MS13-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 1.1 SP1 w systemach Windows XP SP3, Windows Server 2003 x64 Edition SP2, Windows Server 2003 dla syst. op. na proc. Itanium SP2, Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2: 9 lipca 2013

Wprowadzenie
Ta aktualizacja umożliwia wyeliminowanie luki w zabezpieczeniach programu Microsoft .NET Framework, która umożliwia zdalne wykonywanie kodu w systemie klienta po wyświetleniu przez użytkownika specjalnie przygotowanej strony sieci Web w przeglądarce sieci Web z możliwością uruchamiania aplikacji przeglądarki XAML (aplikacji XBAP).
Streszczenie
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-052. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna
Więcej informacji

Informacje dotyczące pobierania

Ta aktualizacja jest dostępna do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2844699 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

O ile aktualizowane pliki nie są zablokowane ani używane, po zastosowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać systemu.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:

2742597 MS13-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows XP, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2003 dla syst. op. na proc. Itanium, Windows Vista i Windows Server 2008: 8 stycznia 2013

Informacje o usuwaniu aktualizacji

Uwaga Nie zaleca się usuwania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTime
Aspnet_filter.dll1.1.4322.250324,57603-Apr-201301:00
Aspnet_isapi.dll1.1.4322.2503258,04803-Apr-201301:00
Aspnet_wp.exe1.1.4322.250332,76803-Apr-201301:00
CORPerfMonExt.dll1.1.4322.250381,92002-Apr-201323:48
Mscoree.dll4.0.31106.0297,80805-Nov-200922:17
Mscorees.dll4.0.31106.011,60005-Nov-200922:17
Mscorie.dll1.1.4322.250386,01602-Apr-201323:48
Mscorjit.dll1.1.4322.2503315,39202-Apr-201323:46
Mscorld.dll1.1.4322.2503102,40002-Apr-201323:48
Mscorlib.dll1.1.4322.25032,142,20804-Apr-201300:46
Mscorsn.dll1.1.4322.250377,82402-Apr-201323:48
Mscorsvr.dll1.1.4322.25032,527,23202-Apr-201323:47
System.dll1.1.4322.25031,232,89604-Apr-201300:46
System.Drawing.dll1.1.4322.2503471,04004-Apr-201300:47
System.Security.dll1.1.4322.250381,92004-Apr-201300:47
System.Windows.Forms.dll1.1.4322.25032,064,38404-Apr-201300:47
Mscorlib.ldoNot Applicable10,92402-Apr-201323:42
Mscorwks.dll1.1.4322.25032,519,04002-Apr-201323:47
System.Web.dll1.1.4322.25031,269,76004-Apr-201300:46
System.ldoNot Applicable11,87603-Apr-201301:05

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
 • Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1 w razie używania tego programu z:
  • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3
  • Windows Server 2003 x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2833941 — ostatni przegląd: 07/12/2013 16:06:00 — zmiana: 1.0

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2833941
Opinia