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:41Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309590,11213-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309581,92013-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095135,16813-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:41Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213-Apr-201320:49Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:48Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213-Apr-201320:55Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:55Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:01Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095139,26413-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:58Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:04Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:32Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095135,16813-Apr-201321:38Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:38Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213-Apr-201320:48Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:49Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213-Apr-201321:57Not applicable
Certenc.dll6.0.6002.1882341,98413-Apr-201306:15x86
Certutil.exe6.0.6002.18823812,54413-Apr-201303:30x86
Certenc.dll6.0.6002.2309541,98413-Apr-201310:56x86
Certutil.exe6.0.6002.23095813,05613-Apr-201309:39x86
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882332,76813-Apr-201311:30Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,47213-Apr-201309:58Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201309:56Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201312:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613-Apr-201309:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,96013-Apr-201311:23Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,30413-Apr-201306:34Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,98413-Apr-201308:07Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,81613-Apr-201313:01Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,35213-Apr-201310:41Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882343,00813-Apr-201310:16Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882332,76813-Apr-201310:48Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201313:54Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201312:24Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201307:55Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882326,11213-Apr-201311:08Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,60013-Apr-201308:20Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201312:54Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201308:42Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,84013-Apr-201311:45Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,40013-Apr-201313:52Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201308:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,47213-Apr-201313:21Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613-Apr-201312:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201311:38Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201309:24Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,44813-Apr-201312:28Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201308:50Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201313:24Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,40013-Apr-201309:39Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,86413-Apr-201311:49Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,32813-Apr-201314:11Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201313:32Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213-Apr-201310:31Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213-Apr-201314:22Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309532,76813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,47213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613-Apr-201320:38Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,96013-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,30413-Apr-201311:12Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,98413-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,81613-Apr-201321:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,35213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309543,00813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309532,76813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:05Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:56Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309526,11213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,60013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:04Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,84013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,40013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,47213-Apr-201321:08Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613-Apr-201321:14Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,44813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:03Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,40013-Apr-201321:17Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,86413-Apr-201321:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,32813-Apr-201321:51Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213-Apr-201321:00Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213-Apr-201322:08Not applicable
Crypt32.dll6.0.6002.18823985,60013-Apr-201306:15x86
Crypt32.dll6.0.6002.23095986,11213-Apr-201310:56x86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882398,30413-Apr-201306:15x86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309598,30413-Apr-201310:56x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18823133,12013-Apr-201306:15x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23095135,16813-Apr-201310:56x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:38Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823150,01613-Apr-201308:30Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201303:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823111,61613-Apr-201303:45Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:08Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823158,20813-Apr-201307:59Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:17Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882378,84813-Apr-201308:20Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882373,72813-Apr-201308:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201307:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882359,39213-Apr-201307:45Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:05Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882360,41613-Apr-201307:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:49Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095150,01613-Apr-201312:42Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201302:30Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095111,61613-Apr-201302:23Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:07Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095158,20813-Apr-201311:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:45Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309578,84813-Apr-201312:47Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:26Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309573,72813-Apr-201312:19Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:15Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309559,39213-Apr-201312:09Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:36Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309560,41613-Apr-201312:30Not applicable
Certenc.dll6.0.6002.18823103,42413-Apr-201303:49IA-64
Certutil.exe6.0.6002.188232,078,20813-Apr-201301:49IA-64
Certenc.dll6.0.6002.23095103,42413-Apr-201302:24IA-64
Certutil.exe6.0.6002.230952,079,23213-Apr-201301:14IA-64
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201308:43Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882333,79213-Apr-201303:57Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882342,49613-Apr-201308:15Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,60013-Apr-201308:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,08813-Apr-201308:39Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,04013-Apr-201307:58Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,04013-Apr-201308:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201312:54Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309533,79213-Apr-201302:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309542,49613-Apr-201312:13Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,60013-Apr-201312:52Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,08813-Apr-201312:30Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,04013-Apr-201312:20Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,04013-Apr-201312:41Not applicable
Crypt32.dll6.0.6002.188232,392,06413-Apr-201303:49IA-64
Crypt32.dll6.0.6002.230952,392,06413-Apr-201302:24IA-64
Cryptnet.dll6.0.6002.18823251,39213-Apr-201303:49IA-64
Cryptnet.dll6.0.6002.23095251,39213-Apr-201302:24IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6002.18823355,32813-Apr-201303:49IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6002.23095359,93613-Apr-201302:24IA-64
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823159,74413-Apr-201308:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201306:20Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823122,88013-Apr-201306:24Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:00Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823167,93613-Apr-201310:05Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882390,11213-Apr-201310:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882381,92013-Apr-201308:11Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:16Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213-Apr-201310:21Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201314:11Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213-Apr-201314:15Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095159,74413-Apr-201320:27Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201311:01Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095122,88013-Apr-201311:05Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095167,93613-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309590,11213-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309581,92013-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:38Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213-Apr-201320:48Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:49Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213-Apr-201321:57Not applicable
Certenc.dll6.0.6002.1882341,98413-Apr-201306:15x86
Certutil.exe6.0.6002.18823812,54413-Apr-201303:30x86
Certenc.dll6.0.6002.2309541,98413-Apr-201310:56x86
Certutil.exe6.0.6002.23095813,05613-Apr-201309:39x86
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613-Apr-201309:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,30413-Apr-201306:34Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882343,00813-Apr-201310:16Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882326,11213-Apr-201311:08Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,60013-Apr-201308:20Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213-Apr-201310:31Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213-Apr-201314:22Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613-Apr-201320:38Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,30413-Apr-201311:12Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309543,00813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309526,11213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,60013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213-Apr-201321:00Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213-Apr-201322:08Not applicable
Crypt32.dll6.0.6002.18823985,60013-Apr-201306:15x86
Crypt32.dll6.0.6002.23095986,11213-Apr-201310:56x86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882398,30413-Apr-201306:15x86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309598,30413-Apr-201310:56x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18823133,12013-Apr-201306:15x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23095135,16813-Apr-201310:56x86

