Jak skonfigurować program Internet Explorer w celu pobierania więcej niż dwóch plików jednocześnie

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Opis problemu
Domyślnie w programie Windows Internet Explorer 7 i we wcześniejszych wersjach liczba plików pobieranych jednocześnie jest ograniczona do dwóch. W programie Windows Internet Explorer 8 liczba plików pobieranych jednocześnie jest ograniczona do sześciu. Tę zmianę wprowadzono dlatego, że obecnie większość użytkowników używa szybszych połączeń. W przypadku połączeń telefonicznych nadal są stosowane limity z wcześniejszych wersji programu.

W tym artykule przedstawiono sposób zwiększenia limitu liczby plików pobieranych jednocześnie do 10.


Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Automatyczne rozwiązywanie problemu
Aby zwiększyć limit liczby plików pobieranych jednocześnie do 10, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.

Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.
Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?
Samodzielne rozwiązywanie problemu
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows XP

Aby zwiększyć limit liczby plików pobieranych jednocześnie do 10, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. W rejestrze zlokalizuj następujący klucz:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, kliknij pozycję Wartość DWORD i dodaj następujące wartości rejestru:
  Nazwa wartości: MaxConnectionsPer1_0Server
  Dane wartości: 10
  System: Dziesiętny

  Nazwa wartości: MaxConnectionsPerServer
  Dane wartości: 10
  System: Dziesiętny
 4. Zakończ Edytor rejestru.

Internet Explorer 8.0

Jak skonfigurować limit połączeń przez zmodyfikowanie klucza rejestru

 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. W rejestrze zlokalizuj następujący klucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPERSERVER
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, kliknij pozycję Wartość DWORD i dodaj następujące wartości rejestru:
  Nazwa wartości: iexplore.exe
  Dane wartości: 10
  System: Dziesiętny

  Uwaga Jako tę wartość należy ustawić wybrany limit połączeń protokołu HTTP 1.1. Ustawienie tej wartości na 10 spowoduje zwiększenie limitu połączeń do 10.
 4. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPER1_0SERVER
 5. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, kliknij pozycję Wartość DWORD i dodaj następujące wartości rejestru:
  Nazwa wartości: iexplore.exe
  Dane wartości: 10
  System: Dziesiętny

  Uwaga Jako tę wartość należy ustawić wybrany limit połączeń protokołu HTTP 1.1. Ustawienie tej wartości na 10 spowoduje zwiększenie limitu połączeń do 10.
 6. Zakończ Edytor rejestru.

Jak skonfigurować limit połączeń za pomocą zasad grupy

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie gpedit.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Rozwiń węzeł Konfiguracja użytkownika, rozwiń węzeł Szablony administracyjne, rozwiń węzeł Składniki systemu Windows, rozwiń węzeł Internet Explorer, rozwiń węzeł Funkcje zabezpieczeń, a następnie rozwiń węzeł AJAX.
 3. Ustaw odpowiednie wartości opcji Maksymalna liczba połączeń na serwer (HTTP 1.0) i Maksymalna liczba połączeń na serwer (HTTP 1.1). Aby zastosować te zmiany, należy zaktualizować zasady lub ponownie uruchomić komputer.
Czy problem został rozwiązany?
Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
Więcej informacji
W celu zapewnienia zgodności z bieżącymi standardami internetowymi (dokument Request for Comments 2068) w programie Internet Explorer ograniczono liczbę równolegle pobieranych plików do dwóch i jednego w kolejce do pobrania. Ta konfiguracja stanowi funkcję przeglądarki. Jednak w związku ze zwiększaniem się szybkości i łącznej liczby połączeń dostępnych na serwerach internetowych ograniczenie do dwóch połączeń może okazać się zbyt restrykcyjne.
automatyczne rozwiązywanie problemu wersja IE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 282402 — ostatni przegląd: 09/28/2011 06:28:00 — zmiana: 8.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows Internet Explorer 8

 • kbenduser kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbmsifixme kbfixme kbhowto KB282402
Opinia