Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS13-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1: 9 lipca 2013

Wprowadzenie
Ta aktualizacja umożliwia wyeliminowanie luki w zabezpieczeniach programu Microsoft .NET Framework, która umożliwia podniesienie uprawnień w systemie klienta po wyświetleniu przez użytkownika specjalnie przygotowanej strony sieci Web w przeglądarce z możliwością uruchamiania aplikacji przeglądarki XAML (aplikacji XBAP).
Streszczenie
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-052. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Uzyskiwanie pomocy i obsługi technicznej związanej z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna
Więcej informacji

Informacje dotyczące pobierania

Ta aktualizacja jest dostępna do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2844699 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

O ile aktualizowane pliki nie są zablokowane ani używane, po zastosowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać systemu.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.

Informacje o usuwaniu aktualizacji

Uwaga Nie zaleca się usuwania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86
Składnik usługi GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.data.linq.dll3.5.30729.5455684,03216-May-201305:33
system.data.linq.dll3.5.30729.5455684,03216-May-201305:33
Składnik usługi LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.data.linq.dll3.5.30729.7048684,03216-May-201305:37
system.data.linq.dll3.5.30729.7048684,03216-May-201305:37
Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x64
Składnik usługi GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.data.linq.dll3.5.30729.5455684,03216-May-201305:34
system.data.linq.dll3.5.30729.5455684,03216-May-201305:33
system.data.linq.dll3.5.30729.5455684,03216-May-201305:33
Składnik usługi LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.data.linq.dll3.5.30729.7048684,03216-May-201305:36
system.data.linq.dll3.5.30729.7048684,03216-May-201305:37
system.data.linq.dll3.5.30729.7048684,03216-May-201305:37
Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach IA-64
Składnik usługi GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.data.linq.dll3.5.30729.5455684,03216-May-201305:33
system.data.linq.dll3.5.30729.5455684,03216-May-201305:33
system.data.linq.dll3.5.30729.5455684,03216-May-201305:33
Składnik usługi LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.data.linq.dll3.5.30729.7048684,03216-May-201305:34
system.data.linq.dll3.5.30729.7048684,03216-May-201305:37
system.data.linq.dll3.5.30729.7048684,03216-May-201305:37

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 w razie używania tego programu z:
    • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
    • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2840631 — ostatni przegląd: 07/12/2013 16:34:00 — zmiana: 1.0

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2840631
Opinia