Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Często zadawane pytania dotyczące pliku Ctfmon.exe

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL282599
Klienci z sektora małych przedsiębiorstw znajdą dodatkowe zasoby edukacyjne i dotyczące rozwiązywania problemów w witrynie pomocy technicznej dla małych przedsiębiorstw.
Streszczenie
Podczas pracy w dowolnym programie pakietu Microsoft Office XP plik Ctfmon.exe (Ctfmon) jest uruchamiany w tle i pozostaje uruchomiony nawet po zamknięciu wszystkich programów pakietu Office.

W tym artykule znajdują się odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania dotyczące pliku Ctfmon.exe Usług tekstowych Microsoft, który jest ładowany po zainstalowaniu funkcji Alternatywny typ wprowadzania danych przez użytkownika pakietu Office XP. W tym artykule zawarto odpowiedzi na następujące pytania:
 • Co to jest plik Ctfmon.exe (ctfmon)?
 • Do czego plik Ctfmon.exe służy?
 • Czy mogę usunąć plik Ctfmon.exe?
 • Dlaczego plik Ctfmon.exe nie znika po usunięciu go z programu MSConfig?
 • Po odinstalowaniu alternatywnych sposobów wprowadzania danych z pakietu Office XP plik Ctfmon.exe nadal jest ładowany. Co jeszcze muszę zrobić, aby zapobiec jego uruchamianiu?
 • Ile zasobów systemowych zużywa uruchomiony plik Ctfmon.exe?
 • Czy zamiast nieustannego działania mogę uruchamiać plik Ctfmon.exe na żądanie?
 • Czy kliknięcie przycisku Zakończ zadanie dla procesu Ctfmon.exe spowoduje jakieś problemy?
 • Czy plik Ctfmon.exe działa tak samo we wszystkich systemach operacyjnych?
Więcej informacji

Co to jest plik Ctfmon.exe (ctfmon)?

Plik Ctfmon.exe aktywuje narzędzie do obsługi alternatywnych sposobów wprowadzania danych tekstowych przez użytkownika i pasek języka pakietu Microsoft Office.

Do czego plik Ctfmon.exe służy?

Plik Ctfmon.exe monitoruje aktywne okna i udostępnia obsługę usługi wprowadzania tekstu dla rozwiązań do rozpoznawania mowy i pisma ręcznego, klawiatury, tłumaczenia i innych technologii alternatywnych sposobów wprowadzania danych przez użytkownika.

Czy mogę usunąć plik Ctfmon.exe?

Usunięcie pliku Ctfmon.exe jest niezalecane, ponieważ może prowadzić do problemów w działaniu programów pakietu Office XP. Aby zapobiec uruchamianiu pliku Ctfmon.exe, wykonaj poniższe kroki.

Krok 1. Odinstalowanie alternatywnych sposobów wprowadzania danych

Aby odinstalować funkcję alternatywnych sposobów wprowadzania danych, w programie instalacyjnym pakietu Office XP ustaw jej stan instalacji na wartość Niedostępne.

Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0:
 1. Zamknij wszystkie programy pakietu Office.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj/Usuń programy.
 4. Na karcie Zainstaluj/Odinstaluj zaznacz pozycję Microsoft pakiet Office XP, gdzie pakiet Office XP to nazwa używanego pakietu Office. Jeśli używasz autonomicznej wersji jednego z programów pakietu Office, zaznacz na liście odpowiedni program. Kliknij pozycję Dodaj/Usuń.
 5. W oknie dialogowym Opcje trybu konserwacji wybierz pozycję Dodaj lub usuń funkcje i kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie opcji instalacji dla wszystkich aplikacji i narzędzi pakietu Office.
 6. Kliknij znak plus (+) obok węzła Funkcje wspólne pakietu Office, aby go rozwinąć.
 7. Kliknij ikonę obok pozycji Alternatywne sposoby wprowadzania danych przez użytkownika i wybierz wartość Niedostępne.
 8. Kliknij przycisk Aktualizuj.
UWAGA Jeśli na komputerze jest zainstalowanych kilka pakietów i programów pakietu Office XP, na przykład pakiet Office XP Professional i program Publisher 2002, należy powtórzyć opisane powyżej czynności dla każdego zainstalowanego wystąpienia.

Systemy Microsoft Windows 2000 i Microsoft Windows XP
 1. Zamknij wszystkie programy pakietu Office.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. UWAGA W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 3. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj/Usuń programy.UWAGA W systemie Windows XP należy kliknąć opcję Dodaj lub usuń programy.

 4. Na liście Aktualnie zainstalowane programy zaznacz pozycję Microsoft pakiet Office XP, gdzie pakiet Office XP to nazwa używanego pakietu Office. Jeśli używasz autonomicznej wersji jednego z programów pakietu Office, zaznacz na liście odpowiedni program. Kliknij przycisk Zmień.
 5. W oknie dialogowym Opcje trybu konserwacji wybierz pozycję Dodaj lub usuń funkcje i kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie opcji instalacji dla wszystkich aplikacji i narzędzi pakietu Office.
 6. Kliknij znak plus (+) obok węzła Funkcje wspólne pakietu Office, aby go rozwinąć.
 7. Kliknij ikonę obok pozycji Alternatywne sposoby wprowadzania danych przez użytkownika i wybierz wartość Niedostępne.
 8. Kliknij przycisk Aktualizuj.
UWAGA Jeśli na komputerze jest zainstalowanych kilka pakietów i programów pakietu Office XP, na przykład pakiet Office XP Professional i program Publisher 2002, należy powtórzyć opisane powyżej czynności dla każdego zainstalowanego wystąpienia.

