MS13-066: Opis aktualizacji zabezpieczeń usług federacyjnych Active Directory 2.0: 13 sierpnia 2013

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-066. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń mogą wystąpić dowolne z następujących problemów:

  Problem 1

  Gdy rozmiar tokenu logowania jednokrotnego staje się za duży, użytkownik nie może uwierzytelnić się na serwerze.

  Ogólnie duże tokeny logowania jednokrotnego występują w przypadku użytkowników należących do wielu grup.

  Problem 2

  Przykład: usługi federacyjne Active Directory Federation Services (AD FS) są wdrażane jako dostawca tożsamości dla dostawcy federacji. Ewentualnie usługi AD FS są wdrażane jako usługa tokenu zabezpieczeń działająca jako połączenie dostawcy tożsamości i dostawcy federacji dla aplikacji obsługującej tokeny. W przypadku błędu w relacji zaufania (na przykład w razie wyłączenia zaufania jednostki uzależnionej) użytkownikowi próbującemu się uwierzytelnić jest nadal wyświetlana strona logowania zamiast komunikatu o błędzie.

  Problem 3

  W razie wyłączenia opcji logowania jednokrotnego na serwerze AD FS żądania uwierzytelnienia wysyłane do tego serwera kończą się niepowodzeniami.

  Problem 4

  Gdy żądanie uwierzytelnienia pasywnego skierowane do serwera AD FS wymaga świeżego uwierzytelnienia, próba uwierzytelnienia kończy się niepowodzeniem, a serwer nadal prosi o poświadczenia.

  Uwaga Aplikacja obsługująca oświadczenia może zażądać świeżego uwierzytelnienia za pomocą parametru wfresh=0 mechanizmów WS-Fed. Zamiast tego aplikacja może użyć parametru ForceAuthN=true mechanizmów SAMLP.

  Problem 5

  W niestandardowych wdrożeniach usług AD FS 2.0 nie są wykonywane dostosowywania dodane po wywołaniu SignIn w kodzie strony FormsSignin.aspx.cs.

  Aby rozwiązać te problemy, należy zainstalować poprawkę 2896713. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2896713 Dostępna jest aktualizacja rozwiązująca kilka problemów występujących po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2843638 na serwerze AD FS
 • Firma Microsoft jest świadoma występowania problemów z aktualizacjami zabezpieczeń dotyczącymi usług AD FS 2.0 opisanymi w biuletynie MS13-066. W wyniku tych problemów usługi AD FS mogą przestać działać, jeśli nie zainstalowano udostępnionego wcześniej pakietu zbiorczego aktualizacji 3 dla usług federacyjnych Active Directory 2.0 znanego jako aktualizacja 2790338.

  19 sierpnia 2013 firma Microsoft opublikowała aktualizację zabezpieczeń 2843638 rozwiązującą ten problem. Klientom, którzy zainstalowali oryginalne aktualizacje, zostanie ponownie zaoferowana aktualizacja zabezpieczeń 2843638. Zaleca się im zastosowanie jej przy najbliższej okazji. Po zakończeniu instalacji klienci będą widzieć na liście zainstalowanych aktualizacji tylko aktualizację 2843638.

Dodatkowe kroki wymagane do zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń wykonaj następujące kroki, aby ręcznie ukończyć instalację:
 1. Utwórz kopię zapasową dostosowanej strony FormsSignIn.aspx w następującym folderze:
  %systemdrive%\inetpub\adfs\ls
  Uwagi
  • Upewnij się, że przechowujesz kopię zapasową w niezawodnej lokalizacji przechowywania.
  • Dla wszystkich dostosowań plików asp należy utworzyć niezawodną kopię zapasową. W tym celu zaleca się używanie funkcji kontroli wersji.
 2. W folderze kopii zapasowej przeprowadź edycję strony FormsSignIn.aspx w celu dodania tekstu "autocomplete=off" dla pól tekstowych Username (Nazwa użytkownika) i Password (Hasło). W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Zmień następującą pozycję:
   <asp:TextBox runat="server" ID="UsernameTextBox">
   Na następującą:
   <asp:TextBox runat="server" ID="UsernameTextBox" autocomplete="off">
  2. Zmień następującą pozycję:
   <asp:TextBox runat="server" ID="PasswordTextBox" TextMode="Password">
   Na następującą:
   <asp:TextBox runat="server" ID="PasswordTextBox" TextMode="Password" autocomplete="off">
 3. Skopiuj zaktualizowaną stronę FormsSignIn.aspx do następującego folderu:
  %systemdrive%\inetpub\adfs\ls
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6002.18xxxWindows Server 2008 z dodatkiem SP2SP2GDR
  6.0.6002.23xxxWindows Server 2008 z dodatkiem SP2SP2LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Microsoft.identityserver.dll6.1.7600.17338778,24001-Jul-201322:59x86
Microsoft.identityserver.dll6.1.7601.22371786,43201-Jul-201323:02x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Microsoft.identityserver.dll6.2.9200.16651871,93628-Jun-201300:30x86
Microsoft.identityserver.dll6.2.9200.20760871,93628-Jun-201308:50x86

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.760 1.18xxxWindows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Microsoft.identityserver.dll6.1.7601.18195778,24028-Jun-201313:11x86
Microsoft.identityserver.dll6.1.7601.22370786,43228-Jun-201305:20x86

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2012

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.2.920 0.16xxxWindows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.20xxxWindows Server 2012RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Microsoft.identityserver.dll6.2.9200.16651871,93628-Jun-201300:30x86
Microsoft.identityserver.dll6.2.9200.20760871,93628-Jun-201308:50x86
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2843639 — ostatni przegląd: 11/22/2013 15:59:00 — zmiana: 3.0

Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2843639
Opinia