Błąd podczas otwierania biblioteki dokumentów programu SharePoint w Eksploratorze Windows lub mapowania dysku sieciowego na bibliotekę po zainstalowaniu programu Internet Explorer 10

Wprowadzenie
W tym artykule opisano problemy występujące po zainstalowaniu programu Internet Explorer 10 na komputerze z systemem Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012.
Symptomy

Problem 1

Przykładowy scenariusz:
 • Użytkownik zaznacza opcję Nie wylogowuj mnie, a następnie loguje się do serwera programu SharePoint.
 • Uzyskuje dostęp do danych w bibliotece dokumentów programu Sharepoint.
 • Próbuje zamapować dysk sieciowy na bibliotekę dokumentów programu SharePoint.
W tym scenariuszu operacja kończy się niepowodzeniem i zwracany jest następujący komunikat o błędzie:
Nie można utworzyć zmapowanego dysku sieciowego z powodu następującego błędu:

Odmowa dostępu. Przed otwarciem plików w tej lokalizacji należy najpierw dodać witrynę sieci web do listy zaufanych witryn, a następnie przejść do witryny sieci web i wybrać opcję logowania automatycznego.

Problem 2

Użytkownik uzyskuje dostęp do danych w bibliotece dokumentów programu SharePoint. Po wyświetleniu biblioteki dokumentów programu SharePoint w programie Internet Explorer 10 użytkownik klika pozycję Otwórz w widoku Eksploratora. W takiej sytuacji operacja kończy się niepowodzeniem i zwracany jest jeden z poniższych komunikatów o błędzie.

Komunikat o błędzie 1
Klient nie obsługuje otwierania tej listy w Eksploratorze Windows.
Komunikat o błędzie 2
Wystąpił problem podczas otwierania tej lokalizacji w eksploratorze plików. Dodaj tę witrynę sieci Web do listy zaufanych witryn i spróbuj ponownie.

Uwagi
 • Te problemy występują tylko wtedy, gdy na serwerze programu SharePoint jest skonfigurowane uwierzytelnianie oparte na plikach cookie, na przykład w przypadku usługi SharePoint Online.
 • Podobny problem może wystąpić podczas korzystania z innych serwerów WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) skonfigurowanych w celu uwierzytelniania opartego na plikach cookie.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem w systemie Windows 8 lub Windows Server 2012, należy zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 2903938 lub poprawkę opisaną w tym artykule. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania pakietu zbiorczego aktualizacji 2903938, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2903938 Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemów Windows RT, Windows 8 i Windows Server 2012: grudzień 2013

Aby rozwiązać ten problem w systemie Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, należy zainstalować aktualizację lub poprawkę opisaną w tym artykule.

Informacje dotyczące aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Windows Update
Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Windows Update. Ta aktualizacja jest również dostępna w wykazie usługi Microsoft Update.
Centrum pobierania Microsoft
Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows 8 lub Windows Server 2012. Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows 7, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
976932 Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

W celu skorzystania z poprawki w tym pakiecie nie jest konieczne wprowadzanie żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje o plikach

