Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2823324 w systemie Windows 7 występuje zdarzenie o identyfikatorze 55 lub komunikat o błędzie Stop 0xc000021a

Symptomy
Firma Microsoft bada przypadki, w których system może nie zostać uruchomiony ponownie lub aplikacje mogą nie zostać załadowane po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2823324. Klientom zaleca się odinstalowanie tej aktualizacji. Jako dodatkowy środek ostrożności na czas badania firma Microsoft usunęła łącza do pobierania aktualizacji 2823324.

Przykłady symptomów

JęzykTekst komunikatu błędu
DowolnyW dzienniku systemu jest wyświetlany następujący identyfikator zdarzenia:

Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Ntfs
Kategoria zdarzenia: Dysk
Identyfikator zdarzenia: 55
Data: Data
Godzina: Godzina
Użytkownik: Brak
Komputer: nazwa_komputera
Opis:
Struktura systemu plików dysku jest uszkodzona i nie nadaje się do użytku. Uruchom narzędzie chkdsk na woluminie E:.


Uwaga Litera woluminu może być inna. Narzędzie chkdsk jest uruchamiane, ale nie znajduje żadnych problemów do rozwiązania.
Dowolny
STOP: c000021a (Błąd krytyczny systemu)
Proces systemowy Inicjowanie menedżera sesji został nieoczekiwanie zakończony z kodem stanu 0xC000003a (0x00000000 0x00000000).
System został zamknięty.


Uwaga W przypadku występowania opisanego tutaj problemu kod stanu zawsze ma wartość 0xC000003a.
AngielskiUruchamianie systemu Windows nie powiodło się. Przyczyną może być niedawna zmiana sprzętu lub oprogramowania. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

1. Włóż dysk instalacyjny systemu Windows, a następnie ponownie uruchom komputer.
2. Wybierz ustawienia językowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
3. Kliknij opcję Napraw komputer.

Stan: 0xc000000e
Informacje: Nie można uruchomić pozycji rozruchu, ponieważ wymagane urządzenie jest niedostępne.
PortugueseMensagem de Erro 1

STOP: c000021a {Fatal System Error}
The Session Manager Initialization system process terminated unexpectedly with a status of 0xC000003a (0x00000000 0x00000000).
The system has shutdown.

Mensagem de Erro 2

O Windows não foi iniciado com êxito. Uma alteração recente de hardware ou software pode ter causado o problema. Para corrigir o problema:
1. Insira o disco de instalação do Windows w reinicie o computador.
2. Escolha as configurações do seu idioma e clique em "Avançar".
3. Clique em "Reparar o seu computador".
Se você não tiver o disco, entre em contato com o administrador do sistema ou fabricante do computador para obter assistência.

Status: 0xc000000e
Informações: A seleção da inicialização falhou porque um dispositivo necessário está inacessível.
Ta awaria występuje na bardzo wczesnym etapie uruchamiania i nie jest tworzony plik Memory.dmp.

Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2823324 oprogramowanie Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations lub Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers w wersjach 6.0.4.1424 i 6.0.4.1611 może wyświetlać komunikat o błędzie podobny do następującego:

Your license is not valid. (Licencja nie jest prawidłowa).


Dlatego niektóre lub wszystkie składniki ochrony oprogramowania Kaspersky przestają działać.
Stan
Firma Microsoft wydała aktualizację zabezpieczeń 2840149. Ta aktualizacja zabezpieczeń rozwiązuje problem wprowadzony przez aktualizację zabezpieczeń 2823324. Aktualizację zabezpieczeń 2823324 zamieniono na aktualizację zabezpieczeń 2840149.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2840149 MS13-036: Opis aktualizacji zabezpieczeń sterowników trybu jądra systemu plików systemu Windows (ntfs.sys): 9 kwietnia 2013 (strona może być w języku angielskim)
Rozwiązanie
Klientom zaleca się odinstalowanie aktualizacji zabezpieczeń 2823324, a następnie zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń 2840149. W tym artykule opisano różne metody odinstalowywania tej aktualizacji.

