Parametr IRPStackSize w systemie Windows 2000

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
W tym artykule jest opisane działanie parametru IRPStackSize w systemie Windows 2000 Server.
Więcej informacji
Parametr IRPStackSize określa liczbę lokalizacji stosu w pakietach żądań We/Wy (IRP, I/O Request Packet) używanych przez system Windows 2000 Server. Zwiększenie tej liczby może być konieczne w przypadku niektórych rodzajów transportu, sterowników MAC lub sterowników systemu plików. Każdy stos wykorzystuje 36 bajtów pamięci dla każdego buforu odbioru. Wartość ta znajduje się w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
W systemie Windows 2000 domyślna wartość parametru IRPStackSize wynosi 15, a prawidłowe wartości należą do zakresu od 11 do 50.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.
Jeżeli brakuje tego klucza rejestru, można go dodać za pomocą Edytora rejestru. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Rozwiń następujący klucz rejestru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  4. Kliknij menu Edycja, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
  5. Wpisz tekst IRPStackSize, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby nazwać wartość.
  6. Kliknij menu Edycja, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  7. W polu Dane wartości wpisz wartość odpowiednią dla danej sieci i należącą do zakresu wartości szesnastkowych od 0xb do 0x32, a następnie kliknij przycisk OK.
irpstacksize lanmanserver IRP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 285089 — ostatni przegląd: 03/10/2004 09:55:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbinfo KB285089
Opinia