Opis nowego narzędzia wiersza polecenia, Defrag.exe, dołączonego do systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL283080
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano narzędzie wiersza polecenia Defrag.exe dołączone do systemu Windows XP.
Więcej informacji
Narzędzie wiersza polecenia Defrag.exe lokalizuje i konsoliduje pofragmentowane pliki rozruchowe, pliki danych i foldery na woluminach lokalnych.

Przy zapisywaniu plików nie zawsze są one zapisywane jako cały plik lub folder w ciągłym obszarze. Pliki są zapisywane w pierwszym dostępnym obszarze na woluminie. Jeśli duża część woluminu jest zajęta przez pliki i foldery, większość nowych plików jest zapisywana w kawałkach, w różnych miejscach na woluminie. Po usunięciu plików lub folderów pozostałe po nich puste miejsca są wypełniane losowo przez nowo zapisywane pliki.

Narzędzie Defrag.exe znajduje się w folderze %SystemRoot%\System32. Jest ono przeznaczone przede wszystkim do używania w skryptach przez administratorów systemu.

Defragmentować można woluminy dyskowe sformatowane jako FAT, FAT32 lub NTFS. Narzędzie Defrag działa zarówno dla dysków dynamicznych, jak i podstawowych.

Parametry wiersza polecenia i ich objaśnienia

Użycie

defragwolumin[-a] [-f] [-v] [-?]

Parametry

wolumin
Litera dysku lub punkt instalacji woluminu, który ma być zdefragmentowany

-a
Tylko analiza

-f
Wymusza defragmentację woluminu, niezależnie od tego, czy wymaga on defragmentacji, nawet jeśli jest mało wolnego miejsca

-v
Dane wyjściowe w trybie pełnym

-?
Wyświetla tekst pomocy

UWAGA: Na woluminie musi być przynajmniej 15 % wolnego miejsca, aby narzędzie Defrag całkowicie i prawidłowo go zdefragmentowało. Narzędzie Defrag używa tego miejsca jako obszaru sortowania dla fragmentów plików. Jeśli na woluminie jest mniej niż 15 % wolnego miejsca, narzędzie Defrag defragmentuje go tylko częściowo.

Aby przerwać proces defragmentacji, w wierszu polecenia naciśnij klawisze CTRL+C.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 283080 — ostatni przegląd: 12/05/2015 23:27:19 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB283080
Opinia