Jak uaktualnić profile systemu Windows 98 lub Windows Millennium Edition do profili użytkowników domeny systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL283253
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak uaktualnić klienta z systemem Microsoft Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition, na którym istnieją profile użytkowników, do klienta z systemem Microsoft Windows XP. Następujące kroki pozwalają na zachowanie profili systemu Windows 98 lub Windows Millennium Edition (Me) w procesie uaktualniania.
Więcej informacji
Najlepszą metodą zachowania profili jest dołączenie komputera do domeny w trakcie procesu uaktualniania. W innym wypadku trzeba transferować informacje o profilu do profilu systemu Windows XP.

W trakcie procesu uaktualniania, na etapie konfigurowania sieci, administrator ma możliwość dołączenia komputera do domeny lub grupy roboczej. Dołączając komputer do domeny, zapewnia, że wszystkie istniejące profile są pomyślnie migrowane do instalacji systemu Windows XP.

Jeśli administrator nie dołączy komputera do domeny w trakcie procesu uaktualniania, musi zastosować następującą metodę:
  1. Należy dołączyć uaktualniony komputer do domeny docelowej.
  2. Wszyscy przyszli użytkownicy muszą się zalogować, a następnie wylogować (wygeneruje to profile).
  3. Należy skopiować odpowiedni folder Application Data (Dane aplikacji) z profili systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me do nowo utworzonych profili użytkowników.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 283253 — ostatni przegląd: 01/12/2015 17:18:43 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbupgrade kbenv KB283253
Opinia