FP2002: Funkcje wymagające obecności Rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL281532
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Niektóre funkcje programu Microsoft FrontPage 2002 wymagają, aby na serwerze, na którym publikuje się witrynę sieci Web, były zainstalowane Rozszerzenia serwera programu FrontPage 2002. W tym artykule podano listę funkcji, dla których obecność Rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002 jest konieczna.

Aby pobrać Rozszerzenia serwera programu FrontPage, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji Rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji
Lista funkcji, które wymagają obecności Rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002:
 • Przekazywanie plików
 • Niestandardowe paski łączy
 • Właściwości tła w obramowaniu wspólnym
 • Raporty o analizie użycia
 • Składnik sieci Web o nazwie Najlepsza dziesiątka
 • Nowe funkcje zabezpieczeń (role przydzielane użytkownikom)
Lista funkcji, które wymagają obecności Rozszerzeń serwera programu FrontPage 2000 lub nowszych:
 • Kreator wyników bazy danych
 • Obsługa formularza wysyłania do bazy danych
 • Zagnieżdżone podsieci Web
 • „Lekka” kontrola źródła (ewidencjonowanie i wyewidencjonowywanie dokumentów bez oprogramowania VSS)
 • Składnik Kategorie
 • Łącza z arkuszy stylów do wielu plików lub plików ASP
 • Kreator interfejsu bazy danych
Ponadto niżej wymienione składniki wymagają poprzedniej (lub nowszej) wersji Rozszerzeń serwera programu FrontPage:
 • Pole potwierdzenia
 • Obsługa formularza dyskusji
 • Mapy obrazkowe tworzone w programie FrontPage (uruchamiane po stronie serwera)
 • Licznik trafień
 • Obsługa formularza rejestracji
 • Obsługa formularza zapisywania wyników
 • Formularz wyszukiwania
 • Zestaw pól
Lista funkcji, które wymagają, aby witryna sieci Web była oparta na programie SharePoint Team Services firmy Microsoft:
 • Biblioteka dokumentów
 • Lista
 • Ankieta
 • Tablica dyskusyjna
 • Widoki listy i biblioteki dokumentów
 • Formularze list
 • Kreator witryny sieci Web zespołu programu SharePoint.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji, które wymagają obecności rozszerzeń serwera, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
232526 FrontPage Versions Earlier Than 2000 Can Use FrontPage 2000 Server Extensions
232524 FP2000: Features That Require FrontPage 2000 Server Extensions
194051 FP98: List of FrontPage Components That Require Server Extensions
184021 FP: List of WebBot Components that Require Server Extensions
inf FP2002 FPSE 2000 98 FP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 281532 — ostatni przegląd: 12/05/2015 23:05:58 — zmiana: 2.3

Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbhowto KB281532
Opinia