"Duplikat" jest wyświetlany w kolumnie błąd na dwa lub więcej obiektów po uruchomieniu narzędzia IdFix

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2857385
PROBLEM
Po uruchomieniu narzędzia korygowania błędów DirSync IdFix w środowisku lokalnym Usługi domenowe w usłudze Active Directory (AD DS), "duplikat" jest wyświetlany w kolumnie Błąd dla jednego lub więcej obiektów.

Ten problem występuje, gdy dwa lub więcej obiekty mają ten sam adres e-mail.
ROZWIĄZANIE
Aby rozwiązać ten problem, należy określić unikatowego adresu e-mail dla tego obiektu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W kolumnie aktualizacji dla obiektu wpisz adres e-mail, który nie jest już używany.
  2. W kolumnie działanie kliknij przycisk Edytuj, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
  3. Uruchom IdFix ponownie, aby wyszukać więcej błędów obiektów.
WIĘCEJ INFORMACJI
Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności użytkowników usługi Office 365 witryny sieci Web lub Fora Azure usługi Active Directory witryny sieci Web.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2857385 — ostatni przegląd: 06/25/2014 06:33:00 — zmiana: 5.0

Microsoft Azure, Microsoft Office 365, Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade), Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade), CRM Online via Office 365 E Plans, Microsoft Azure Recovery Services, Office 365 Identity Management

  • o365 o365a o365e o365m o365062011 o365022013 pre-upgrade after upgrade hybrid kbmt KB2857385 KbMtpl
Opinia