Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Rozwiązywanie problemów w systemie Windows Millennium Edition za pomocą narzędzia Msconfig

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL281995
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule jest opisany sposób rozwiązywania problemów z błędami konfiguracji w systemie Microsoft Windows Millennium Edition (Me) za pomocą narzędzia konfiguracji systemu firmy Microsoft (Msconfig).
Więcej informacji
Narzędzie Msconfig automatyzuje standardowe kroki wykonywane przez specjalistów Pomocy technicznej firmy Microsoft podczas diagnozowania problemów związanych z konfiguracją systemu Windows Me. Podczas korzystania z tego narzędzia do modyfikowania konfiguracji systemu zostają wyświetlone monity o zaznaczenie pól wyboru w celu wyeliminowania problemów nie związanych z konfiguracją Twojego komputera. Użycie tego narzędzia redukuje ryzyko wprowadzenia błędów pisowni, które może wystąpić przy użyciu Notatnika lub Edytora konfiguracji systemu firmy Microsoft.

Za pomocą programu Msconfig.exe można łatwo zresetować lub zmienić ustawienia konfiguracji systemu Windows, aby wprowadzić zmiany w następujących plikach i ustawieniach:
 • Plik System.ini
 • Plik Win.ini
 • Statyczne sterowniki urządzeń wirtualnych (VxD) skonfigurowane do ładowania podczas autostartu
 • Programy skonfigurowane do ładowania podczas autostartu (te programy są określone w folderze Autostart oraz w rejestrze)
 • Ustawienia środowiska
 • Ustawienia międzynarodowe
Aby uniemożliwić ładowanie tych elementów podczas ponownego uruchamiania komputera, użyj jednej z następujących metod:
 • Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij opcję Uruchomienie diagnostyczne. Po wybraniu tej opcji, sterowniki urządzeń i oprogramowanie są ładowane interaktywnie podczas ponownego uruchomienia komputera.

  lub
 • Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij opcję Uruchamianie selektywne. Po wybraniu tej opcji, można wybrać pliki konfiguracyjne, które nie będą ładowane podczas ponownego uruchomienia komputera.Po kliknięciu opcjiUruchamianie selektywne, dostępne będą następujące ustawienia:

  • Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, umieszczony na liście plik konfiguracyjny jest przetwarzany podczas ponownego uruchomienia komputera.
  • Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, umieszczony na liście plik konfiguracyjny nie jest przetwarzany podczas ponownego uruchomienia komputera.
  • Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, ale niedostępne, niektóre elementy będą nadal ładowane z pliku konfiguracyjnego podczas ponownego uruchomienia komputera.
  • Jeśli pole wyboru jest niedostępne, na komputerze nie ma pliku konfiguracyjnego.
Aby upewnić się, że wszystkie pliki konfiguracyjne i wszystkie elementy znajdują się w tych plikach, kliknij kartęOgólne, a następnie kliknij opcjęUruchomienie normalne.

UWAGA: Narzędzie Msconfig może zostać użyte do zainicjowania procesu przywracania systemu przed rozpoczęciem sesji rozwiązywania problemów. W tym celu kliknij kartęOgólne, a następnie kliknij przycisk Uruchom program Przywracanie systemu. W tym procesie zostanie utworzona kopia zapasowa plików z komputera. Kopię zapasową należy utworzyć, aby mieć pewność, że wszystkie modyfikacje wprowadzone w czasie sesji rozwiązywania problemów będą mogły być cofnięte.

Aby uniemożliwić ładowanie pojedynczych elementów lub wierszy z określonych plików konfiguracyjnych po ponownym uruchomieniu komputera, kliknij kartę odpowiedniego pliku konfiguracyjnego i kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru dla wybranego wiersza elementu, które ma nie być ładowane po ponownym uruchomieniu komputera. Po kliknięciu w celu zaznaczenia pola wyboru dla folderu w dowolnym pliku konfiguracyjnym, zostaną wyczyszczone wszystkie elementy z tego folderu. Jeśli pliki lub foldery zawierające pola wyboru są niedostępne, tylko niektóre elementy w tym folderze zostaną zaznaczone lub nie zostaną zaznaczone.

Aby wyszukać określone elementy, kliknij przycisk Wyszukaj.

Aby zmienić aktywny wiersz lub element, użyj myszy lub innego urządzenia wskazującego, aby kliknąć pojedyncze wiersze lub użyj przyciskówPrzenieś w góręlubPrzenieś w dół.

Aby utworzyć nowy wpis w dowolnym pliku konfiguracyjnym, kliknij przyciskNowy.

Aby dokonać edycji aktualnie zaznaczonego wiersza, kliknij przyciskEdytuj.

Jeśli w pliku konfiguracyjnym obok wiersza znajduje się ikona w kształcie flagi systemu Windows, plik jest plikiem systemowym systemu Windows skonfigurowanym w ustawieniu domyślnym systemu Windows.

Jeśli w pliku konfiguracyjnym obok wiersza znajduje się ikona w kształcie ołówka, wiersz został ręcznie zmieniony w programie Msconfig.

UWAGA: Po kliknięciu w celu zaznaczenia pola wyboru dla elementu lub wiersza, komputer automatycznie zmieni tryb uruchamiania na trybUruchamianie selektywne. Ten stan zostanie odzwierciedlony na karcieOgólnenarzędzia.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w narzędziu Msconfig i kliknięciu przyciskuOK, pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera w celu zainicjowania zmian.

Aby uzyskać dostęp do następujących narzędzi komputera, kliknij menu Widok. Zostaną wyświetlone następujące narzędzia i foldery:
 • Panel sterowania
 • Menedżer urządzeń
 • Folder drukarek
 • Ustawienia ekranu
 • Ustawienia multimediów
 • Folder czcionek
Aby wyodrębnić pojedyncze pliki systemu Windows bezpośrednio z plików typu cab, kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przyciskWyodrębnij plik.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zaawansowanych ustawień rozwiązywania problemów, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
181966 System Configuration Utility Advanced Troubleshooting Settings
msconfig czysty rozruch winmill pomoc pierwszy ponowny rozruch
Właściwości

Identyfikator artykułu: 281995 — ostatni przegląd: 01/30/2014 16:09:30 — zmiana: 2.2

Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbtool kbtshoot kbwinme KB281995
Opinia