W poniższych tabelach przedstawiono atrybuty plików instalowanych przez tę poprawkę w wersji globalnej. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktPoziom SRSkładnik usługi
  6.1.760 1.18xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7”. Pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Davclnt.dll6.1.7601.1820181,9204-Jul-1311:51x86
Davclnt.dll6.1.7601.2237689,0884-Jul-1311:54x86
Mrxdav.sys6.1.7601.18201115,7124-Jul-139:48x86
Mrxdav.sys6.1.7601.22376116,7364-Jul-1310:01x86
Webclnt.dll6.1.7601.18201205,8244-Jul-1311:57x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Davclnt.dll6.1.7601.18201102,4004-Jul-1312:50x64
Davclnt.dll6.1.7601.22376110,5924-Jul-1312:10x64
Mrxdav.sys6.1.7601.18201140,8004-Jul-1310:11x64
Mrxdav.sys6.1.7601.22376141,8244-Jul-139:54x64
Webclnt.dll6.1.7601.18201259,5844-Jul-1312:57x64
Webclnt.dll6.1.7601.22376264,7044-Jul-1312:16x64
Mrxdav.sys6.1.7601.18201115,7124-Jul-139:48x86
Mrxdav.sys6.1.7601.22376116,7364-Jul-1310:01x86
Davclnt.dll6.1.7601.1820181,9204-Jul-1311:51x86
Davclnt.dll6.1.7601.2237689,0884-Jul-1311:54x86
Webclnt.dll6.1.7601.18201205,8244-Jul-1311:57x86
Webclnt.dll6.1.7601.22376209,4084-Jul-1311:59x86
Informacje o plikach w systemach Windows 8 i Windows Server 2012
Ważne Poprawki dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak na stronie „Żądanie dotyczące poprawki” jest wymieniony tylko system Windows 8. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows 8” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.2.920 0.16xxxWindows 8 i Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.20xxxWindows 8 i Windows Server 2012RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012”. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Davclnt.dll6.2.9200.1670086,01626-Aug-201322:28x86
Davclnt.dll6.2.9200.2080886,01627-Aug-201304:20x86
Webclnt.dll6.2.9200.16700199,16826-Aug-201322:29x86
Webclnt.dll6.2.9200.20808199,16827-Aug-201304:22x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 8 i Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Davclnt.dll6.2.9200.16700104,44827-Aug-201305:19x64
Davclnt.dll6.2.9200.20808104,96027-Aug-201305:16x64
Webclnt.dll6.2.9200.16700227,84027-Aug-201305:21x64
Webclnt.dll6.2.9200.20808227,84027-Aug-201305:18x64
Davclnt.dll6.2.9200.1670086,01626-Aug-201322:28x86
Davclnt.dll6.2.9200.2080886,01627-Aug-201304:20x86
Davclnt.dll6.2.9200.1670086,01626-Aug-201322:28x86
Davclnt.dll6.2.9200.2080886,01627-Aug-201304:20x86
Webclnt.dll6.2.9200.16700199,16826-Aug-201322:29x86
Webclnt.dll6.2.9200.20808199,16827-Aug-201304:22x86
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameX86_7d9c9153184b575b5f05c38f7a4ae9e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_ad0c6076a66886b7.manifest
File versionNot applicable
File size1,416
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameX86_b3a844e7c2e0da7516530e7a5d93f81e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_d4be7f2e8fcd3a28.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameX86_b95de68ce5ca2c712f340df866b145e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_8b4cfb3a326fbb0b.manifest
File versionNot applicable
File size1,766
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-clientonly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_d953c22153f5dda4.manifest
File versionNot applicable
File size9,752
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:46
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-clientonly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_d996b0ea6d47bfb8.manifest
File versionNot applicable
File size9,752
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:39
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_95dc85beb07c0dc5.manifest
File versionNot applicable
File size4,113
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:56
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_961f7487c9cdefd9.manifest
File versionNot applicable
File size4,113
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:46
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_16ba01b723f877db.manifest
File versionNot applicable
File size12,632
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:47
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_16fcf0803d4a59ef.manifest
File versionNot applicable
File size12,632
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:39
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_5734e63c11ee76c2.manifest
File versionNot applicable
File size2,413
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:57
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_5777d5052b4058d6.manifest
File versionNot applicable
File size2,413
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:47
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_26c10937f57abec69031468022a3626e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_1001bb6e3ec17f84.manifest
File versionNot applicable
File size1,066
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_2c92018857b622ce50014deeac3b8ee1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_0bb066aac47183f1.manifest
File versionNot applicable
File size1,070
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_3ad906af546f36a20401afbca0236e91_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_d915ac0efe9bbe97.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_3ddd2d1cb1ea0bb42f26d464ae785910_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_0613d5695da8ef2e.manifest
File versionNot applicable
File size1,064
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_4d91e8e57bed12a3045b33f3870da80d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_4be4a5ddf425876e.manifest
File versionNot applicable
File size1,070
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_5458b277587fdaa55f870c15262ebcd9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_9109224e5904a4a9.manifest
File versionNot applicable
File size1,420
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_6e25e0d086e4054299d1d736a714f13a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_83becfe02fb0ddf2.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_979a33d8e37d57004f35aa3032a12c3c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_0817146fedff75c2.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_980cf54f2c586eaacb4e29b5d417678a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_6e6c68b54fcc8272.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_9fb576c4e6c3caff71d745f639ad4914_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_8fd75bb15abf8bb2.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ad0cf1d38d5e6bb6ea5415e41c7ac580_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_38d1ba9f246ba4e8.manifest
File versionNot applicable
File size1,064
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c2408ca4de291d5cc2908c0136616cf6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_64f84199799d823b.manifest
File versionNot applicable
File size1,068
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_cb0ad6387654dbc8b0ba49cace112a57_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_0d268f7c7193773f.manifest
File versionNot applicable
File size2,838
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e5ddd2fa6d2ed5c9f9d5193495f005c6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_7aed9192de6413a8.manifest
File versionNot applicable
File size2,486
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-clientonly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_35725da50c534eda.manifest
File versionNot applicable
File size9,754
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)13:28
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-clientonly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_35b54c6e25a530ee.manifest
File versionNot applicable
File size9,754
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_f1fb214268d97efb.manifest
File versionNot applicable
File size4,115
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)13:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_f23e100b822b610f.manifest
File versionNot applicable
File size4,115
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:58
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_72d89d3adc55e911.manifest
File versionNot applicable
File size12,634
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)13:29
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_731b8c03f5a7cb25.manifest
