Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Funkcje programu Visual Basic for Applications (VBA) nie działają w bazie danych z brakującymi odwołaniami

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Poziom średni: wymaga podstawowej znajomość makr, pisania kodu i zagadnień związanych ze współdziałaniem.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą bazy danych programu Microsoft Access (mdb) i projektu programu Microsoft Access (adp).

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Access 2000 208218.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Access 97 160870.
Symptomy
Jeżeli procedura zawiera funkcję Visual Basic for Applications, a używana baza danych zawiera odwołanie do brakującej biblioteki obiektów lub biblioteki typów, jeden z następujących komunikatów o błędach może zostać wyświetlony podczas kompilowania modułów lub wykonywania procedury:

Komunikat o błędzie 1

Your Microsoft Access database or project contains a missing or broken reference to the file <nazwa pliku>. (Baza danych lub projekt programu Microsoft Access zawiera nieaktualne lub uszkodzone odwołanie do pliku).

* To ensure that your database or project works properly, you must fix this reference. (Aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie bazy danych lub projektu, należy naprawić to odwołanie.)

* To learn how to fix this reference, click Help. (Aby dowiedzieć się, jak można naprawić to odwołanie, kliknij przycisk Pomoc.)

Komunikat o błędzie 2

Compile Error (Błąd kompilacji):
Can't find project or library (Nie można odnaleźć projektu lub biblioteki)
Przyczyna
Baza danych zawiera odwołanie do bazy danych, biblioteki typów lub biblioteki obiektów oznaczonej jako MISSING (BRAKUJĄCA): <nazwa odwołania> w oknie dialogowym References (Odwołania).
Rozwiązanie
Aby usunąć nieprawidłowe odwołanie, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz bazę danych.
 2. Naciśnij klawisze ALT + F11, aby otworzyć Edytor Visual Basic.
 3. W menu Tools (Narzędzia) kliknij polecenie References (Odwołania).
 4. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru dla biblioteki typów lub biblioteki obiektów oznaczonej jako MISSING (BRAKUJĄCA): <nazwa odwołania>.
Rozwiązaniem alternatywnym, z którego można skorzystać zamiast usunięcia odwołania, jest przywrócenie uwzględnionego w odwołaniu pliku w ścieżce określonej w oknie dialogowym References (Odwołania). Jeżeli plik uwzględniony w odwołaniu znajduje się w nowej lokalizacji, należy wyczyścić odwołanie MISSING (BRAKUJĄCA): <nazwa odwołania>, a następnie utworzyć nowe odwołanie do pliku w nowym folderze.

UWAGA: W aplikacji czasu wykonywania programu Access nie można przeglądać odwołań przy użyciu menu. W następującym artykule przedstawiono jednak sposób przeglądania odwołań przy użyciu kodu:
209849 How to loop through references to view their properties
Więcej informacji

Kroki prowadzące do odtworzenia problemu

 1. Otwórz przykładową bazę danych Northwind.mdb.
 2. Utwórz nowy formularz, który nie jest oparty na żadnej tabeli ani kwerendzie.
 3. W menu Insert (Wstaw) kliknij polecenie ActiveX Control (Formant ActiveX).
 4. Na liście Select an Activex control (Wybierz formant ActiveX), kliknij pozycję Kodak Image Edit Control, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Zapisz formularz pod nazwą frmReference, a następnie zamknij go.
 6. Zamknij bazę danych Northwind.mdb, a następnie zamknij program Access.
 7. Znajdź plik ImgEdit.ocx i zmień jego nazwę na ImgEdit.old.
 8. Uruchom program Access, a następnie otwórz bazę danych Northwind.mdb.
 9. Otwórz moduł Autostart (Startup) w widoku Projekt.
 10. W menu Analiza kliknij polecenie Kompiluj Northwind. Zauważ, że wyświetlane są oba komunikaty o błędach wspomniane w sekcji &bdquo;Symptomy&rdquo; tego artykułu.
 11. Kliknij przycisk OK. Zauważ, że wyświetlane jest okno dialogowe References (Odwołania); następujące odwołanie jest wyróżnione w oknie dialogowym Available References (Dostępne odwołania):
  MISSING: Kodak Image Edit Control					
 12. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj) w oknie dialogowym Available References (Dostępne odwołania).
 13. Znajdź plik ImgEdit.old i zmień jego nazwę na ImgEdit.ocx.
 14. Powtórz krok 10 i zauważ, że komunikat o błędzie nie jest już wyświetlany.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące innego problemu, który może być przyczyną wyświetlenia pierwszego komunikatu o błędzie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
275110 "Undefined function in expression" error message when you open a query that references a function
Now Time Date Left Right Mid Str Format Trim LTrim RTrim prb can t find project or library OfficeErrorMessages 10017 ACC2002 reviewdocid
Właściwości

Identyfikator artykułu: 283806 — ostatni przegląd: 05/12/2011 07:51:00 — zmiana: 6.0

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbproductlink kbfunctions kbvba kberrmsg kbprb KB283806
Opinia