Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie podczas instalowania dodatku Service Pack lub aktualizacji produktu w systemie Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas instalowania dodatku Service Pack lub aktualizacji produktu (na przykład aktualizacji krytycznej, poprawki zabezpieczeń, aktualizacji lub poprawki) na komputerze z systemem Windows 2000 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Błąd Instalatora dodatku Service Pack
Nie można zainstalować plików wykazu
OK


KB123456 Błąd Instalatora
Instalator nie może zweryfikować integralności pliku Update.inf. Sprawdź, czy na komputerze uruchomiono usługę kryptograficzną.
OK
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków:

Zmieniono wartość opcji 10 klucza publikacji oprogramowania „Only trust items found in the trust DB” na TRUE (ustawienie domyślne to FALSE).

UWAGA: Aby sprawdzić ustawienie opcji 10, należy wpisać w wierszu polecenia ciąg setreg.lub

Z obszaru Zaufane główne urzędy certyfikacji usunięto certyfikat „Microsoft Root Authority” lub certyfikat „NO LIABILITY ACCEPTED, (c)97 VeriSign, Inc.”.lub

Plik %SYSTEMROOT%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\NT5INF.CAT jest uszkodzony.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać problem w przypadku zmienionej wartości opcji 10, należy wpisać w wierszu polecenia ciąg setreg 10 FALSE.

Aby rozwiązać problem w przypadku gdy zostały usunięte certyfikaty, należy wykonać następujące kroki:

 • Jeśli na komputerze jest zainstalowany certyfikat Microsoft Root Authority, należy wykonać następujące kroki:
  1. Uruchom program Internet Explorer.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
  3. Kliknij kartę Zawartość, a następnie kliknij przycisk Certyfikaty.
  4. Kliknij kartę Zaufane główne urzędy certyfikacji.
  5. Przewiń w dół aż do certyfikatu Microsoft Root Authority.
  6. Kliknij polecenie Eksportuj.
  7. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi monitami, aby wyeksportować certyfikat do pliku certyfikatu x.509 szyfrowanego binarnie algorytmem DER (CER).
 • Na komputerze, na którym nie można zainstalować dodatku Service Pack lub poprawki, zaimportuj zapisany certyfikat w obszarze Zaufane główne urzędy certyfikacji.
Aby rozwiązać problem w przypadku uszkodzenia pliku NT5INF.CAT, należy wykonać następujące kroki:
 1. Za pomocą narzędzia EXPAND wyodrębnij plik NT5INF.CA_ do pliku NT5INF.CAT.

  Uwaga: Plik Nt5inf.ca_ file znajduje się w folderze i386 na dysku Instalatora systemu Windows 2000.
 2. Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym, a następnie zastąp plik %SYSTEMROOT%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\NT5INF.CAT oraz plik %SYSTEMROOT%\system32\dllcache\nt5inf.cat plikiem wyodrębnionym.UWAGA: Aby wyświetlić plik %SYSTEMROOT%\system32\dllcache\nt5inf.cat, w Eksploratorze Windows kliknij menu Narzędzia, kliknij polecenie Opcje folderów, a następnie kliknij kartę Widok. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pokaż ukryte pliki i foldery, a następnie kliknij, aby usunąć zaznaczenie pola wyboru Ukryj rozszerzenia plików znanych typów i zaznaczenie pola wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego.
kbwin2000S kbwin2000Pro SP1 Error setreg
Właściwości

Identyfikator artykułu: 281458 — ostatni przegląd: 12/05/2015 23:05:00 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb kbsetup KB281458
Opinia