Krok 2. Usunięcie alternatywnych sposobów wprowadzania danych przez użytkownika z usług tekstowych

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Usługi tekstowe..UWAGA W systemie Windows XP kliknij pozycję Data, godzina, język i opcje regionalne, a następnie kliknij opcję Opcje regionalne i językowe. Na karcie Języki kliknij przycisk Szczegóły.

 3. W obszarze Zainstalowane usługi zaznacz każdy wymieniony sposób wprowadzania danych, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby je usunąć. Każdy sposób musi zostać usunięty z wyjątkiem następującej usługi:
Angielski (Stany Zjednoczone) — domyślna klawiatura 101 (Stany Zjednoczone)

Krok 3. Uruchomienie polecenia Regsvr32 /U na plikach Msimtf.dll i Msctf.dll

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz następujące polecenie:
  Regsvr32.exe /u msimtf.dll
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. Powtórz kroki 1–3 dla pliku Msctf.dll.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu usuwania pliku CTFMon.exe, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
313176 Programy mogą być nieoczekiwanie uruchamiane i zamykane oraz ich okna mogą losowo przełączać fokus

Dlaczego plik Ctfmon.exe nie znika po usunięciu go z programu MSConfig?

Usunięcie pliku Ctfmon.exe z programu MSConfig nie wyłącza usługi Ctfmon.exe. Więcej informacji o wyłączaniu usługi Ctfmon.exe zawarto w sekcji „Czy mogę usunąć plik Ctfmon.exe” wcześniej w tym artykule.

Po odinstalowaniu alternatywnych sposobów wprowadzania danych z pakietu Office XP plik Ctfmon.exe nadal jest ładowany. Co jeszcze muszę zrobić, aby zapobiec jego uruchamianiu?

W odróżnieniu od funkcji Alternatywne sposoby wprowadzania danych przez użytkownika, pliku Ctfmon.exe nie można odinstalować. Jest on składnikiem systemowym. Więcej informacji o wyłączaniu usługi Ctfmon.exe zawarto w sekcji „Czy mogę usunąć plik Ctfmon.exe” wcześniej w tym artykule.

Ile zasobów systemowych zużywa uruchomiony plik Ctfmon.exe?

Jeśli zaawansowane usługi tekstowe są wyłączone, plik Ctfmon.exe zużywa niewiele zasobów systemowych. Zaawansowane usługi tekstowe to technologie wprowadzania danych (rozpoznawanie mowy, rozpoznawanie pisma ręcznego i edytory IME), które są kontrolowane przez plik Ctfmon.exe za pośrednictwem narzędzia do obsługi sposobów wprowadzania tekstu.

Czy zamiast nieustannego działania mogę uruchamiać plik Ctfmon.exe na żądanie?

System alternatywnych sposobów wprowadzania danych przez użytkownika nie jest przystosowany do ładowania i zamykania według potrzeb.

Czy mogę kliknąć przycisk „Zakończ zadanie” w oknie dialogowym Menedżer zadań lub Zamykanie programu dla procesu Ctfmon.exe?

Nie. Ręczne kończenie procesu Ctfmon.exe jest niezalecane. Aby zakończyć działanie procesu Ctfmon.exe, najlepiej wykonać czynności opisane w sekcji „Czy mogę usunąć plik Ctfmon.exe”.

Czy plik Ctfmon.exe działa tak samo we wszystkich systemach operacyjnych?

Ogólnie rzecz biorąc, tak. Plik Ctfmon.exe wykonuje te same zadania w różnych systemach operacyjnych Microsoft Windows.

Dodatkowe informacje

Ctfmon.exe jest plikiem odpowiedzialnym za obsługę technologii alternatywnych sposobów wprowadzania danych przez użytkownika. Uruchamia składnik Pasek języka (na pasku zadań systemu) i pozostaje uruchomiony w tle nawet po zamknięciu programu pakietu Office XP. Ponadto jest uruchamiany razem z systemem Windows i pozostaje uruchomiony w tle niezależnie od tego, czy jakikolwiek program pakietu Office XP zostanie otwarty.

Plik Ctfmon.exe jest zaprojektowany do ciągłego działania w tle podczas sesji systemu Windows, gdy zainstalowano składniki alternatywnych sposobów wprowadzania danych przez użytkownika pakietu Office XP.
WD2002 prb COrg2002 PPT2002 PPT OFFXP inf kbspeech kbhandwritting
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 282599 — ostatni przegląd: 05/22/2013 14:10:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • kbfaq kbhowto KB282599
Opinia
dy>