Scenariusz A. Procedura odzyskiwania dla komputerów, których nie można uruchomić po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2823324

Poniższe opcje udostępniają inne metody przywracania komputera do stanu, w jakim był, zanim zainstalowano aktualizację zabezpieczeń:

Opcja 1. Odzyskanie ostatniego punktu przywracania przy użyciu funkcji Przywracania systemu

 1. Przejdź do pozycji Opcje odzyskiwania systemu. W tym celu ponownie uruchom komputer i kilkukrotnie naciśnij klawisz F8, zanim zostanie wyświetlone logo systemu Windows. Jeśli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, spróbuj ponownie. Poczekaj na wyświetlenie monitu logowania systemu Windows, a następnie zamknij i ponownie uruchom komputer. Przed ponownym uruchomieniem należy usunąć z komputera wszelkie dyskietki, dyski CD i DVD.

  Uwaga Jeśli nie można uzyskać dostępu do opcji odzyskiwania systemu, należy przejść do opcji 4.
 2. Wybierz pozycję Napraw komputer.
 3. Wybierz język, a następnie zaloguj się do komputera.

  Uwaga Jeśli hasło lokalne nie jest znane, należy uruchomić komputer za pomocą dysku DVD systemu Windows 7 lub rozruchowego nośnika USB. Następnie należy przejść do pozycji Opcje odzyskiwania systemu.
 4. Z menu wybierz pozycję Przywracanie systemu:
 5. Przywróć system do ostatniego punktu przywracania. Spowoduje to odinstalowanie aktualizacji zabezpieczeń 2823324.
 6. Uruchom ponownie komputer w trybie normalnym.

Opcja 2. Odzyskanie ostatniego punktu przywracania w wierszu polecenia

 1. Przejdź do pozycji Opcje odzyskiwania systemu. W tym celu ponownie uruchom komputer i kilkukrotnie naciśnij klawisz F8, zanim zostanie wyświetlone logo systemu Windows. Jeśli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, spróbuj ponownie. Poczekaj na wyświetlenie monitu logowania systemu Windows, a następnie zamknij i ponownie uruchom komputer. Przed ponownym uruchomieniem należy wyjąć z komputera wszelkie dyskietki, dyski CD i DVD.

  Uwaga Jeśli nie można uzyskać dostępu do opcji odzyskiwania systemu, należy przejść do opcji 4.
 2. Wybierz pozycję Napraw komputer.
 3. Wybierz język, a następnie zaloguj się do komputera.

  Uwaga Jeśli hasło lokalne nie jest znane, należy uruchomić komputer za pomocą dysku DVD systemu Windows 7 lub rozruchowego nośnika USB. Następnie należy przejść do pozycji Opcje odzyskiwania systemu.
 4. Z menu wybierz pozycję Wiersz polecenia:
 5. W wierszu polecenia uruchom następujące polecenie:
  dism /image:C:\ /cleanup-image /revertpendingactions
 6. Uruchom ponownie komputer w trybie normalnym.

Opcja 3. Odinstalowanie aktualizacji zabezpieczeń 2823324 w wierszu polecenia

 1. Przejdź do pozycji Opcje odzyskiwania systemu. W tym celu ponownie uruchom komputer i kilkukrotnie naciśnij klawisz F8, zanim zostanie wyświetlone logo systemu Windows. Jeśli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, spróbuj ponownie. Poczekaj na wyświetlenie monitu logowania systemu Windows, a następnie zamknij i ponownie uruchom komputer. Przed ponownym uruchomieniem należy wyjąć z komputera wszelkie dyskietki, dyski CD i DVD.

  Uwaga Jeśli nie można uzyskać dostępu do opcji odzyskiwania systemu, należy przejść do opcji 4.
 2. Wybierz pozycję Napraw komputer.
 3. Wybierz język, a następnie zaloguj się do komputera.

  Uwaga Jeśli hasło lokalne nie jest znane, należy uruchomić komputer za pomocą dysku DVD systemu Windows 7 lub rozruchowego nośnika USB. Następnie należy przejść do pozycji Opcje odzyskiwania systemu.
 4. Z menu wybierz pozycję Wiersz polecenia:
 5. W wierszu polecenia uruchom następujące polecenie:
  dism /image:C:\ /get-packages
 6. W wynikach wyszukaj informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń 2823324.
 7. Skopiuj nazwę pakietu i wklej ją w przedstawiony sposób:
  dism /image:C:\ /remove-package /PackageName:Package_for_KB2823324~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1
 8. Zostanie zwrócony komunikat o pomyślnym odinstalowaniu.
 9. Uruchom ponownie komputer w trybie normalnym.

