Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Nie można uaktualnić programu Internet Explorer w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

Podczas próby zainstalowania programu Internet Explorer 10 lub 11 w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 operacja może nie zostać ukończona pomyślnie, a ponadto może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. Ten problem może wystąpić z różnych przyczyn. Aby pomyślnie zainstalować program Internet Explorer, wykonaj następujące czynności.

Uwagi
 • Program Internet Explorer 10 jest dołączony do systemów Windows 8 i Windows Server 2012. Nie trzeba więc instalować programu Internet Explorer 10 w tych systemach operacyjnych.
 • W przypadku próby ponownego zainstalowania programu Internet Explorer 10 po jego niedawnym odinstalowaniu proces instalacji może się nie powieść. Ten problem może wystąpić, jeśli system nie zakończył usuwania tymczasowych plików instalacji wymaganych przez proces instalacji początkowej. Jeśli niedawno odinstalowano program Internet Explorer 10, zaleca się odczekanie 20 minut przed jego ponownym zainstalowaniem.

Krok 1. Upewnienie się, że zainstalowano dodatek Service Pack 1 lub nowszy

W systemach Windows 7 i Windows 2008 R2 program Internet Explorer wymaga zainstalowania dodatku Service Pack 1 (SP1) lub nowszego.

Aby ustalić, jaki dodatek Service Pack jest zainstalowany, lub dowiedzieć się, jak zainstalować najnowszy dodatek Service Pack, zobacz centrum dodatków Service Pack i aktualizacji systemu Windows 7. W przypadku systemu Windows Server 2008 R2 zobacz Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

Aby uzyskać więcej informacji o minimalnych wymaganiach związanych z systemem operacyjnym, zobacz Wymagania systemowe dotyczące programu Internet Explorer 10 lub Wymagania systemowe dotyczące programu Internet Explorer 11.
 • Windows 7, wersja 32-bitowa z dodatkiem SP1 lub nowsze wersje
 • Windows 7, wersja 64-bitowa z dodatkiem SP1 lub nowsze wersje
 • Windows Server 2008 R2, wersja 32-bitowa z dodatkiem SP1 lub nowsze wersje
 • Windows Server 2008 R2, wersja 64-bitowa z dodatkiem SP1 lub nowsze wersje

Krok 2. Upewnienie się, że system operacyjny spełnia wymagania minimalne

Oprócz zainstalowania dodatku SP1 należy zadbać o to, aby komputer spełniał minimalne wymagania sprzętowe programu Internet Explorer 10 lub 11. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania systemowe dotyczące programu Internet Explorer 10 lub Wymagania systemowe dotyczące programu Internet Explorer 11.

Należy się też upewnić, że sterownik karty wideo jest zgodny z programem Internet Explorer 10. Przy próbie zainstalowania programu Internet Explorer 10 na komputerze z niezgodnym sterownikiem karty wideo może pojawić się komunikat z kodem błędu 9C57 lub 9C59. Aby sprawdzić zgodność sterownika karty wideo lub uzyskać najnowsze zgodne sterowniki, zobacz Nie można zainstalować programu Internet Explorer 10 w niektórych systemach z grafiką hybrydową.

Krok 3. Upewnienie się, że zainstalowano wymagane wstępnie aktualizacje

Instalowanie wymaganych wstępnie aktualizacji z usługi Windows Update

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz usługę Windows Update, klikając przycisk Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.
 2. W okienku nawigacji (po lewej) kliknij łącze Sprawdź aktualizacje.
 3. W oknie usługi Windows Update kliknij pozycję Dostępne są ważne aktualizacje: <liczba aktualizacji>, aby sprawdzić, czy na liście dostępnych aktualizacji znajduje się pozycja programu Internet Explorer 10 lub 11. Jeśli lista zawiera pozycję programu Internet Explorer 10 lub 11, wyczyść jej pole wyboru, aby wykluczyć ją przed zainstalowaniem pozostałych aktualizacji.

  Uwaga Jeśli podczas korzystania z usługi Windows Update zostanie zwrócony komunikat o błędzie, zobacz Rozwiązywanie problemu z niedziałającą usługą Windows Update.
 4. Ponownie uruchom komputer.

Ręczne instalowanie aktualizacji, jeśli nie można zainstalować ich przez usługę Windows Update

Jeśli nie można pomyślnie zainstalować ich z usługi Windows Update, należy zainstalować wymagane wstępnie aktualizacje ręcznie.

W przypadku programu Internet Explorer 10 zobacz wymagane wstępnie aktualizacje dla programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 7 z dodatkiem SP1
W przypadku programu Internet Explorer 11 zobacz wymagane wstępnie aktualizacje dla programu Internet Explorer 11

Krok 4. Upewnienie się, że jest używana właściwa wersja instalatora

Sugestia Sugeruje się wyłączenie oprogramowania antyszpiegowskiego i antywirusowego przed zainstalowaniem programu Internet Explorer 10. Wykonanie tej czynności może obniżyć poziom ustawień zabezpieczeń na komputerze. W przypadku ich wyłączenia należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe, aby zapewnić lepszą ochronę komputera, a następnie ponownie włączyć oprogramowanie antyszpiegowskie i antywirusowe po zainstalowaniu programu Internet Explorer.

Aby zainstalować program Internet Explorer 10, należy pobrać odpowiedniego instalatora programu Internet Explorer 10 dla używanej wersji systemu Windows, korzystając z jednego poniższych łączy. Nie wiesz, jaka wersja systemu Windows jest uruchomiona na komputerze?Uwaga Należy też upewnić się, że wybrany instalator jest odpowiedni dla wersji językowej używanego systemu Windows. W razie wybrania instalatora w wersji angielskiej, gdy system Windows ma inną wersję językową, proces instalacji przebiegnie w języku angielskim. Jednak wersja językowa zainstalowanego programu będzie zgodna z wersją językową używanego systemu Windows.
Więcej informacji
Instalowanie programu Internet Explorer w stanie czystego rozruchu
Jeśli nadal nie można zainstalować programu Internet Explorer, należy spróbować zainstalować go w stanie czystego rozruchu. W ramach czystego rozruchu system Windows jest uruchamiany przy użyciu minimalnego zestawu sterowników i programów startowych. Może to pomóc w wyeliminowaniu konfliktów oprogramowania podczas instalacji. Aby uruchomić system w trybie czystego rozruchu, zobacz Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows.


internet explorer 10 ie10 Error 9c59
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2820688 — ostatni przegląd: 05/29/2015 12:06:00 — zmiana: 6.0

Windows Internet Explorer 10, Internet Explorer 11

 • kbquadrantinstall kbcip kbconsumer kbprodselector KB2820688
Opinia