Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS13-094: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Outlook 2007: 12 listopada 2013

Wprowadzenie
Ta aktualizacja eliminuje lukę w zabezpieczeniach programu Microsoft Outlook, która umożliwia ujawnienie informacji po otwarciu lub wyświetleniu podglądu specjalnie przygotowanej wiadomości e-mail.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-094. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, przejdź do jednej z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web: 

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Informacje dotyczące pobierania

Ta aktualizacja jest dostępna do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Po zastosowaniu tej aktualizacji mogą wystąpić problemy z weryfikowaniem certyfikatów S/MIME w programie Microsoft Outlook. Ten problem występuje dlatego, że aktualizacja wyłącza pobieranie zdalnych certyfikatów pośredniczących w programie Outlook.

Jeśli występują takie problemy lub jeśli jest używana instalacja w przedsiębiorstwie wymagająca pobierania certyfikatów zdalnych, do których odwołuje się rozszerzenie dostępu do informacji o urzędach certyfikacji, można skonfigurować klucz rejestru w celu włączenia pobierania zdalnych certyfikatów pośredniczących w programie Microsoft Outlook.

Ostrzeżenie Skonfigurowanie klucza rejestru w celu włączenia pobierania zdalnych certyfikatów pośredniczących spowoduje usunięcie mechanizmów ochrony zapewnianych przez tę aktualizację.

Ważne Należy rozważnie wykonywać czynności podane w tej sekcji. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może być przyczyną poważnych problemów. Przed wprowadzeniem modyfikacji należy utworzyć kopię zapasową rejestru, aby umożliwić przywrócenie go w razie problemów.

Aby włączyć pobieranie zdalnych certyfikatów pośredniczących w programie Outlook po zastosowaniu tej aktualizacji, należy skonfigurować następującą wartość rejestru:

Lokalizacja rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security


Nazwa DWORD: EnableAIACertExtension
Dane wartości: 1


Uwagi
  • Jeśli podklucz Security i wpis DWORD EnableAIACertExtension nie istnieją, trzeba je utworzyć.
  • Aby wyłączyć sprawdzanie, należy ustawić dane wartości na 0 (0 jest wartością domyślną).
Ponadto można stosować tę zmianę wartości rejestru w całych domenach przy użyciu zasad grupy. Aby uzyskać więcej informacji o zasadach grupy, zobacz artykuł Kolekcja zasad grupy w witrynie TechNet.

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie: dodatek Service Pack 3 dla pakietu Microsoft Office 2007.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zatrzymać wszystkie powiązane usługi i zamknąć wszystkie aplikacje mogące korzystać z powiązanych plików.

Zobacz „Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows” w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Informacje o usuwaniu

Uwaga Nie zaleca się usuwania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Uwaga Podczas usuwania tej aktualizacji zabezpieczeń może zostać wyświetlony monit o włożenie dysku pakietu Microsoft Office. Ponadto opcja odinstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą elementu Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania może nie być dostępna. Istnieje kilka możliwych przyczyn tego problemu.

Zobacz Informacje na temat możliwości odinstalowania aktualizacji pakietu Office w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje aktualizację zabezpieczeń 2825999.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa elementu Data i godzina w Panelu sterowania.
Wszystkie obsługiwane wersje programu Outlook 2007 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTime
Cnfnot32.exe_000412.0.6650.5000140,12031-Aug-201108:46
Contab32.dll12.0.6650.5000128,37631-Aug-201108:46
Dlgsetp.dll12.0.6658.500088,36808-Feb-201201:47
Dumpster.dll12.0.6650.500034,20831-Aug-201108:46
Emsmdb32.dll_000512.0.6672.50001,548,46404-Jan-201306:39
Envelope.dll12.0.6652.5000154,00022-Sep-201104:43
Exsec32.dll_000112.0.6685.5000393,88006-Sep-201303:18
Impmail.dll12.0.6658.5000138,53608-Feb-201201:47
Mimedir.dll12.0.6658.5000340,76008-Feb-201201:47
Mlcfg32.cpl_000112.0.6650.500082,31231-Aug-201108:46
Mspst32.dll_000412.0.6675.50001,120,40013-Feb-201304:32
Olkfstub.dll12.0.6650.5000253,82431-Aug-201108:46
Olmapi32.dll12.0.6672.50003,019,37604-Jan-201306:40
Omsmain.dll12.0.6650.5000661,88831-Aug-201101:08
Omsxp32.dll12.0.6650.5000194,44831-Aug-201101:08
Outlmime.dll12.0.6679.5000599,77609-May-201307:57
Outlook.exe12.0.6680.500013,016,24821-Jun-201311:15
Outlph.dll12.0.6670.5000177,27208-Nov-201206:02
Pstprx32.dll12.0.6658.5000422,18408-Feb-201201:47
Recall.dll12.0.6658.500038,69608-Feb-201201:47
Rm.dll12.0.6650.500075,62431-Aug-201108:46
Rtfhtml.dll12.0.6658.5000411,44009-Feb-201207:30
Scanost.exe12.0.6650.500054,10431-Aug-201108:46
Scanpst.exe_000212.0.6650.500037,27231-Aug-201108:46
Scnpst32.dll12.0.6650.5000273,83231-Aug-201108:46
Scnpst64.dll12.0.6650.5000282,03231-Aug-201108:46
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2825644 — ostatni przegląd: 03/24/2014 13:03:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Office Outlook 2007

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2825644
Opinia