OL2002: Komunikat o błędzie „Brak pamięci lub zasobów systemowych” podczas pobierania wiadomości z serwera POP3

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas pobierania wiadomości z serwera protokołu POP3 (Post Office Protocol) do pliku folderów osobistych (PST) proces pobierania może zostać zatrzymany, zanim wszystkie wiadomości zostaną pobrane. W oknie dialogowym Postęp może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Błąd pobierania i wysyłania (0x8007000E): Brak pamięci lub zasobów systemowych. Zamknij niektóre okna i lub programy i próbuj ponownie.
Przyczyna
Problem ten może wystąpić, gdy próbuje się pobrać więcej wiadomości, niż komputer może przetworzyć.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Po wyświetleniu komunikatu o błędzie ponownie kliknij przycisk Wyślij/Odbierz, aby pobrać więcej wiadomości.

    -lub-

  • Pobierz najpierw nagłówki wiadomości, a następnie zaznacz tylko te wiadomości, które chcesz pobrać, zmniejszając w ten sposób liczbę wiadomości w kolejce pobierania.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
W trakcie rozpoczynania procesu wysyłania/pobierania program Outlook łączy się z serwerem POP3 i tworzy zadanie w celu pobrania każdej wiadomości. Jeśli na serwerze jest dużo wiadomości do pobrania, program Outlook może wyczerpać zasoby systemowe przed utworzeniem zadań dla wszystkich wiadomości oczekujących na pobranie. Następnie program Outlook zachowuje się tak, jakby osiągnięte maksimum możliwych do pobrania wiadomości obejmowało wszystkie wiadomości oczekujące na serwerze, i pobiera je, wyświetlając poprawne wskaźniki postępu. Problem z pobieraniem objawia się tylko tym, że nie wszystkie wiadomości są pobierane z serwera i że zostaje wyświetlony komunikat o błędzie.

Rzeczywiste liczby mogą być różne, ale wewnętrzne testy wykazują, że na komputerze z 64 MB pamięci RAM zasoby wyczerpują się, gdy program Outlook pobiera około 1200 wiadomości.
OL2K
Właściwości

Identyfikator artykułu: 284425 — ostatni przegląd: 12/05/2015 23:43:24 — zmiana: 1.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbnofix KB284425
Opinia