Opcja 4. Odinstalowanie aktualizacji zabezpieczeń 2823324 przy użyciu pobranego pakietu od firmy Microsoft

W celu zapewnienia pomocy klientom, którzy mają problemy z ponownym uruchamianiem systemu po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2823324, firma Microsoft udostępnia obraz ISO nośnika rozruchowego za pośrednictwem Centrum pobierania Microsoft (DLC). Klienci, którzy nie mogą ponownie uruchomić systemu po zastosowaniu aktualizacji 2823324, mogą pobrać ten obraz, aby utworzyć rozruchowy dysk DVD lub USB. Następnie mogą użyć tego dysku DVD lub USB do rozruchu systemu, odinstalować aktualizację zabezpieczeń 2823324 i przywrócić system do normalnego stanu działania.Uwaga Obraz ISO to sposób rozpowszechniania oprogramowania umożliwiający zapisanie lub „nagranie” obrazu na wymiennym nośniku rozruchowym, takim jak dysk DVD.
 1. Pobierz pakiet ISO z Centrum pobierania Microsoft:
  Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet ISO.

 2. Po pobraniu pakietu ISO nagraj dysk CD lub DVD z pliku ISO.
 3. Włóż dysk CD lub DVD do komputera, którego dotyczy problem, a następnie ponownie uruchom komputer.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, a gdy instalacja zostanie ukończona, wyjmij dysk i ponownie uruchom komputer.
Po ponownym uruchomieniu komputera aktualizacja zabezpieczeń 2823324 zostanie automatycznie odinstalowana.

Scenariusz B. Procedura odzyskiwania dla komputerów, na których zainstalowano aktualizację zabezpieczeń 2823324, ale nie przeprowadzono jeszcze ponownego uruchomienia

Poniższe opcje udostępniają różne metody odinstalowywania aktualizacji zabezpieczeń: W przypadku komputerów, na których zainstalowano aktualizację zabezpieczeń 2823324, ale nie przeprowadzono jeszcze ponownego uruchomienia, należy wykonać czynności podane w artykule 927392 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby odinstalować poprawkę przy użyciu składni wiersza polecenia opisanej w tym artykule.

Opcja 1. Ręczne odinstalowanie aktualizacji zabezpieczeń

 1. W oknie Panel sterowania otwórz aplet Programy, a następnie kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 2. Zaznacz pozycję Aktualizacja zabezpieczeń systemu Microsoft Windows (KB2823324), a następnie kliknij pozycję Odinstaluj, aby odinstalować aktualizację zabezpieczeń.

Opcja 2. Użycie polecenia odinstalowywania za pomocą wiersza polecenia w skrypcie niestandardowym

Jeśli problem dotyczy wielu komputerów, aktualizację można usunąć przez zdalne uruchomienie skryptu, używając poniższego polecenia w celu usunięcia aktualizacji zabezpieczeń w trybie dyskretnym:
wusa.exe /uninstall /kb:2823324 /quiet /norestart

Opcja 3. Zdalne uruchomienie skryptu usuwania przy użyciu polecenia PSEXEC

Jeśli problem dotyczy wielu komputerów, aktualizację można usunąć przez zdalne uruchomienie skryptu, używając poniższego polecenia w celu usunięcia aktualizacji zabezpieczeń w trybie dyskretnym:
Psexec -d -s \\komputer_zdalny wusa.exe /uninstall /kb:2823324 /quiet /norestart
Więcej informacji
Podczas badania przez firmę Microsoft problemów opisanych w tym artykule aktualizacja zabezpieczeń MS13-036 (KB 2823324) nie będzie oferowana w usłudze Windows Update.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2839011 — ostatni przegląd: 04/25/2013 13:26:00 — zmiana: 12.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2839011
Opinia