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak poprawki na stronie Żądanie dotyczące poprawki są wymienione na listach dotyczących obu systemów operacyjnych. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows 7/Windows Server 2008 R2” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7601,18xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.22xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll6.1.7601.1814243,00826-Apr-201303:08x86
Certutil.exe6.1.7601.18142903,16826-Apr-201303:08x86
Certenc.dll6.1.7601.2231143,00826-Apr-201303:27x86
Certutil.exe6.1.7601.22311903,16826-Apr-201303:28x86
Crypt32.dll6.1.7601.181421,160,19226-Apr-201304:49x86
Crypt32.dll6.1.7601.223111,160,70426-Apr-201304:59x86
Cryptnet.dll6.1.7601.18142103,93626-Apr-201304:49x86
Cryptnet.dll6.1.7601.22311106,49626-Apr-201304:59x86
Cryptsvc.dll6.1.7601.18142140,28826-Apr-201304:49x86
Cryptsvc.dll6.1.7601.22311142,33626-Apr-201304:59x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll6.1.7601.1814252,22426-Apr-201305:45x64
Certutil.exe6.1.7601.181421,192,44826-Apr-201303:44x64
Certenc.dll6.1.7601.2231152,22426-Apr-201305:15x64
Certutil.exe6.1.7601.223111,192,96026-Apr-201303:33x64
Crypt32.dll6.1.7601.181421,464,32026-Apr-201305:46x64
Crypt32.dll6.1.7601.223111,464,32026-Apr-201305:16x64
Cryptnet.dll6.1.7601.18142139,77626-Apr-201305:46x64
Cryptnet.dll6.1.7601.22311142,33626-Apr-201305:16x64
Cryptsvc.dll6.1.7601.18142184,32026-Apr-201305:46x64
Cryptsvc.dll6.1.7601.22311186,88026-Apr-201305:16x64
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll6.1.7601.18142110,08026-Apr-201304:28IA-64
Certutil.exe6.1.7601.181422,318,33626-Apr-201302:56IA-64
Certenc.dll6.1.7601.22311110,08026-Apr-201304:23IA-64
Certutil.exe6.1.7601.223112,318,84826-Apr-201303:04IA-64
Crypt32.dll6.1.7601.181422,663,42426-Apr-201304:28IA-64
Crypt32.dll6.1.7601.223112,663,93626-Apr-201304:23IA-64
Cryptnet.dll6.1.7601.18142267,26426-Apr-201304:28IA-64
Cryptnet.dll6.1.7601.22311272,38426-Apr-201304:23IA-64
Cryptsvc.dll6.1.7601.18142381,95226-Apr-201304:28IA-64
Cryptsvc.dll6.1.7601.22311386,56026-Apr-201304:23IA-64

