Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Utrata spójności z wirtualnymi dyskami twardymi dołączonymi do interfejsu IDE po niezaplanowanym ponownym uruchomieniu serwera hosta Hyper-V

Symptomy
Jeśli następuje niezaplanowane ponowne uruchomienie hosta Hyper-V z systemem Windows Server 2012 lub Windows Server 2008 R2, a woluminy na wirtualnych dyskach twardych podłączonych do wirtualnego kontrolera IDE są używane przez maszyny wirtualne, może to spowodować utratę spójności wirtualnych dysków twardych na danym serwerze.

Załóżmy na przykład, że jest używany wirtualny kontroler domeny na serwerze hosta Hyper-V. Jeśli serwer hosta Hyper-V ulegnie awarii lub nastąpi przerwa w jego zasilaniu, może to spowodować, że baza danych usługi Active Directory ulegnie uszkodzeniu albo nie będzie można uruchomić maszyny wirtualnej i zostanie zwrócony komunikat o błędzie podobny do następującego:
c00002e2 Nie można uruchomić usługi katalogowej z powodu wystąpienia następującego błędu: %hs Stan błędu: 0x%x. Zamknij system i uruchom go w trybie przywracania usług katalogowych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, sprawdź dziennik zdarzeń.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ wirtualny kontroler IDE funkcji Hyper-V błędnie zgłasza pomyślne wykonanie operacji, gdy system operacyjny gościa żąda wyłączenia pamięci podręcznej dysku. W rezultacie aplikacja może uruchamiać operacje We/Wy, uznając, że są one utrwalane na dysku, podczas gdy w rzeczywistości będzie dozwolone umieszczanie ich w pamięci podręcznej dysku, która nie jest utrwalana w przypadku przerw w zasilaniu hosta Hyper-V.

Aby uzyskać więcej podstawowych informacji, przejdź do sekcji Więcej informacji.
Rozwiązanie
Uwaga Gdy ta aktualizacja zostanie zainstalowana, żądania wyłączenia pamięci podręcznej dysku w wirtualnym kontrolerze IDE funkcji Hyper-V będą kończyć się niepowodzeniem. Takie zachowanie jest oczekiwane. Może zostać zwrócony komunikat ostrzegawczy wygenerowany przez usługę Active Directory w systemie operacyjnym maszyny gościa. Ten komunikat ostrzegawczy dotyczący zdarzenia 1539 zawiera informację „Usługi domenowe w usłudze Active Directory nie mogą wyłączyć programowej pamięci podręcznej zapisu na poniższym dysku twardym” oraz literę dysku twardego. Ten komunikat ostrzegawczy jest generowany, gdy wirtualny kontroler IDE funkcji Hyper-V poprawnie odmawia wykonania żądania wyłączenia pamięci podręcznej dysku. Jednak usługa Active Directory żąda przeprowadzania wszystkich aktualizacji bazy danych bez użycia pamięci podręcznej, co jest zapewniane przez podsystem magazynowania funkcji Hyper-V, aby zapobiec utracie danych z powodu przerwy w zasilaniu lub innej nieoczekiwanej operacji ponownego rozruchu.

Informacje dotyczące aktualizacji

Windows Server 2012

Należy zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 2855336 na serwerze hosta Hyper-V z systemem Windows Server 2012.

Windows Server 2008 R2

Należy zainstalować aktualizację 2853952 na serwerze hosta Hyper-V z systemem Windows Server 2008 R2. Aktualizację 2853952 należy też zainstalować na gościu, jeśli jest na nim uruchomiony system Windows Server 2008 R2 lub Windows 7.

Ta aktualizacja jest dostępna w usłudze Windows Update oraz w Centrum pobierania Microsoft.
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Do rozwiązania tego problemu za pomocą aktualizacji wymagane jest ponowne uruchomienie komputera.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Stos wirtualizacji zawiera różne warstwy pamięci podręcznej, które wpływają na semantykę spójności aplikacji działających na maszynach wirtualnych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz artykuł z bazy wiedzy 2801713.

Wirtualne dyski twarde zgłaszają systemowi operacyjnemu gościa, że pamięć podręczna zapisu jest włączona, a dyski odrzucają żądania wyłączenia pamięci podręcznej zapisu wysyłane przez system operacyjny gościa. Takie zachowanie jest konieczne z następujących powodów:
  • Podstawowy magazyn może zawierać zawsze włączoną pamięć podręczną zapisu, której nie można wyłączyć. Jest tak dlatego, że dysk wirtualny może zostać poddany migracji do innego dysku na tym samym hoście (migracja magazynu na żywo) lub do innego hosta (migracja na żywo).
  • Funkcja Hyper-V nie może założyć, że wszystkie maszyny wirtualne uruchomione na tym samym dysku będą mieć jednakowe ustawienia pamięci podręcznej dysku.
Aplikacje wymagające semantyki integralności danych w przypadku przerw w zasilaniu muszą zapewnić, że operacje zapisu będą przekazywane do pamięci trwałej. Można to osiągnąć na przykład przez wyłączenie pamięci podręcznej dysku, tak aby wszystkie operacje zapisu były przekazywane do dysku twardego przed zgłoszeniem pomyślnego wykonania operacji. Jeśli nastąpi odmowa żądania wyłączenia pamięci podręcznej dysku, aplikacja musi wykonać dodatkowe działania w celu zapewnienia spójności.

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji funkcja Hyper-V niepoprawnie zgłasza pomyślne wykonanie operacji, gdy usługa Active Directory próbuje wyłączyć pamięć podręczną dysku. W takim przypadku usługa Active Directory wykonuje operacje na plikach z założeniem, że pamięć podręczna nie jest używana, chociaż jest ona używana.

Gdy ta aktualizacja zostanie zainstalowana, przy próbie wyłączenia pamięci podręcznej dysku przez usługę Active Directory funkcja Hyper-V będzie poprawnie zgłaszać, że jest to niemożliwe. W takim przypadku usługa Active Directory włączy wymuszony dostęp do jednostek (FUA), aby zapewnić, że dane nie będą przechowywane w pamięci podręcznej.

Przy próbie wyłączenia pamięci podręcznej dysku przez usługę Active Directory będzie rejestrowane zdarzenie o identyfikatorze 1539.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2853952 — ostatni przegląd: 11/29/2013 21:24:00 — zmiana: 4.0

Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

  • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload KB2853952
Opinia