MS13-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86 z dodatkiem Service Pack 2: 9 lipca 2013

Wprowadzenie
Ta aktualizacja umożliwia wyeliminowanie luki w zabezpieczeniach programu Microsoft .NET Framework, która umożliwia zdalne wykonywanie kodu w systemie klienta po wyświetleniu przez użytkownika specjalnie przygotowanej strony sieci Web w przeglądarce sieci Web z możliwością uruchamiania aplikacji przeglądarki XAML (aplikacji XBAP).
Streszczenie
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-052. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna
Więcej informacji

Informacje dotyczące pobierania

Ta aktualizacja jest dostępna do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2844699 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

O ile aktualizowane pliki nie są zablokowane ani używane, po zastosowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać systemu.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:

2698032 MS12-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86 z dodatkiem Service Pack 2: 13 listopada 2012

Informacje o usuwaniu aktualizacji

Uwaga Nie zaleca się usuwania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86
Składnik usługi GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
Corperfmonext.dll1.1.4322.250381,92023-Apr-201323:56
Mscorjit.dll1.1.4322.2503315,39223-Apr-201323:57
Mscorlib.dll1.1.4322.25032,142,20819-Apr-201322:35
Mscorlib.ldoNot Applicable10,92425-Apr-201315:23
Mscorsvr.dll1.1.4322.25032,527,23223-Apr-201323:57
Mscorwks.dll1.1.4322.25032,519,04023-Apr-201323:57
Netfxupdate.exe1.0.3705.382,98402-Feb-201109:44
Setregni.exe1.1.4322.203566,60002-Feb-201109:44
Sy52106.dll1.1.4322.25031,232,89619-Apr-201322:36
System.ldoNot Applicable11,87625-Apr-201315:23
Togac.exe1.1.4322.225166,60002-Feb-201109:45
Składnik usługi LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
Corperfmonext.dll1.1.4322.250381,92023-Apr-201323:56
Mscorjit.dll1.1.4322.2503315,39223-Apr-201323:57
Mscorlib.dll1.1.4322.25032,142,20819-Apr-201322:35
Mscorlib.ldoNot Applicable10,92425-Apr-201315:23
Mscorsvr.dll1.1.4322.25032,527,23223-Apr-201323:57
Mscorwks.dll1.1.4322.25032,519,04023-Apr-201323:57
Netfxupdate.exe1.0.3705.382,98402-Feb-201109:41
Setregni.exe1.1.4322.203566,60002-Feb-201109:42
Sy52106.dll1.1.4322.25031,232,89619-Apr-201322:36
System.ldoNot Applicable11,87625-Apr-201315:23
Togac.exe1.1.4322.225166,60002-Feb-201109:42

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
  • Microsoft .NET Framework 1,1 z dodatkiem Service Pack 1 w razie używania tego programu z:
    • Wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach x86
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Propriedades

ID do Artigo: 2833949 - Última Revisão: 07/12/2013 16:10:00 - Revisão: 1.0

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2833949
Comentários