Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OFFXP: Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia pliku programu Microsoft Binder

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL281931
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas próby otwarcia pliku programu Microsoft Binder może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Z tym plikiem nie jest skojarzony program wykonujący tę akcję. Utwórz skojarzenie w panelu kontrolnym Opcje folderów.
Plik się nie otwiera.
Przyczyna
Takie zachowanie może wystąpić, ponieważ program Microsoft Binder nie jest dołączony jako część pakietu Microsoft Office XP.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, pakiet Office XP zawiera program o nazwie Microsoft Unbind. Aby zainstalować program Unbind, wykonaj kroki znajdujące się w sekcji „Więcej informacji” w tym artykule. Można użyć programu Unbind do wyodrębnienia sekcji z pliku programu Binder, których chcesz użyć z programem Office XP.

Aby rozpiąć plik programu Binder, wykonaj następujące kroki::
 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie plik programu Binder.

   -lub-
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy plik programu Binder. W menu skrótów kliknij polecenie Rozepnij.
 2. W oknie dialogowym Rozpinanie wybierz folder, w którym chcesz zapisać rozpięte pliki.
 3. Kliknij przycisk OK.
Więcej informacji
Program Microsoft Unbind nie jest instalowany jako część typowej instalacji pakietu Office XP.

Aby zainstalować program Microsoft Unbind, wykonaj następujące czynności:
 1. Włóż dysk instalacyjny CD pakietu Office XP.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie aplet Dodaj/Usuń programy.
 4. W oknie dialogowym Właściwości: Dodawanie/Usuwanie programów wybierz swoją instalację pakietu Office XP, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń.
 5. W oknie dialogowym Opcje trybu konserwacji kliknij przyciskDodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. W poluFunkcje do zainstalowania kliknij znak plusa obok napisu Narzędzia pakietu Office.
 7. Kliknij strzałkę obok opcjiObsługa programu Microsoft Office Binder.

  UWAGA: Jeżeli ikona obok opcji Obsługa programu Microsoft Office Binder jest wyszarzona, program Unbind nie jest zainstalowany. Jeżeli ikona jest biała, program Unbind jest już zainstalowany i można kliknąć przycisk Anuluj, aby zakończyć program instalacyjny.
 8. Kliknij przyciskUruchom z mojego komputera, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji, aby zakończyć instalowanie programu Microsoft Unbind.
Aby użyć programu Microsoft Unbind, wykonaj następujące czynności:
 1. Używając programu Windows Explorer, przeglądaj w poszukiwaniu plików programu Binder, które chcesz otworzyć.
 2. Kliknij dwukrotnie plik.

  Rozpinanie rozpocznie się automatycznie.
 3. W oknie dialogowym Rozpinanie wybierz lokalizację, w której ma być zapisana zawartość pliku programu Binder, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zawartość programu Binder zostanie zapisana w tej lokalizacji, w jej macierzystym formacie.
Jeżeli próbujesz uruchomić program Unbind przez dwukrotne kliknięcie pliku Unbind.exe, nic się nie stanie.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania programu Microsoft Unbind, kliknij polecenie Microsoft — Pomoc w menu Pomoc, wpisz tekst Otwieranie pliku programu Office Binder w Asystencie pakietu Office albo Kreatorze odpowiedzi, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.
inf WD2002 prb
Właściwości

Identyfikator artykułu: 281931 — ostatni przegląd: 12/05/2015 23:12:36 — zmiana: 1.6

, Microsoft Office Binder 2000, 97, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbprb KB281931
Opinia