Informacje o plikach w systemach Windows 8 i Windows Server 2012

Informacje o plikach w systemach Windows RT, Windows 8 i Windows Server 2012
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.2.920 0.16xxxWindows RT, Windows 8 i Windows Server 2012RTMGDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows RT, Windows 8 i Windows Server 2012”. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:24Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579184,32009-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201201:42Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579137,21609-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:37Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579173,05609-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579192,51209-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:29Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579168,44810-Apr-201301:14Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657995,74409-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:42Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657989,60010-Apr-201301:32Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:25Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579137,21610-Apr-201302:22Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:42Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579172,03210-Apr-201301:13Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:30Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579160,76810-Apr-201301:14Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:48Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657972,19210-Apr-201301:39Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657973,21610-Apr-201301:20Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:31Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657973,21610-Apr-201302:19Not applicable
Certenc.dll6.2.9200.1638444,03226-Jul-201201:29Not applicable
Certutil.exe6.2.9200.16579915,45609-Apr-201322:30Not applicable
Crypt32.dll6.2.9200.165791,396,73609-Apr-201322:29Not applicable
Cryptnet.dll6.2.9200.1657998,30409-Apr-201322:29Not applicable
Cryptsvc.dll6.2.9200.1657948,64009-Apr-201322:29Not applicable
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 8 i Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:24Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579184,32009-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201201:42Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579137,21609-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:37Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579173,05609-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579192,51209-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:29Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579168,44810-Apr-201301:14Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657995,74409-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:42Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657989,60010-Apr-201301:32Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:25Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579137,21610-Apr-201302:22Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:42Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579172,03210-Apr-201301:13Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:30Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579160,76810-Apr-201301:14Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:48Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657972,19210-Apr-201301:39Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657973,21610-Apr-201301:20Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:31Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657973,21610-Apr-201302:19Not applicable
Certenc.dll6.2.9200.1638444,03226-Jul-201201:29Not applicable
Certutil.exe6.2.9200.16579915,45609-Apr-201322:30Not applicable
Crypt32.dll6.2.9200.165791,396,73609-Apr-201322:29Not applicable
Cryptnet.dll6.2.9200.1657998,30409-Apr-201322:29Not applicable
Cryptsvc.dll6.2.9200.1657948,64009-Apr-201322:29Not applicable
Informacje techniczne dotyczące zmian

Nowe polecenia w narzędziu Certutil

SyncWithWU
To polecenie służy do synchronizowania katalogu docelowego z witryną Windows Update. Oto składnia tego polecenia:
CertUtil [opcje] -syncWithWU katalog_docelowy

UwagaZmienna katalog_docelowy oznacza folder, do którego są kopiowane pliki. Po uruchomieniu polecenia z usługi Windows Update pobierane są następujące pliki:
 • Authrootstl.cab: zawiera listę zaufania certyfikatów głównych innych podmiotów.
 • Disallowedcertstl.cab: zawiera listę zaufania certyfikatów niedozwolonych.
 • Disallowedcert.sst: zawiera listę certyfikatów niedozwolonych.
 • Thumbprint.crt: certyfikaty główne innych podmiotów.
Na przykład można zsynchronizować katalog docelowy z witryną Windows Update, uruchamiając następujące polecenie:
CertUtil -syncWithWU \\computername\sharename\DestinationDir
GenerateSSTFromWU
To polecenie służy do generowania plików sst z witryny Windows Update. Oto składnia tego polecenia:
CertUtil [opcje] -generateSSTFromWU SSTFile
Uwaga SSTFile to nazwa tworzonego pliku sst. Wygenerowany plik sst zawiera certyfikaty główne innych podmiotów pobrane z witryny Windows Update.

Na przykład można wygenerować pliki sst z witryny Windows Update, uruchamiając następujące polecenie:
CertUtil –generateSSTFromWU Rootstore.sst

Klucze rejestru

Ta aktualizacja dodaje do rejestru następujące klucze:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\DisableRootAutoUpdate
  Ustawienie dla tego klucza rejestru wartości 1 powoduje wyłączenie aktualizacji automatycznych list zaufania certyfikatów zaufanych.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\EnableDisallowedCertAutoUpdate
  Ustawienie dla tego klucza rejestru wartości 1 powoduje włączenie aktualizacji list zaufania certyfikatów niezaufanych.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\AutoUpdate\RootDirUrl
  Te klucz rejestru służy do konfigurowania ścieżek udziałów do pobierania list zaufania certyfikatów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2813430 — ostatni przegląd: 10/27/2014 14:37:00 — zmiana: 5.0

Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard

 • kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB2813430
Opinia