Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS13-094: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Outlook 2010: 12 listopada 2013

Wprowadzenie
Ta aktualizacja eliminuje lukę w zabezpieczeniach programu Microsoft Outlook, która umożliwia ujawnienie informacji po otwarciu lub wyświetleniu podglądu specjalnie przygotowanej wiadomości e-mail.

Streszczenie
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-094. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, przejdź do jednej z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web: 

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Po zastosowaniu tej aktualizacji mogą wystąpić problemy z weryfikowaniem certyfikatów S/MIME w programie Microsoft Outlook. Ten problem występuje dlatego, że aktualizacja wyłącza pobieranie zdalnych certyfikatów pośredniczących w programie Outlook.

Jeśli występują takie problemy lub jeśli jest używana instalacja w przedsiębiorstwie wymagająca pobierania certyfikatów zdalnych, do których odwołuje się rozszerzenie dostępu do informacji o urzędach certyfikacji, można skonfigurować klucz rejestru w celu włączenia pobierania zdalnych certyfikatów pośredniczących w programie Microsoft Outlook.

OstrzeżenieSkonfigurowanie klucza rejestru w celu włączenia pobierania zdalnych certyfikatów pośredniczących spowoduje usunięcie mechanizmów ochrony zapewnianych przez tę aktualizację.

WażneNależy rozważnie wykonywać czynności podane w tej sekcji. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może być przyczyną poważnych problemów. Przed wprowadzeniem modyfikacji należy utworzyć kopię zapasową rejestru, aby umożliwić przywrócenie go w razie problemów.

Aby włączyć pobieranie zdalnych certyfikatów pośredniczących w programie Outlook po zastosowaniu tej aktualizacji, należy skonfigurować następującą wartość rejestru:

Lokalizacja rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security


Nazwa DWORD: EnableAIACertExtension
Dane wartości: 1

Uwagi
  • Jeśli podklucz Security i wpis DWORD EnableAIACertExtension nie istnieją, trzeba je utworzyć.
  • Aby wyłączyć sprawdzanie, należy ustawić dane wartości na 0 (0 jest wartością domyślną).

Ponadto można stosować tę zmianę wartości rejestru w całych domenach przy użyciu zasad grupy. Aby uzyskać więcej informacji o zasadach grupy, zobacz artykuł Kolekcja zasad grupy w witrynie TechNet.

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie: dodatek Service Pack 1 lub dodatek Service Pack 2 dla pakietu Microsoft Office 2010.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zatrzymać wszystkie powiązane usługi i zamknąć wszystkie aplikacje mogące korzystać z powiązanych plików.

Zobacz „Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows” w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Informacje o usuwaniu

Uwaga Nie zaleca się usuwania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Uwaga Podczas usuwania tej aktualizacji zabezpieczeń może zostać wyświetlony monit o włożenie dysku pakietu Microsoft Office. Ponadto opcja odinstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą elementu Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania może nie być dostępna. Istnieje kilka możliwych przyczyn tego problemu.

Zobacz Informacje na temat możliwości odinstalowania aktualizacji pakietu Office w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje aktualizację zabezpieczeń 2794707.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa elementu Data i godzina w Panelu sterowania.
Wszystkie obsługiwane wersje programu Outlook 2010 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTime
Cnfnot32.exe_000414.0.7107.5000152,74408-Aug-201302:36
Contab32.dll14.0.7107.5000135,87214-Aug-201305:36
Dlgsetp.dll14.0.7107.500088,76008-Aug-201302:36
Emsmdb32.dll_000514.0.7108.50001,756,92818-Aug-201312:19
Envelope.dll14.0.7107.5000155,84808-Aug-201302:36
Exsec32.dll_000114.0.7109.5000332,95207-Sep-201302:59
Impmail.dll14.0.7107.5000135,85608-Aug-201302:36
Mapiph.dll14.0.7107.5000277,22408-Aug-201302:36
Mimedir.dll14.0.7107.5000359,07208-Aug-201302:36
Mspst32.dll_000414.0.7107.50001,264,88814-Aug-201305:36
Olmapi32.dll14.0.7109.50003,323,58407-Sep-201302:59
Omsmain.dll14.0.7107.5000725,70414-Aug-201305:44
Omsxp32.dll14.0.7107.5000234,20014-Aug-201305:44
Outlmime.dll14.0.7107.5000523,98408-Aug-201302:36
Outlook.exe14.0.7109.500015,997,60807-Sep-201302:59
Outlph.dll14.0.7101.5000330,45623-Apr-201305:49
Outlvbs.dll_000114.0.7107.500056,50408-Aug-201302:36
Pstprx32.dll14.0.7107.5000309,93608-Aug-201302:36
Recall.dll14.0.7005.100045,13631-Oct-201207:39
Rm.dll14.0.7107.500079,02408-Aug-201302:36
Rtfhtml.dll14.0.7005.1000408,14405-Nov-201208:08
Scanpst.exe_000214.0.7107.500040,16808-Aug-201302:36
Scnpst32.dll14.0.7107.5000337,64808-Aug-201302:36
Scnpst64.dll14.0.7107.5000348,40808-Aug-201302:36
Wszystkie obsługiwane wersje programu Outlook 2010 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTime
Cnfnot32.exe_000414.0.7107.5000226,98408-Aug-201302:41
Contab32.dll14.0.7107.5000179,39214-Aug-201305:35
Dlgsetp.dll14.0.7107.5000118,45608-Aug-201302:41
Emsmdb32.dll_000514.0.7108.50002,234,11218-Aug-201312:19
Envelope.dll14.0.7107.5000220,36008-Aug-201302:41
Exsec32.dll_000114.0.7109.5000473,75207-Sep-201302:57
Impmail.dll14.0.7107.5000187,05608-Aug-201302:41
Mapiph.dll14.0.7107.5000423,14408-Aug-201302:41
Mimedir.dll14.0.7107.5000543,90408-Aug-201302:41
Mspst32.dll_000414.0.7107.50001,623,80014-Aug-201305:35
Olmapi32.dll14.0.7109.50004,551,87207-Sep-201302:57
Omsmain.dll14.0.7107.50001,098,44014-Aug-201305:50
Omsxp32.dll14.0.7107.5000363,73614-Aug-201305:50
Outlmime.dll14.0.7107.5000720,59208-Aug-201302:41
Outlook.exe14.0.7109.500024,064,16807-Sep-201302:57
Outlph.dll14.0.7101.5000378,58423-Apr-201305:48
Outlvbs.dll_000114.0.7107.500072,37608-Aug-201302:41
Pstprx32.dll14.0.7107.5000428,72008-Aug-201302:41
Recall.dll14.0.7005.100057,42431-Oct-201207:38
Rm.dll14.0.7107.5000100,52808-Aug-201302:41
Rtfhtml.dll14.0.7005.1000549,45605-Nov-201207:49
Scanpst.exe_000214.0.7107.500047,84808-Aug-201302:41
Scnpst32.dll14.0.7107.5000451,31208-Aug-201302:41
Scnpst64.dll14.0.7107.5000449,27208-Aug-201302:41
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2837597 — ostatni przegląd: 01/06/2014 13:15:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Outlook 2010

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2837597
Opinia