Jak odnaleźć informacje o dodatku Service Pack 7 dla aparatu Microsoft Jet 4.0

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL282010
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Poziom średni: wymaga podstawowej znajomości makr, pisania kodu i zagadnień związanych ze współdziałaniem.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE
Ten artykuł został napisany z myślą o dodatku Service Pack 7 (SP7) dla aparatu Microsoft Jet 4.0. Dodatek ten nie jest najnowszą aktualizacją aparatu bazy danych Jet 4.0 i dlatego nie jest już dostępny do pobrania.

Ważne: Aby aparat bazy danych Jet działał optymalnie, należy zainstalować najnowszą aktualizację aparatu Jet. Aby uzyskać dodatkowe informacje o sposobie uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla aparatu bazy danych Jet w wersji dla innych systemów operacyjnych oraz sposobie uzyskiwania innych najważniejszych wskazówek, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
239114 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla aparatu bazy danych Microsoft Jet 4.0
303528 JAK: Zapewnianie sprawnego działania bazy danych aparatu Jet 4.0
Powrót do początku
Więcej informacji

Pliki w dodatku Service Pack 7 dla aparatu Jet 4.0

Dodatek Service Pack 7 dla aparatu Jet 4.0 zawiera następujące pliki:
  Nazwa pliku     Wersja     Rozmiar  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.6508.2  561 424  Expsrv.dll     6.0.72.9589  380 957  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512 272  Msexcl40.dll    4.0.6726.0   319 760  Msjet40.dll     4.0.7328.0   1 507 600  Msjetoledb40.dll  4.0.6807.0   348 432  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151 824  Msjter40.dll    4.0.6508.0   53 520  Msjtes40.dll    4.0.7328.0   241 936  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213 264  Mspbde40.dll    4.0.6726.0   348 432  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422 160  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315 664  Msrepl40.dll    4.0.6726.0   553 232  Mstext40.dll    4.0.7328.0   258 320  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831 760  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614 672  Msxbde40.dll    4.0.6726.0   348 432  Vbajet32.dll    6.0.1.9431   30 749				
Uwaga: Rozmiar pliku może być nieco inny, ponieważ zależy on od wersji systemu Windows zainstalowanego na komputerze. Wersja pliku jest zawsze taka sama.

Powrót do początku
Materiały referencyjne
Podczas aktualizowania dodatku Service Pack 7 dla aparatu Jet 4.0 zostały zaktualizowane następujące pliki replikacji aparatu Jet 4.0:
 • Msreclr40.dll
 • Msrecr40.dll
 • Msrpfs40.dll
 • Mstrai40.exe
 • Mstran40.exe
Jeśli się planuje korzystanie z Menedżera replikacji aparatu Microsoft Jet, należy pobrać i zainstalować plik Jet4Repl.exe. Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak uzyskać plik Jet4Repl.exe, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
321076 Updated version of the Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 replication files is available in the Download Center
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące znanych problemów, które można rozwiązać przez zaktualizowanie wersji aparatu Microsoft Jet, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
239471 Jet 4.0 text IISAM allows users to append lines to system files
245676 Records newly inserted into Access database are not immediately available when reselecting
247140 Memory use climbs with multiple recordsets under a single Jet session/connection
248907 Append query on linked tables adds incorrect GUID values
250637 FIX: Jet 4.0 creates incorrect CREATE TABLE statements
251289 New row in linked SQL Server table disappears or appears as a duplicate of last record
254822 Find dialog box or Find methods jump to incorrect record in linked ODBC table
259287 FIX: ODBC error when you use scalar functions to insert timestamp with fractional value
263561 Non-BDE Paradox and dBase ISAM drivers
264766 POPRAWKA: Błąd #USUNIĘTO podczas wstawiania rekordów o kluczu podstawowym typu CHAR
268264 Run-time error 3433 when you import or export a text file
270704 Scaling errors when you query linked tables
277711 FIX: Updates to linked ODBC tables causes access violation in Msjet40.dll
282604 Microsoft Jet does not pass WHERE clause to ODBC data source
291162 Pole Autonumer duplikuje poprzednie wartości po skompaktowaniu i naprawieniu bazy danych
291529 Result of the Mid, the Left, or the Right function in query referring to memo column is incorrect in Access 2002
291541 ACC2002: Znaki w polu Memo są wyświetlane jako znaki zapytania
291546 Access displays #DELETED when you insert data with the same value into a non-unique key column of a remote table
293199 Mała wydajność przy otwieraniu obiektów w widoku projektu w programie Access uruchomionym w systemie Microsoft Windows NT 4.0
293657 #Deleted in a linked table that has a field of type UniqueIdentifier
239482 How to configure Jet 4.0 to prevent unsafe functions from running in Access 2000 and Access 2002
294907 Like "String*" criteria is incorrect on indexed (duplicates OK) fields that have DBCS characters
297355 Error message "Incorrect syntax near ',' (#170)" with a comma as a decimal separator
304084 Access quits when you add data through a query after you upgrade to Jet 4.0 Service Pack 5
304431 You receive a "Cannot include Memo, OLE or Hyperlink Object when you select unique values" error message
304536 FIX: "Object invalid or no longer set" error with Microsoft Jet
311159 FIX: Inefficient use of LIKE clause with Jet OLEDB Provider
319547 Unrelated rows in a subreport or a subform are returned when the Linkmaster property or the Linkchild property uses decimal fields
321850 You cannot open a partial replica file that is created in the Access 2002 format
322063 Data Transformation Services (DTS) reports a successful execution of a package even though the data is not transferred
328280 MapPoint and AccessLinks add-in for Excel cause errors to occur and may cause the application to stop responding
813696 FIX: Parameter query on linked tables returns no records
814811 ACC2002: Podczas otwierania plików bazy danych programu Access 2.0 pojawia się komunikat o błędzie „Błąd dysku lub sieci”
Powrót do początku
inf jet 4 0 aktualizacja service pack 7 7.0 sp siedem sp-7
Właściwości

Identyfikator artykułu: 282010 — ostatni przegląd: 12/05/2015 23:14:18 — zmiana: 15.0

Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbjet kbdownload kbinfo kbappcompatibility kbfile kbwinxpsp1fix KB282010
Opinia