MS13-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 4.5 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2: 9 lipca 2013

Wprowadzenie
Ta aktualizacja umożliwia wyeliminowanie luki w zabezpieczeniach programu Microsoft .NET Framework, która umożliwia zdalne wykonywanie kodu w systemie klienta po wyświetleniu przez użytkownika specjalnie przygotowanej strony sieci Web w przeglądarce sieci Web z możliwością uruchamiania aplikacji przeglądarki XAML (aplikacji XBAP).
Streszczenie
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-052. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna
Więcej informacji

Informacje dotyczące pobierania

Ta aktualizacja jest dostępna do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2844699 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

O ile aktualizowane pliki nie są zablokowane ani używane, po zastosowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać systemu.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.

Informacje o usuwaniu aktualizacji

Uwaga Nie zaleca się usuwania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86
Składnik usługi GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
WPFFontCache_v0400.exe4.0.30319.18049770,16813-Apr-201301:18
Wpftxt_v0400.dll4.0.30319.18049935,00813-Apr-201301:18
Składnik usługi LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
WPFFontCache_v0400.exe4.0.30319.19077770,16812-Apr-201309:33
Wpftxt_v0400.dll4.0.30319.19077935,00812-Apr-201309:33
Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x64
Składnik usługi GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
WPFFontCache_v0400.exe4.0.30319.180491,012,34413-Apr-201301:37
WPFFontCache_v0400.exe4.0.30319.18049770,16813-Apr-201301:18
Wpftxt_v0400.dll4.0.30319.180491,217,12013-Apr-201301:37
Wpftxt_v0400.dll4.0.30319.18049935,00813-Apr-201301:18
Składnik usługi LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
WPFFontCache_v0400.exe4.0.30319.190771,012,34412-Apr-201309:49
WPFFontCache_v0400.exe4.0.30319.19077770,16812-Apr-201309:33
Wpftxt_v0400.dll4.0.30319.190771,217,12012-Apr-201309:49
Wpftxt_v0400.dll4.0.30319.19077935,00812-Apr-201309:33

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 w razie używania tego programu z:
    • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2
    • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Propriedades

ID do Artigo: 2835622 - Última Revisão: 07/12/2013 16:30:00 - Revisão: 1.0

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2835622
Comentários