Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Ustawienia prywatności są stosowane tylko do strefy Internet

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL282846
Symptomy
Preferencje prywatności określone za pomocą suwaka na karcie Prywatność w opcjach internetowych okna dialogowego Zaawansowane ustawienia prywatności (po kliknięciu przycisku Zaawansowane) lub okna dialogowego Akcje prywatności dla witryny (po kliknięciu przycisku Edytuj) są stosowane tylko do strefy Internet.
Przyczyna
Ustawienia prywatności zostały zaprojektowane tak, aby działały tylko w strefie Internet. Wszystkie pliki cookie z witryn sieci Web w strefach Lokalny intranet i Zaufane witryny są automatycznie akceptowane lub odtwarzane; żadne pliki cookie z witryn sieci Web w strefie Witryny z ograniczeniami nie są akceptowane lub odtwarzane.
Obejście problemu
Aby określić reguły filtrowania plików cookie dla witryn w strefie Lokalny intranet lub Zaufane witryny, zaimportuj niestandardowy plik preferencji prywatności, który określa reguły filtrowania plików cookie w tych strefach. Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia niestandardowego pliku preferencji prywatności, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:UWAGA: Nie można określić reguł filtrowania plików cookie dla strefy Witryny z ograniczeniami. Po dodaniu witryny do strefy Lokalny intranet, Zaufane witryny lub Witryny z ograniczeniami z użyciem jej nazwy NetBIOS lub nazwy hosta i następnie po połączeniu się z tą witryną z użyciem adresu IP program Internet Explorer będzie interpretował witrynę jako witrynę znajdującą się w strefie Internet, a nie w strefie Lokalny intranet, Zaufane witryny lub Witryny z ograniczeniami. Podobnie po usunięciu zaznaczenia opcjiUwzględnij wszystkie lokalne witryny (sieć intranet), które nie należą do innych streforazUwzględnij wszystkie witryny, które nie używają serwera proxyw oknie dialogowym Witryny lokalnego intranetu i usunięciu wszystkich witryn w oknie dialogowym Zaawansowane dla strefy Lokalny intranet, program Internet Explorer będzie interpretował witryny znajdujące się w strefie Lokalny intranet jako witryny znajdujące się w Internecie, a nie lokalnym intranecie. W takich przypadkach zostaną użyte reguły filtrowania plików cookie określone za pomocą suwaka na karcie Prywatność w opcjach internetowych lub w oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia prywatności (po kliknięciu przycisku Zaawansowane). Nie można dodawać witryn lokalnego intranetu w oknie dialogowym Akcje prywatności dla witryny z użyciem nazwy NetBIOS lub nazwy hosta.
Stan
Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak dostosować ustawienia prywatności w programie Internet Explorer 6, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283185 Jak zarządzać plikami cookie w programie Internet Explorer 6
Właściwości

Identyfikator artykułu: 282846 — ostatni przegląd: 07/24/2007 06:34:00 — zmiana: 2.4

  • Microsoft Internet Explorer 6.0
  • kbtool msient msiew98 kbprb KB282846
Opinia
cript>