JAK: Lokalna instalacja sterownika drukarki zdalnej

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL282842
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku sposób lokalnej instalacji sterownika drukarki podłączonej do zdalnego komputera.

Aby lokalnie zaktualizować sterownik drukarki zdalnej, podłączonej do serwera wydruku z systemem Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows XP, należy zalogować się jako administrator. W celu zmniejszenia całkowitego kosztu eksploatacji, podczas aktualizowania sterownika drukarki na serwerze sterownik jest automatycznie aktualizowany także na komputerze klienckim.


Instalacja sterownika drukarki na komputerze z systemem Windows XP

Aby zainstalować sterownik drukarki lokalnie na komputerze z systemem Windows XP:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonęDrukarki i inny sprzęt, a następnie kliknij pozycjęDrukarki i faksy.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę, aby uruchomić Kreatora dodawania drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij opcję Drukarka lokalna. Kliknij, aby wyczyścić opcjęAutomatycznie wykryj i zainstaluj, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij opcjęUtwórz nowy port, a następnie w sekcji Typ portu kliknij opcję Port lokalny.
 5. W polu Nazwa portu wpisz ścieżkę do drukarki w niżej podanym formacie. Parametr serwer jest nazwą serwera wydruku, a drukarka to nazwa drukarki:
  \\serwer\drukarka
 6. Kliknij przycisk Dalej, a następnie zaznacz sterownik drukarki przeznaczony dla systemu Windows 2000 lub Windows XP.
 7. Kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć pracę kreatora.

Instalacja sterownika drukarki na komputerze z systemem Windows 2000

Aby zainstalować sterownik drukarki lokalnie na komputerze z systemem Windows 2000:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę, aby uruchomić Kreatora dodawania drukarki.
 3. Kliknij opcję Drukarka lokalna, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij opcję Utwórz nowy port, kliknij pozycję Local Port, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. W oknie dialogowym Nazwa portu wpisz ścieżkę do drukarki w niżej podanym formacie. Parametr serwer jest nazwą serwera wydruku, a drukarka to nazwa drukarki:
  \\serwer\drukarka
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
UWAGA: Zastosowanie procedury opisanej w tej sekcji powoduje, że zadanie drukowania jest wykonywane lokalnie, a następnie kierowane na ścieżkę sieciową. W przypadku wykonania tej procedury aktualizowanie sterownika drukarki na serwerze wydruku nie powoduje automatycznej aktualizacji po stronie klienckiej.

Jeżeli użytkownik jest uprawniony do manipulacji sterownikami drukarki na serwerze wydruku, to zmiana sterownika po stronie klienckiej w rzeczywistości odbywa się na serwerze wydruku.


kbprint
Właściwości

Identyfikator artykułu: 282842 — ostatni przegląd: 12/05/2015 23:23:46 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbenv KB282842
Opinia