File versionNot applicable
File size12,634
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-serveronly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_e4348963d10aebb4.manifest
File versionNot applicable
File size10,119
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)13:28
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-serveronly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_e477782cea5ccdc8.manifest
File versionNot applicable
File size10,119
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_b35381bfca4be7f8.manifest
File versionNot applicable
File size2,417
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)13:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_b3967088e39dca0c.manifest
File versionNot applicable
File size2,417
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)13:00
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-webdavredir-clientonly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_3fc707f740b410d5.manifest
File versionNot applicable
File size6,439
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:43
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-webdavredir-clientonly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_4009f6c05a05f2e9.manifest
File versionNot applicable
File size6,439
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_7d2d478d10b6ab0c.manifest
File versionNot applicable
File size6,779
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:44
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_7d7036562a088d20.manifest
File versionNot applicable
File size6,779
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:12
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-webdavredir-serveronly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_ee8933b6056badaf.manifest
File versionNot applicable
File size6,439
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:43
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-webdavredir-serveronly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_eecc227f1ebd8fc3.manifest
File versionNot applicable
File size6,439
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_95dc85beb07c0dc5.manifest
File versionNot applicable
File size4,113
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:56
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_961f7487c9cdefd9.manifest
File versionNot applicable
File size4,113
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:46
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_5734e63c11ee76c2.manifest
File versionNot applicable
File size2,413
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:57
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_5777d5052b4058d6.manifest
File versionNot applicable
File size2,413
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:47
PlatformNot applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,771
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size1,801
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_11db6c73eb28fc3c0da619bbd862854c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_8f5efd15dc63e496.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_1fb9ac8a41df95817f6080739a1e1724_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_c7aa522e28a18462.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_ba35a8279a4c48a16560027c31fbe54a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_a81782b794d700cc.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_e6b4373566aa3f52daa9cc72ae524afd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_2035868a2a10570f.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_90cafaf02368aefd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,152
Date (UTC)26-Aug-2013
Time (UTC)23:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_915c9a0b3c7f197f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,152
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)05:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_52235b6d84db17fa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)26-Aug-2013
Time (UTC)23:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_52b4fa889df1827c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)05:20
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 8 i Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_0c040a69906de2f3ef55222c27cc82d6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_f23ea362f881665b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_11db6c73eb28fc3c0da619bbd862854c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_eb7d989994c155cc.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1fb9ac8a41df95817f6080739a1e1724_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_23c8edb1e0fef598.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3ee0201bf9c8624f7ea21ee065cbaeb8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_b7c531c7b7835dde.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4259062f548b585465415440690e423e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_1fd0f3e84a933eb4.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5f523f7f2320b0275629ea27a2d9c70d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_7be81a8c6075200d.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6526d1b07daed9055acfbd41fe68d1b6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_684c899b0dccdd4b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9592cf98ca2aa36d2c68e8350424f7a6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_f9599aa356af6fa6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9e23715a154778b1a3f24b01b8f36439_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_6cfe1285abdd7878.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_aafdb8c611ac837a169aba3e232c9b83_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_d0852eb9f1227348.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ad2ecc72938ddbf35b6282bc58b3dc27_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_ab371cd9bd54d2c6.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ba35a8279a4c48a16560027c31fbe54a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_04361e3b4d347202.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e6b4373566aa3f52daa9cc72ae524afd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_7c54220de26dc845.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f0c1101d35695ee77364b2aed5907f5d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_6893380c8eea382b.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_ece99673dbc62033.manifest
File versionNot Applicable
File size4,154
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_ed7b358ef4dc8ab5.manifest
File versionNot Applicable
File size4,154
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)06:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_ae41f6f13d388930.manifest
File versionNot Applicable
File size2,456
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_aed3960c564ef3b2.manifest
File versionNot Applicable
File size2,456
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)06:55
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,210
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size2,248
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_f73e40c61026e22e.manifest
File versionNot Applicable
File size4,154
Date (UTC)26-Aug-2013
Time (UTC)23:20
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_f7cfdfe1293d4cb0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,154
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)05:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_90cafaf02368aefd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,152
Date (UTC)26-Aug-2013
Time (UTC)23:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_915c9a0b3c7f197f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,152
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)05:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_52235b6d84db17fa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)26-Aug-2013
Time (UTC)23:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_52b4fa889df1827c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)05:20
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2846960 — ostatni przegląd: 05/29/2014 13:18:00 — zmiana: 4.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard

 • kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbautohotfix kbHotfixServer kbqfe KB2846960
Opinia