JAK: Używanie konfiguracji alternatywnej do łączności z wieloma sieciami w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL283676
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano korzystanie z funkcji Konfiguracja alternatywna w celu ustanowienia łączności z wieloma sieciami.Użytkownicy mobilni mogą używać funkcji Konfiguracja alternatywna do utrzymywania ciągłego działania sieci zarówno w biurze, jak i w domu, bez konieczności ręcznego ponownego konfigurowania ustawień TCP/IP. Ta funkcja określa alternatywną konfigurację ustawień TCP/IP, która jest używana w sytuacji, gdy nie można odnaleźć serwera DHCP. Konfiguracja alternatywna jest użyteczna w sytuacji, gdy komputer jest używany w kilku sieciach, z których jedna nie ma serwera DHCP, a konfiguracja uwzględniająca automatyczne prywatne adresowanie IP nie ma być używana.

Funkcja Konfiguracja alternatywna umożliwia pracę na komputerze przenośnym zarówno w biurze, jak i w domu. Podczas pracy w biurze używana jest konfiguracja TCP/IP przydzielona przez serwer DHCP. Po uruchomieniu komputera w domu (bez dostępu do serwera DHCP) automatycznie zostanie użyta konfiguracja alternatywna.


Korzystanie z funkcji Konfiguracja alternatywna

Aby użyć funkcji Konfiguracja alternatywna:
  1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij polecenie Połączenia sieciowe i internetowe.
  3. Kliknij polecenie Połączenia sieciowe.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie sieci lokalnej lub połączenie internetowe o dużej szybkości, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  5. Kliknij pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij przycisk Właściwości.
  6. Kliknij kartę Konfiguracja alternatywna.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 283676 — ostatni przegląd: 12/05/2015 23:36:23 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbenv kbnetwork KB283676
Opinia